Interviewdeltagere søges til speciale omkring psykologisk behandling af smerter

lineboe
Offline
Joined: 07/01/2010

Mener du, at psykologer kan hjælpe smerteramte rygmarvsskadede med deres smerter?

Jeg er psykologistuderende ved Aalborg Universitet, som skriver speciale om smerter relateret til rygmarvsskader. En del personer med skade på rygmarven oplever som følge heraf smerter, hvilket kan have negative konsekvenser for den enkelte. Det er derfor vigtigt at have fokus på effektiv behandling af smerter relateret til en rygmarvsskade. Et muligt tiltag i forhold til smertehåndtering er samtaler med en psykolog. Jeg ønsker at undersøge, hvordan personer med skade på rygmarven, der har taget imod psykologisk behandling, har oplevet dette. Til dette formål søger jeg interviewdeltagere.

Interviewet vil tage omkring 40-60 min og vil foregå på dansk. For at kunne deltage i interviewet skal du være over 18 år og du skal, udover en rygmarvsskade, have indgået i et psykologisk samtaleforløb med en psykolog, hvor smerter og hvorledes disse kan håndteres, har været berørt. Andre emner kan ligeledes være blevet berørt i forløbet, men fokus skal på et tidspunkt have været på smerter og smertehåndtering. I interviewet vil der ikke blive spurgt ind til indholdet af samtalerne, men i stedet vil der blive spurgt til din oplevede effekt af behandlingen i hverdagen med specifikt fokus på smertehåndtering. Hvis der er spørgsmål, som du ikke har lyst til at svare på, kan du undlade dette uden forklaring. Du kan også til hver en tid afbryde interviewet, hvis du alligevel ikke har lyst til at deltage.

Deltagelse er frivillig og hvorvidt du vælger at deltage eller ej vil ikke have indflydelse på din eventuelle nuværende eller videre behandling. Derimod vil dine svar medvirke til en øget indsigt i psykologisk behandling af smerter. Interviewet vil udelukkende blive brugt i forskningsøjemed, primært i mit speciale og muligvis senere i en videnskabelig artikel.

Interviewet vil blive optaget på diktafon. Du er ved deltagelse i interviewet garanteret fuld anonymitet og du kan på intet tidspunkt blive identificeret ved navn, idet identificerbare oplysninger vil blive slørede. Optagelserne vil blive behandlet fortroligt og opbevaret forsvarligt. Optagelserne vil efter anvendelse i specialet og når en eventuel artikel er tilendebragt, blive destrueret.

Hvis du ønsker at deltage eller har spørgsmål kan du kontakte mig enten via mail (lineboe@hum.aau.dk) eller telefon (40455977), så kan vi aftale tid og sted for interviewet. Der vil i denne sammenhæng blive taget meget hensyn til dine ønsker for hvor og hvornår interviewet vil finde sted. Det er eventuelt muligt at foretage interviewet over telefonen, hvis dette ønskes.

Det vil være en stor hjælp, hvis du vil deltage, da dette vil bidrage til nyttig viden på dette centrale område.

Mange tak for din hjælp.

Du er til hver en tid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undersøgelsen eller ønsker indblik i undersøgelsen:
Line Boe Jensen
Tlf. 40455977
Email: lineboe@hum.aau.dk

Projekttitel: Psykologisk Intervention Mod Smerter Hos Rygmarvspatienter - Når Livet Går Videre
Aalborg Universitet, Humanistisk Fakultet, Institut for Kommunikation
Undersøgelsen er under supervision af Tia Hansen, lektor i Psykologi ved Aalborg Universitet
Projektet er etisk godkendt af Humanistisk Fakultets Etikudvalg (HREB) ved Aalborg Universitet med projektnummer HREB201021.
Hvis du har etiske betænkeligheder i forhold til projektet kan du også rette henvendelse direkte til HREB.

lineboe
Offline
Joined: 07/01/2010
Hej Jeg mangler stadig

Hej

Jeg mangler stadig personer, der ønsker at deltage i et interview omkring den oplevede effekt af psykologisk behandling af smerter.

Da mange oplever smerter som følge af en rygmarvsskade er det vigtigt at opnå viden, der kan være med til at optimere behandlingen heraf og jeg håber derfor, at nogen af jer vil deltage i interviewundersøgelsen.

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Line Boe Jensen
lineboe@hum.aau.dk
40455977