MERUDGIFTER: Er pludselig ikke i personkredsen for §100?

rl
Offline
Joined: 24/05/2008

Hej alle på RYK.

Jeg sidder i kørestol efter brud på ryggen, og jeg har ingen funktion i benene. Sådan har det været i 14 år. I al den tid har jeg modtaget dækning af merudgifter til bla. ekstraugift til forsikring på bilen, merudgift til brændstof, ekstra slid på hjemmet, ekstraudgifter til rejse, medicin, samt til diverse håndrækninger.

Jeg boede i kommune A da jeg kom til skade og fik dækning første gang. Så flyttede jeg til Kommune B for 4 år siden og der var ingen problemer med at få en bevilling der. Nu er jeg så flyttet tilbage til kommune A og har netop fået afslag på min ansøgning.

Som baggrund er der lagt væk på "At jeg ikke er omfattet af personkredsen i lov om social service §100 stk. 2" De vurderer på baggrund at mit samtaleskema at "Der ikke ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælperforanstaltninger" Da jeg selv køber ind, laver mad, og klarer personlig pleje kan jeg altså ikke få dækning af mine merudgifter.

Nu sidder jeg så tilbage som et stort spørgsmålstegn. Hvordan kan man lige pludselig ændre status på den måde? Min fysiske tilstand og grad af selvhjulpethed er præcis den samme som for 14 år siden.

Jeg har selvfølgelig tænkt mig at klage over afgørelsen, men hvordan formulerer, og hvad skriver jeg i sådan en klage?

På forhånd tak.

cv2002
Offline
Joined: 17/07/2008
Nu er jeg en "gammel"

Nu er jeg en "gammel" førtidspensionist (1990)

Jeg får ikke tilskud til hverken noget ang. bil, slid på bolig mm.

Er det fordi jeg er fra den gamle ordning, eller sover min kommune også i timerne?

cv2002
Offline
Joined: 17/07/2008
Nu er jeg en "gammel"

Nu er jeg en "gammel" førtidspensionist (1990)

Jeg får ikke tilskud til hverken noget ang. bil, slid på bolig mm.

Er det fordi jeg er fra den gamle ordning, eller sover min kommune også i timerne?

old
Offline
Joined: 18/06/2008
Jeg blev i 2005 tilkendt

Jeg blev i 2005 tilkendt kr.3500,00 i merudgifter efter at jeg var blevet lam i ryggen,10cm over navlen og ned.I 2008 blev jeg folkepensionist ,hvilket betød kr.5000,00 mindre end efterlønnen.Samtidig FORSVANDT merudgifterne,selvom jeg jo stadig har dem.Jeg har kontaktet flere folketingsmedlemmer,med samme resultat,de vil alle så gerne gøre noget ,men de andre partier vil ikke.

kenneth32
Offline
Joined: 05/07/2009
Rl>har lige været ude for

Rl>har lige været ude for det samme desværre med afslag i ankenævnet, må jeg se dine klager etc. Da jeg kæmper videre med min sag. Min mail er kenneth@eichmeier.dk

Tak......

rl
Offline
Joined: 24/05/2008
Jamen også lige en update

Jamen også lige en update herfra.

Min sag var også forbi ankenævnet, hvilket gav medhold til mig. Så kommunen behandlede sagen igen og jeg får nu mine merudgifter dækket. Selvfølgelig med tilbagevirkende kraft, så det var 13 måneders merudgifter der endelig gik in på kontoen.

phhmw (not verified)
Kære Signe. Tillykke med at

Kære Signe.

Tillykke med at lovgivningen bliver overholdt........ i dit tilfælde.

Kollegaerne fra Muskelsvindfonden oplyser:

Kommunerne kan ikke finde ud af merudgiftsydelsen.

http://www.muskelsvindfonden.dk/Handicappolitik/Sider/AnkestyrelsenKommu...

Reglerne om merudgifter til voksne er fortsat en udfordring

http://www.ast.dk/Page_Pic/pdf/Nyt_fra_Ankestyrelsen_nr_8_2011_21_11_201...

