Nædskæring i døgn BPA (24t i døgnet)

Brian Holgersen
Offline
Joined: 28/07/2008

Jeg har lige haft besøg af kommunen til årlig gennemgang af ordningen. Min socialrådgiver overbragte mig et brev fra det Sociale Udvalg (Hendes overordnede), hvor der stod at min ordning skulle revisiteres med henblik på at tage nattimerne fra mig,
Det skal dog siges, at min socialrådgiver var ganske enig med mig i det var noget lo**, men havde fået besked på at ALLE "hendes" brugere skulle have et lignende brev.

Mit spørgsmål er så hvad jeg gør?

Jeg har talt med min egen læge om det og hun har lovet mig, at hun snakker med mig om det før hun afgiver en såkaldt statusopgørelse.

Dernæst bad min socialrådgiver om at give en beskrivelse af hvorfor jeg har brug for en hjælper om natten.
Her er hvad jeg har skrevet (men endnu ikke sendt):

Jeg skal kateriseres og vendes en gang (Kl. 03.00).
Jeg har nogle spasmer (Ufrivillige muskelsammentrækninger), som bl.a. gør at jeg sparker min urinkolbe væk om natten (Og jeg tisset kort efter = våd seng). Jeg ligger med kolbe om natten, fordi skal “have luft til huden”, så jeg ikke får eksem af uridommet om dagen.
Spasmerne får ligeledes mine skuldre til at trække sig op i en meget smertefuld stilling. Jeg vågner således om natten med store smerter og skal have min skulder flyttet øjeblikkeligt. Hvis det ikke sker, har jeg problemer med smerter i skulderen i 4-6 dage efter. Jeg ved det af bitter erfaring, når en hjælper har sovet for hårdt og det har taget en 1/2 time at vække ham/hende.
Jeg får spasmer ca 1-2 gange pr nat.

Er det ikke nok?
Jeg er til gengæld også bange for at kommunen siger: Du er for plejekrævende til at bo dit eget hjem og du skal i bofællesskab.......

Med venlig hilsen
Brian

Brian Holgersen
Offline
Joined: 28/07/2008
Så er sagen afgjort :-) Og

Så er sagen afgjort :-)
Og den er allerede blevet benyttet af en af mine bekendte.

Her er hvad min socialrådgiver skrev til mig:
Man skal først kigge på, hvilket behov en borger har for hjælp og hvis man er udmålt til døgndækning, fordi der f.eks. er brug for hjælp om natten, kan dette kombineres med hjemmeplejen, hvis borgeren selv ønsker dette (og hvis det er forsvarligt).
I dit tilfælde, blev det også vurderet, at du kan have behov for hjælp flere gange om natten og at hvis du skal vente på hjælpen, vil det have store konsekvenser for din dagligdag OG selvfølgelig det med, at du ikke selv er interesseret i at kombinere med hjemmeplejen.

SM afgørelsen er: SM C-13-07 og i den nye vejledning fra ministeriet, henvises der til denne afgørelse i punkt 35 og 36.
Søg den evt. under J. Nr. 3500654-06 på Ankestyrelsens hjemmeside.

Pkt. 35 siger, at udmålingen af hjælp efter § 96, normalt skal dække alle borgerens behov for personlig og praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse.
Pkt. 36 siger, at hjælp efter § 96 kan kombineres med andre hjælpeforanstaltninger, som f.eks. praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje i det omfang borgeren ønsker det. Og så henvises der til ovenstående SM.

Det var en afgørelse som både jeg og min socialrådger er godt tilfreds med.

Hilsen Brian

Loto (not verified)
Hej Brian! Hvis du ikke

Hej Brian!
Hvis du ikke allerede har gjort det, vil jeg foreslå dig at kontakte DHF's socialrådgivning. Måske kan de hjælpe med nogle gode råd til en anke.

Mange hilsner

Lotte

phhmw (not verified)
JA.....JA,.... Brian Det er

JA.....JA,.... Brian

Det er et fornuftigt forslag af din SB. Skriv ALT om din situation, ned til mindste detalje.

Her ser du Muskelsvindfondens Nyheds arkiv om BPA
http://www.muskelsvindfonden.dk/Handicappolitik/Sider/BPA.aspx

Mange hilsner
Peter

Brian Holgersen
Offline
Joined: 28/07/2008
Tak for det Peter. Men er

Tak for det Peter.

Men er det en god ide, at lave en "oversigt"" over hjælperbehovet, sådan som min ellers udemærkede socialrådgiver foreslår?

Med venlig hilsen
Brian

phhmw (not verified)
Hej Brian. Hvis muligt så

Hej Brian.

Hvis muligt så tag det roligt, hvad du oplever pt oplever alle, over hele landet.

Læs om problematikken fra kollegaerne i Muskelsvindfonden her.:
http://www.muskelsvindfonden.dk/Handicappolitik/Sider/BPA.aspx

hvor mange indlæg beskriver problematikken. Husk at anke inden 4 uger=28 dage som skal tages bogstaveligt.

Du har en AFGØRELSE som består og kan IKKE bare fjernes af en embedsmand/kvinde. Din sag skal vurderes individuelt og udmunde i en AFGØRELSE og klagemulighed.

Vejledning er en "oversættelse" af lovgivningen til embedsmænd/kvinder = sagsbehandler.

Sidste Vejledning #7 til Serviceloven kan læses her https://www.ministerialtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s19=9&s20=2011

hvor der skal udarbejdes en HANDLEPLAN som du kan forholde dig til.
Læs 124 "Handleplaner - Servicelovens § 141

Lad os høre hvordan din sag forløber.

Mange hilsner
Peter
www.k10.dk