Partikelfilter til stor biler

kiskjolby
Offline
Joined: 09/09/2008

Hej
Jeg har fået et ? fra en af vores medlemmer om hvorfor hun skal betale 1000 kr oveni de grønne afgifter om året da hun ikke har partikelfilter i hendes vogn.
Jeg vil gerne høre om der er der er andre der har oplevet dette.
Jeg har selv igennem forhandler og opbygger af min bil fået at vide at det skulle der ikke være i invalide biler. ?????
Kan nogen svare mig på det ??????
VH Kirsten Kjølby

rl
Offline
Joined: 24/05/2008
Men for at se det fra en

Men for at se det fra en side, hvorfor skulle vi så også få refunderet den afgift når alle andre skal betale den?

/Martin Lauridsen

kiskjolby
Offline
Joined: 09/09/2008
Hej til alle . Jeg tror man

Hej til alle . Jeg tror man skal kontakte sin sagsbehandler og se om det kan lade sig gøre at få dækket det pertikkelfilter. Ud fra det jeg kan læse mig til er der åbenbart forskel fra kommune til kommune , men det er jo heller ikke noget nyt. Så prøv selv at få søgt og se om det kan lade sig gøre.
Vh
Kirsten

lis-johs
Offline
Joined: 02/12/2009
Ang.

Ang. partikkelfilterafgift.
Jeg tilhører personkredsen i servicelovens merudgifter § 100, Jeg har fået afslag ¨på kompensation for partikerfilterafgift på kr. 1000 efter § 100 merudgift fra kommunen.

Nvh
Johannes

lis-johs
Offline
Joined: 02/12/2009
Hej Helle

Hej Helle Skarregaard.
Ang.partikkelfilter. Jeg kan forstå, at du får partikkelfilterafgift refunderet ved § 100 merudgift. Det vil jeg prøve. Jeg tilhører også personkredsen i servicelovens § 100 merudgift.

Med venlig hilsen
Johannes

kiskjolby
Offline
Joined: 09/09/2008
Hej Så har jeg hørt fra

Hej Så har jeg hørt fra kommunnen ang patikkefiler og der er ikke noget at gøre , det må vi betale for egen regning da andre som også har diselbiler skal betale denne udgift . Jeg har snakket med Skat og der var heller ikke noget at gøre , de forslog at vi skrev et brev til regeringen ang, vores handicapbiler.

rl
Offline
Joined: 24/05/2008
Hej per. Nej jeg betaler kun

Hej per.

Nej jeg betaler kun de 1230 i udligningsafgift. Men vil lige høre SKAT ad med det andet

/Martin Lauridsen

Peter Q
Offline
Joined: 25/05/2009
Hej Martin Din bil er

Hej Martin

Din bil er formodentlig forkert indregistreret.

Den skal indregistreres som Personbil M2, men er nu indregistreret som Personbil M1

Du betaler nok også en hel del mere i udligningsafgift end du skal.

Du skal betale 1230,- pr år.

Nå men her kommer mit bud på den relevante lovtekst: (Husk lige jeg ikke er DJØF'er)

Registreringsafgiftsloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133406

§ 2. Fritaget for afgift er:
............
6) køretøjer, som omhandlet i § 5 a, stk. 1, der
..........
b) er fritaget for vægtafgift efter vægtafgiftslovens § 16 eller omfattet af § 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, og som eventuelt med reduceret sædeantal anvendes af eller til brug for kørestolsbrugere,

§ 5 a. For køretøjer, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, har et til køretøjet svarende antal passagersæder .............

Brændstofforbrugsafgiftsloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133036

§ 7. Personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for afgiften, hvis bilen er benzindreven. Er bilen dieseldreven, betales afgift efter de i § 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift. Afgiftsfritagelsen og -nedsættelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter nærmere regler vedrørende afgørelser om afgiftsfritagelse og -nedsættelse efter stk. 1.

Stk. 3. 5) Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på tillæg for privat anvendelse efter § 3 a, men ikke på tillæg for partikeludledning efter § 3 b.

FORTVIVL IKKE endnu, for helt tilbage i §1 står følgende

§ 1. 2)3) Der svares afgift, herunder tillæg til statskassen efter denne lov, af følgende biler, hvis bilen skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer efter færdselsloven:

1) Personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.

