Spin, løgn og latin

aa
Offline
Joined: 22/05/2008

Handicaporganisationerne oplever i disse dage en massiv bølge af løgne
i medierne om vores område. Det er meget ubehageligt. Jeg tror, at det
er spin i politisk øjemed. I skal ikke tro på det, I hører og læser.

Klik på http://www.handicap.dk/nyheder/kl-misbruger-klagesystemet

Baggrunden er bl.a., at Kommunernes Landsforening har lagt 30 konkrete klagesager på bordet i
forhandlingerne med regeringen om kommunernes økonomi. KL mener, at
klagesystemet er ”udgiftsdrivende”. Men dokumentationen er underlødig
og forvrider grundlaget for debatten. Eksemplerne mangler baggrund og
begrundelser til at forklare afgørelser

Anders

phhmw (not verified)
Kære Jesper. Tak, for din

Kære Jesper.

Tak, for din indsats. Om nogen ved jeg hvilket overskud der skal bruges af, når man aktivt kæmper.

Min egen lille kamp drejer sig om NEGATIVE sociale sager, som jeg ikke kan forstå. Een af årsagerne er de lange og lemfældige sagsbehandlingsfrister som der iøvrigt findes lovgivning om.

Men prøv at google på Ikast-Brande kommunes borgmester Carsten Kissmeyer Venstre. Han er sine meningers mand skal jeg love for. Han ønsker psykisk svage medicindopet således at disse mennesker ikke kræver så meget menneskelig pleje. Derved kan vi samle dem og have et minimum af socialpædagoger da disse svage nu ikke kan gøre skade på sig selv eller andre.

Yderligere ønsker han klart defineret at handicappede med BPA ikke kan forvente personlige hjælpere 24 timer i døgnet også for at "samle" disse KRÆVENDE borgere.............se det har vi da oplevet før? Var det ikke i 1940erne.?

Jeg spørger bare HVOR LIGGER GRÆNSEN for disse tanker?

Fortsat god sommer

Hilsen Peter

jrh
Offline
Joined: 28/06/2010
Hej Anders og Peter Jeg er

Hej Anders og Peter

Jeg er helt enig med Anders i at:

> I de senere år er det på flere måder gået tilbage for borgere med funktionsnedsættelse.

- og jeg frygter desværre, at det kun er starten på et større historisk tilbageslag, vi her er vidner til.

En af de primære årsager er struktur/kommunalreformen fra 2007, der afskaffede amterne, således at kommunerne nu er blevet stort set eneansvarlige for handicapområdet. Der var næsten ikke grænser for, hvor mange ansvarsområder og institutioner, kommunerne ønskede at overtage fra amterne, fordi kommunerne hermed fik lejlighed til at vokse i administration og omsætning.

Men nu - efter reformen - ser vi, at løfterne om at bevare kvaliteten i tilbudene ikke overlever den første større økonomiske krise.

Handicappede borgere tages som gidsler i striden mellem regeringen og kommunerne. Dette er en naturlig konsekvens af nedlæggelsen af amterne, der tidligere bar en stor del af ansvaret for det specialiserede socialområde. Nu hører dette område under kommunerne, hvor de berørte handicappede borgere skal kæmpe for pengene i en kamp mod væsentligt stærkere interessegrupper som almindelige børneforældre, arbejdsmarkedets parter, kulturlivet, idrætsforeninger, miljøinteresser, Ældresagen osv.

Om ti år befinder vi os måske i en situation, der er sammenlignelig med forholdene i 1960'erne, før amterne og den nye handicapforsorg blev indført.

Mediedækningen af forhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening var ganske rigtig uhørt. Aldrig i nyere tid har vi været udsat for en sådan omtale på et så ringe dokumenteret grundlag.

Jeg klagede over programmet Netværket på Danmarks Radio Program 1, der bidrog til hetzen mod udgifterne på handicapområdet. I kan læse DR's svar og min klage nedenfor.

Jeg tænker, at Anders vil finde svaret interessant, set i lyset af hans henvisning til kompensationsprincippet under debatten på generalforsamlingen.

Hilsen Jesper

---------- Videresendte meddelelser ----------
Fra: Marianne Blichfeldt DR Danmark
Dato: 28. jun. 2010 14.14
Emne: svar fra Netværket
Til: Jesper Hansen

Kære Jesper Hansen,

Tak for din henvendelse - det er klart at der er væsentlig forskel på debatter og debatprogrammer. Også i DR P1-regi. Netværket er i sin grundtanke ikke at sammenligne med et traditionelt debatprogram, fordi deltagerne ikke er "castet" efter holdninger til et givet emne. De er valgt ud til at sidde i et panel, der hen over et år diskuterer mange forskellige emner. Derfor er det ikke i Netværket, man vil møde den ansvarlige politiker eller eksperten med specialviden i en ophedet diskussion.

