Kan ikke bruge mit nye køkken

Cheasy
Offline
Joined: 10/03/2010

Jeg er incomplet paraplegiker. Det har jeg været siden 2004, efter at jeg blev syg i 2003 med total lammelse i underkroppen det første halve år.

Men efter flere træningsophold, både på Hammel Neurocenter, på Paraplegien i Viborg og i min egen kommune, blev jeg lidt efter lidt i stand til at kunne stå op, og det har jeg kunnet siden, så jeg derfor har været i stand til stort set at kunne klare mig selv i mit hjem...personlig pleje, madlavning, indkøb osv. Har kun fået hjælp til grovere rengøring.

Jeg har boet i lejlighed med et normalt køkken, og har kunnet stå op og lave mad...med kørestolen stående bag mig og med mine knæ ind mod underskabene. Det tager tid, men det er en stor tilfredsstillelse for mig, selv at kunne lave min egen mad, og hvad der ellers er at lave i et køkken. Jeg er helt sikker på...og det giver min fys mig ret i...at det er med til at holde mig i gang, og at bevare min fysiske gode form...at jeg hver eneste dag tvinger mig til at komme op og være aktiv i køkkenet, vel sammenlagt i flere timer daglig.

Efter at jeg er blevet alene, har jeg de seneste 3 år ønsket at flytte til en anden kommune...først og fremmest for at komme nærmere mine børn og mit tidligere netværk, da jeg trods alt jævnligt har brug for en hjælpende hånd. Jeg har søgt på alle fronter...bl.a. blev jeg for et par år siden visiteret til en ældrebolig, (selvom jeg slet ikke føler mig som ældre...men det er nu engang det tilbud, kommuner kan give)...og nu har jeg så været så heldig at få en ældrebolig, der egentlig er rigtig god og rummelig.

Men der er et men!

For køkkenet kan jeg ikke bruge. Det er et køkken, med kun et underskab og et skab på hjul, og ovnen placeret ovenpå bordet. Det passer selvfølgelig til en siddende kørestolsbruger, men sådan en er jeg jo netop ikke.
Jeg har så haft fat i ergoterapeuten i min nuværende kommune...sådan er reglerne, da jeg først flytter 1. marts. Hun kom på besøg, og her er det, jeg synes, at kæden hopper af.
Hun gjorde alt muligt, for at få mig til at akceptere køkkenet, som det er...dvs, at jeg fremover efter hendes mening, skal til at sidde ned, når jeg skal lave mad. Det nægtede jeg pure. Både fordi det da er fuldstændig vanvittigt, hvis jeg skal til det, når jeg nu har kæmpet mig (for dyre terapipenge!) til at få min nuværende gode fysiske form, der betyder alt for mig.
Desuden har jeg det seneste år fået konstateret, både spinalstenose + 2 discusprolapser i min lænd, og fået besked om at stå op så meget som muligt, da man ikke tør operere mig pga mine øvrige rygskader.

Jeg kan slet ikke forstå den holdning fra en ergoterapeut. (jo ved jo godt, at det er kommunen, der dikterer, men alligevel).

Hun ville så gå med til, at jeg måske kunne få sat en spånplade fast under vasken, så jeg der kunne have noget at støtte mine knæ opad.
Det ville komme på møde fredag, og jeg vil få besked i næste uge.

Viceværten på stedet siger, at jeg gerne selv må installere underskabe i køkkenet, men jeg synes faktisk, at det er for galt, når jeg nu har betalt både indskud og husleje...og så ikke vil kunne bruge køkkenet. Hvor ellers kan man komme ud for at leje en almennyttig lejlighed uden anvendeligt køkken?

Jeg er vred og frustreret, men er der ikke noget, jeg kan gøre? Skal jeg virkelig finde mig i det? Jeg har pengene i banken, men det var ikke lige meningen, at jeg skulle bruge dem på et nyt køkken og evt et komfur.
Håber på et godt råd.
V.h. Cheasy

Cheasy
Offline
Joined: 10/03/2010
Hej Peter Tak for input og

Hej Peter
Tak for input og gode råd...der var en del at tygge mig igennem. Nu må jeg se, hvad resultatet bliver, når jeg får svar i løbet af ugen.
Men jeg kunne nu også godt tænke mig at høre, om der er andre stående paraplegikere, der har været ude for det samme, og hvordan I tacklede det?
Hilsen E.K.

phhmw (not verified)
Cheasy jeg fik lige lyst til

Cheasy jeg fik lige lyst til at supplere.

Du skal lære spillets regler. ALT foregår på SKRIFT med kommunen og din sagsbehandling foregår ikke i dit køkken med en embedskvinder der ikke har sat sig ind i tingende.

Men når du beder om eksempelvis din sagsbehandlingsfrist og den ikke kan nævnes for dig skal du ikke blive berørt af sure miner.

Retssikkerhedsloven §3 stk.2 gælder også for dig. Sæt dig ind i reglerne:
http://www.k10.dk/showthread.php?p=35616#post35616

Her er lidt om at flytte kommune, hvis du får brug:
http://www.dukh.dk/netradgivning/generelle-sporgsmal/flytning-til-ny-kom...

Hvad du har sparet op, vedkommer ikke sagen, overhovedet. Alle omkring dig har kun een opgave. At servicere dig på alle måder............... iht Folketingets love og Vejledninger.

http://www.dukh.dk/hjelp-til-selvhjelp/dukhs-lovguider/lovguider-i-pdf/b...

Hilsen Peter

phhmw (not verified)
Hej Cheasy. Du beder din

Hej Cheasy.

Du beder din ergoterapeut om at læse sin Vejledning desangående fra pkt 279.

Samtidig med at du afleverer en skriftlig ansøgning til boligændring.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20735

Så checker du din kommunes sagsbehandlingsfrister, hvis ikke den ulovligt har undgået at offentliggøre disse. Check på kommunens hjemmeside.
Check her: http://www.k10.dk/index.php?pageid=svarfrister_kommuner

En Vejledning er en beskrivelse af loven, som arbejdsredskab og fortolkning til embedsmænd. Men alt skal foregå i samarbejde med klienten.

Der skal foretages en individuel vurdering og kan ikke bare afvises med kommunens økonomi eller anden for dig uvedkommende begrundelse.

Læs Handicap Nyt nr 6 2010 side 12
http://danskhandicapforbund.dk/

Hvis du herefter modtager et afslag med BEGRUNDELSE, som krævet SKAL du klage inden fristen på 4 uger, der skal tages alvorligt. = 28 dage otteogtyvedage på minuttet

Det er jo ikke meget du forlanger så mon ikke fornuften råder trods de kolde tider.
De burde vide bedre og din argumentation er jo fornuftig.

Held og lykke lad os hører nærmere om udfaldet.

Hilsen Peter
www.k10.dk