SATSERNE FINDES HER: http://www.skm.dk/tal_statistik/satser_og_beloeb/242.html

Peter Q

peq@naviair.dk
Husk positive mennesker lever længere

rl
Offline
Joined: 24/05/2008
Hej Peter. Nu har jeg

Hej Peter.

Nu har jeg snakket med Skat, men de mener ikke at en invalidebil som min er fritaget for partikelafgiften? Jeg giver de 1230 kr i udligningsafgift årligt, så den må jo være registreret rigtigt nok.

/Martin Lauridsen

Helle Skarregaard
Offline
Joined: 23/05/2008
Hej Kirsten Jeg for

Hej Kirsten

Jeg for dækket de 1000 kr. for manglende partikelfilter som § 100 merudgift.

Hilsen Helle

rl
Offline
Joined: 24/05/2008
Det vil altså sige at hvis

Det vil altså sige at hvis man som jeg har en Multivan TDI med sæder bagi og gule plader (nedstolet 10 pers. bus pga. afgiften) så skal jeg ikke betale den afgift for manglende partikelfilter? Jeg har nemlig lige fået opkrævning på det.

Er der evt. der har et link til et sted det står med paragraffer osv. Dem er de kære skat medarbejdere så glade for :-)

/Martin Lauridsen

kiskjolby
Offline
Joined: 09/09/2008
Hej Jeg har nu sendt en

Hej Jeg har nu sendt en ansøgning til kommunen ang partikkelfilter og håber, men man ved jo aldrig. Da jeg snakkede med dem havde de ikke givet grønt lys for nogen, men de har heller ikke haft enkelt ansøgninger og det skal prøves ellers ryger den videre til anke.

Jeg har også kontaktet DHF om hjælp med at tage kontakt til regeringen omkring fritagelse for handicap biler omkring partikkefilter.
Jeg har ikke hørt noget endnu , men jeg vender tilbage når jeg ved mere.
Vh Kirsten

ViggoB
Offline
Joined: 23/06/2008
Jeg måtte ryste op med

Jeg måtte ryste op med mange penge, da jeg fik bevilget en bus for to år siden - og selvfølgelig er det for dårligt, at det ikke hører med i bevillingen, men jeg kunne da ikke finde på at købe en uden partikelfilter!
Nu kom der en opkrævning på 'uden filter'-afgift, og jeg udfyldte Skats skema og kørte til forhandleren for at få det udfyldt.
Det viser sig, at der ikke er filter på den!! Jeg betalte 5500 kr. for at få det i.
Efter en masse bøvl, får jeg jo nok pengene tilbage, men det var jo et filter, jeg ville have.

kiskjolby
Offline
Joined: 09/09/2008
Hej Peter Tak for hjælpen ,

Hej Peter
Tak for hjælpen , jeg prøver at arbejde videre herfra.
VH Kirsten

Peter Q
Offline
Joined: 25/05/2009
Hej Kirsten Vi betaler ikke

Hej Kirsten

Vi betaler ikke ejerafgift, kaldes også ”grøn ejerafgift” el. ”vægtafgift”. Men har vi en dieselbil skal vi betale det der hedder udligningsafgift. Det er en særlig afgift der er pålagt dieselbiler. Denne variere alt efter om bilen er indregistreret som bil, bus el. varevogn.

Partikelfilter afgiften gælder for alle dieselbiler. Den gælder også og for alle dieselvarevogne der er indregistreret efter 18 marts 2009. Men den gælder ikke for busser.

Vores biler er som sagt typisk indregistreret som en af følgende 3 muligheder. Bil, varevogn el. bus.

1. Bil. Det er en bil med hvide nummerplader. Det vil typisk være en alm. personbil. Men kan i nogle tilfælde være en kassevogn med sæder bag i. Hvide plader betyder der betalt fuld registreringsafgift af bilen, som alle andre (ikke indvalidebils ejere) skal betale.