Her kan jeg kun anbefale at hver enkelt, hvis overskud, koncentrerer sig om "SKAL" lovene og glemmer "KAN" lovene som mere eller mindre er sat ud af kraft.

Hilsen Peter

Signe_S
Offline
Joined: 18/02/2011
Jeg må da også hellere

Jeg må da også hellere lige komme med en (lettere forsinket) opdatering. Efter endnu et afslag fra kommunen endte min sag i Det Sociale Nævn, hvor jeg kort før jul fik medhold, så jeg får nu dækket mine merudgifter - hurra!

rl
Offline
Joined: 24/05/2008
Nå lige en update herfra:

Nå lige en update herfra: Kommunen har nu behandlet sagen igen med samme resultat, da der "i klagen ikke er fremkommet oplysninger der ændrer afgørelsen". Den er derfor sendt videre til Det Sociale Nævn.

Det første der slog mig, det var at fra jeg sendte klagen til jeg fik dette svar gik der ca. 1 uge. Fra jeg søgte til jeg fik afslag første gang gik der 2-3 måneder... Hurra for effektiviteten i det offentlige.

phhmw (not verified)
Kære Signe. Angående at

Kære Signe.
Angående at glemme din sag/afgørelse skal du vide følgende.:
http://www.k10.dk/showthread.php?p=35616#post35616
som efter min personlige mening er den vigtigste lov at kende i begyndelsen af en given social sag, da det er den første der bliver overtrådt bevidst.

og dit andet spørgsmål om lovtekst forsøger jeg her.:
http://www.k10.dk/showthread.php?t=16798

men i mit øverste svar ligger brevet fra ministeren.:
http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/sou/spm/173/svar/774655/948267.pdf

Hilsen Peter

Signe_S
Offline
Joined: 18/02/2011
Hej Peter Mange tak for

Hej Peter

Mange tak for hjælpen! Jeg har ikke fået kigget på det hele endnu, men jeg kan da indtil videre se, at jeg kan bruge det med, at kommunen har pligt til at overtage betalingen, indtil afgørelsen træffes. Så skylder de mig da i hvert fald penge for 6 måneder (ja, så lang tid tog det at få afgørelsen, for først glemte de min sag, og så udskød de afgørelsen i 2x8 uger!...Held i uheld måske?). Ved du tilfældigvis hvor, det står lidt mere officielt (eksempelvis en lovtekst), at de har pligt til at overtage betalingen?

Hilsen Signe

phhmw (not verified)
Kære Signe Ja, der sker

Kære Signe

Ja, der sker mange underlige ting for tiden. Den gruppe handicappede jeg er talsmand for oplever det lige omvendt. Flere har gennem år kæmpet for transport til deres livsvigtige vedligeholdstræning som er frataget dem.

Pludselig bliver et par stykker bevilget transport uden yderligere sværdslag. Og andre oplever som du. Men som du kan se på datoen i følgende link fra Muskelsvindfonden foregår der ting og sager.

"Man bevarer sin merudgiftsydelse, selv om man flytter til en anden kommune."

http://www.muskelsvindfonden.dk/Handicappolitik/Sider/Manbevarersinmerud...

http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/sou/spm/173/svar/774655/948267.pdf

som du evt kan bruge som modargument i din klage da du sikkert ikke har modtaget den pligtige rådgivning om konsekvensen af at flytte til anden kommune.

http://ryk.dk/artikel/20/277
http://www.epilepsi.dk/Specialr%C3%A5dgivning-om-Epilepsi/Sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og-svar/%C3%98konomi/D%C3%A6kning-af-merudgifter-(voksne).aspx

Læses grundigt.: http://www.dukh.dk/netradgivning/merudgifter-voksne/fjernelse-af-medicin...

December 2010 pjece fra DUKH
http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhjelp/dukhs-lovguider/lovguider-i-pdf/m...

