Skærpet praksis rammer handicapbilejere

Anonymous

PTU skriver.:
http://ptu.typo3cms.dk/no_cache/om/n...ed/id/1271/69/

"Som vi alle formentlig ved, er det blevet en hel del sværere at få bevilget en handicapbil, end det har været tidligere. Kommunerne er blevet meget tilbageholdende med at bevilge handicapbiler simpelt*hen for at spare. Det gør kommunerne jo nu på hele social- og handicapområdet"

Trivsel sparet væk

" løbet af 2010 gav kommunerne afslag i et meget stort antal, når det drejede sig om trivselsbiler. Selv mennesker med et betydeligt aktivitetsniveau og deraf følgende stort kørselsbehov fik i mange tilfælde afslag. Det er sket i et sådant omfang, at socialministeriet på kurser har tilkendegivet, at det ikke har været hensigten med den nye bilbekendtgørelse, at praksis skulle skærpes."

Hvad skal man da gøre?

"Jeg skal ikke fraråde nogen at søge om en ny kassebil. Det har jeg selv lige gjort. Men jeg vil anbe*fale, at man nøje overvejer, hvordan ens mulighed for genbevilling ser ud, før man bare fyrer en an*søgning af. Det kan man eventuelt også tale med sin egen sagsbehandler i kommunen om."

Findes der en ny udvikling i gang for Rykère?

Hilsen Peter

Peter Q
Offline
Joined: 25/05/2009
Hej Peter Tja endnu et

Hej Peter

Tja endnu et smukt eksempel på hvordan konsekvenser af lovsjusk fra socialminister Deloitte rammer os. Og derved bærer ved til offerbålet, hvor handicappede betegnes som UDGIFT. Lidt på samme måde som Lamborghini’er og bpa.

Det kan så undre én, hvorfor vi overhovedet har høringskrav ang. lovforslag. Når nu Deloitte er 100 % døve, når de skriver socialministeriets love.

Mvh

Peter Qvistgaard

peq@naviair.dk
Husk positive mennesker lever længere

phhmw (not verified)
Da jeg åbenbart ikke kan

Da jeg åbenbart ikke kan redigere i det første indlæg indsætter jeg det korrekte link til PTU her

http://ptu.typo3cms.dk/no_cache/om/nyheder/almen-nyhed/id/1271/69/

Hilsen Peter