2. Varevogn. Det er en bil uden sæder bag i. Den har gule plader el. ”papegøjeplader” de nye plader der er gul/hvide, det har noget med moms og brug af bilen at gøre, hvilket jeg ikke ved en skid om. Varevogne er der betalt ”varevogns registreringsafgift” på, hvad den lige er, aner jeg ikke, men igen vil det være det samme som alle andre ville skulle betale.

3. Busser. Det er gulpladebiler med sæder bag i. Den tekniske term for disse biler er: nedbestolet 10 personers bus (personbil M2). Det vil sige vores ”kassevogne” papirmæssigt er født som 10 personers busser, dette er bla. en forudsætning for at de kan fritages for registreringsafgift. Dette er en af grundene til vi får de store ”kassevogne”, fordi de mindre modeller ikke findes som 10 personers busser. Det har ikke noget med antallet af sæder at gøre.

Så er der det med fejlregistrering. Jeg har oplevet en fejlregistrering 2 gange hos samme person, samme bil type (Fiat Ducato, gammel og ny), men forskellig opbygger.

Jeg er desværre ikke helt stiv i de nye registreringsattester, min egen bil er 10 år gammel ;-), men når jeg får ny ”kassevogn” lige om snart, skal jeg nok vende tilbage med hvor man skal lede, hvor det fremgår hvordan bilen er indregistreret.

Så hvis du har en ”kassevogn” på gule plader med sæder bag i betaler du ikke for partikelfilter, og den årlige udligningsafgift vil være 1230,-. Betaler du mere en dette, er din bil fejlregistreret. Så skal du henvende dig til SKAT og anføre at din bil skal indregistreres som personbil M2.

Og så vil jeg lige trække lidt i land. Jeg er ikke ekspert så hvis det jeg skriver er noget sludder undskylder jeg.
Og så er der sikkert alle mulige undtagelser jeg ikke kender;-)

Mvh
Peter Qvistgaard
peq@naviair.dk
Husk positive mennesker lever længere

kiskjolby
Offline
Joined: 09/09/2008
Hej Peter . Tak for dit

Hej Peter . Tak for dit svar, De fleste handicap busser er indregistreret som personbiler da man normalt kun har fire sæder i den. Jeg har ikke hørt om nogen biler der indregistreret som en bus. . Hvis det er tilfældet vil jeg gerne har min bil registreret om.
Men ? er også hvem der skal betale for at få partikkelfilter i da det jo er en bil som er søgt gennem kommunen , er det personen selv eller skal man søge det gennem kommunen. ?????
Vh Kirsten

wheelie66
Offline
Joined: 18/12/2008
Hej Kirsten Hvis det er en

Hej Kirsten
Hvis det er en bus du har, så er den med 99 % sikkerhed registreret som en 10 personers bus. For det er den eneste måde at få den fritaget for afgift... Det skal være en bil der kan indregistres til 10 eller eflere personer, Og så blliver den godkendt med reduceret sæde antal. Dette er en sær regel alene for handicap biler. For andre er der 60% afgift på 10 personers biler, hvor imod der er 180 % afgift på personbiler (også invalidebiler). Tror næppe kommunen har bevilget din bil med 180 % afgift hvis de kan slippe uden :-)

Hvis bilen sælges efter den er frikørt som invalidebilefter efter 6 år eller mere, så skal der betales fuld afgift af bilens vuderings værdi inden den kan indregistres i danmark igen.

Hilsen
Brian J.

Peter Q
Offline
Joined: 25/05/2009
Hej Kirsten Ja hun bliver

Hej Kirsten
Ja hun bliver pålagt ”manglende partikelfilter afgift”
http://bil.hmi.dk/page206.aspx?recordid206=649

Vær dog opmærksom på om bilen er rigtigt indregistreret. Der er en del ”kassevogne” der er fejlindregistreret. Udligningsafgiften på en kassevogn skal udgøre 1230,- pr år, ellers er der en fejl.
Her er varevogne selvfølgelig undtaget.

Så er det en alm. personbil skal hun betale, har hun en ”kassevogn” er der sket en registreringsfejl.

Mvh
Peter Qvistgaard

PS Hov! det er da egentlig noget sludder.
Der mangler naturligvis at "kassevogne" ikke skal betale ”manglende partikelfilter afgift”, da de jo reelt er indregistreret som busser.