Fandt lige dette fra Scleroseforeningen:
http://scleroseforeningen.dk/Livet-med-sclerose/Merudgifter-pga-handicap...

Hvor der bla nævnes.:
"Det er et sagsbehandlingskrav, at funktionsevnemetoden anvendes (garantiforskrift) se Ankestyrelsens lprincipafgørelser SM C-40-05 og SM C-12-06.

Vedr. opgørelse af befordringsudgifter se eksempelvis Ankestyrelsens principafgørelser 257-10 og 258-10"

Hilsen Peter

Signe_S
Offline
Joined: 18/02/2011
Jeg er netop kommet i samme

Jeg er netop kommet i samme situation. Jeg er flyttet hjemmefra til en anden kommune, da jeg er startet på en videregående uddannelse. Jeg har rygmarvsbrok og kan godt klare mig selv i hverdagen, jeg har bare invalidebil og får hjemmehjælp til rengøring.
Jeg fik uden problemer bevilliget dækning af merudgifter (til bilforsikring og brændstof) i min tidligere kommune, men nu er jeg pludselig ikke længere er en del af personkredsen på trods af, at min funktionsnedsættelse er nøjagtig den samme, mine udgifter er de samme, og den eneste forskel i mit behov for hjælp er, at jeg nu får rengøringshjælp.
Jeg har naturligvis også tænkt mig at klage, men hvordan argumenterer man mod, at "min funktionsnedsættelse ikke er af indgribende karakter for min daglige livsførsel, og som medfører at der er sat ind med ikke ubetydelige hjælpeforanstaltninger."?

Jeg ved godt, at jeg bare gentager det første indlæg, men hvis der er nogen,der skulle have nogle nye inputs, vil de blive værdsat.
Vil det mon nytte at søge vejledning hos RYKs rådgiverteam?

phhmw (not verified)
Velment.......Ja, det har du

Velment.......Ja, det har du ret i kære Thomas

Men ude i landet og på andre sites findes der mennesker der både er alvorligt syge, fysisk som psykisk, mange har ikke overblikket, måske ordblinde.

Derfor er det korrekt at man.... hvis man evner det........ kan komme med så god juridisk forklaring, ud i komplicerede tekster som overhovedet muligt.

Men Retssikkerhedsloven skulle netop sikre, at de aller svageste modtager nøjagtig sammen behandling, som os andre. Derfor bliver kommunen også tvunget til at videresende afgørelsen til en uvildig indstands, hvis afgørelsen fastholdes. Inden 4 uger.

Så det vigtigste er, at man overholder den lovbundne 4 ugers = 28 dage frist, på minuttet.
Efterfølgende kan man så komme med de fine kommentarer senere.

Men, som i kan se er det noget der pågår over hele landet. Der bliver sparket nedad.
http://www.parkinsondebatten.dk/da/debat/?forumID=1&topicID=572
Bemærk datoen fra Parkinson.

Iøvrigt er jeg af den mening at næsten alle handicaporganisationer sover i timen, vi skulle alle samles i fælles front imod hvad der sker på handicapområdet. Læse lidt om hvad toppolitikere mener i bla Ikast-Brande kommune.
http://www.k10.dk/showthread.php?t=13342&highlight=stop+den+mand

Med ønsket om en god weekend til jer alle
Mange hilsner
Peter
www.k10.dk

phhmw (not verified)
Kære Ri. Til information:

Kære Ri.

Til information: læs første del af tråden:
http://www.k10.dk/showthread.php?t=16573

Samt:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20595
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122207
http://www.socialjura.dk/index.php?id=7595&sub=5&cat=1&showpage=1&cHash=...

Pjece fra www.dukh.dk
http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhjelp/dukhs-lovguider/lovguider-i-pdf/m...

Klagemuligheder.
http://www.k10.dk/showthread.php?t=13712&highlight=afslag+%A7100

Klage kan bare bestå af nogle få ord om at du hermed anker afgørelsen.

Held og lykke og lad os hører nærmere om hvordan sagen udvikler sig

Hilsen Peter