Panelets holdninger står de selv inde for, men vores erfaringer er, at deres holdninger - skråsikre eller ej - får andre lyttere til at reflektere over, hvad de selv måtte mene, om de spørgsmål vi har til debat i vores programmer. Det er netop et af formålene med et program som Netværket. Men selvfølgelig skal de udfordres på deres holdninger, og det er vores opgave.

Samtlige netværket udsendelser drejer sig om fællesskabets forhold til den enkelte og vice versa. Og i den pågældende udsendelse er 'den enkelte' både hver af os, som skatteborgere, og den enkelte - nogle gange meget udgiftskrævende - handicappede. Emnet er valgt, fordi stigningen i udgifterne til handicappede, der koster mere end to mio. kr. årligt har været så dramatisk i de senere år. Det er vigtigt at holde sig for øje, at genstanden for debatten helt bevidst derfor var spørgsmålet om, hvor meget det er rimeligt at én enkelt må koste - og hvorfor. Derfor de håndplukkede eksempler på dyre enkeltpersoner, der i sagens natur ikke kan være repræsentative for øvrige handicappedes situation.

Når studieværten vælger eksemplet med rappelling i Grønland, og omtaler det i anonymiseret form, er det netop for at få panelets deltagere til at bekende kulør i forhold til, hvor lige vi skal stilles med andre, på trods af handicaps. Skal fællesskabet ligefrem kompensere for en uheldig skæbne, - og ikke blot støtte/afhjælpe handicap? Det havde været interessant, hvis nogle for alvor havde forsvaret en ret til goder på lige vilkår, som eksempelvis en rejse til Grønland, man som handicappet selv ofte vil have vanskeligt ved at spare sammen til. Men det skete ikke og sådan er betingelserne for Netværkets debatform.

Endnu engang tak for din henvendelse.

Bedste hilsner
Marianne Blichfeldt

--------------------------------------------------------------------------------------------
Marianne Blichfeldt
DR Danmark

DR
DK-8200 Århus N
T +45 8739 7080
D +45 8739 7425
M +45 2120 6361
www.dr.dk
--------------------------------------------------------------------------------------------

Fra: klager@dr.dk [mailto:klager@dr.dk]
Sendt: 6. juni 2010 08:12
Til: Klager [FÆLLESPOSTKASSE]
Emne: Klage sendt fra OMDR klageformular

Kære Jesper Hansen

Vi har modtaget din henvendelse vedrørende radioudsendelsen Netværket med temaet "Hvor meget må et menneske koste?", som blev sendt den 5. juni 2010 kl. 12:15 på DR P1: http://www.dr.dk/P1/Netvaerket/Udsendelser/2010/06/04094343.htm og vil sørge for, at det når den rette medarbejder i DR.

Din henvendelse er følgende:

Til DR

Denne klage angår radioudsendelsen Netværket med temaet "Hvor meget må et menneske koste?", som blev sendt den 5. juni 2010 kl. 12:15 på DR P1: http://www.dr.dk/P1/Netvaerket/Udsendelser/2010/06/04094343.htm

Jeg må sige, at det gav mig kuldegysninger, at alle debattører, alle uden undtagelse, havde omtrent det samme syn på sagen. Det var ikke en alsidig behandling, emnet fik.

Dertil kom, at der blev fremdraget et eksempel, som studieværten "havde hørt om", hvor en kvinde i kørestol havde fået bevilget en rejse til Grønland for at rapelle. Ud fra dette meget lidt repræsentative og helt udokumenterede eksempel konkluderede debattørerne, at handicappede er forkælede, krævende borgere med offermentalitet! Magen til bodegadebat har jeg sjældent hørt i DR P1!

At føre et så urepræsentativt eksempel frem - uden at uddybe det nærmere eller at interviewe kvinden, det handlede om - og på den baggrund tegne et helt forvrænget billede af støtten til handicappede, det er en journalistisk praksis, som burde ligge langt under niveauet for, hvad man kan forvente af en licensbetalt public service-kanal som DR P1.

Hvis det er sådan, det toneangivende borgerskab (her repræsenteret ved en venstrepolitiker, en liberalistisk debattør, en militærmand, en socialdemokratisk borgmester og en P1-journalist) opfatter handicappede, så er socialstaten mere truet, end jeg havde frygtet.

Debattørerne var så uvidende, at de fremførte, at det vigtige var, at handicappede og raske formelt havde lige muligheder til f.eks. at tage en uddannelse (det liberalistiske lighedsideal), uden at de kom ind på, at en sådan lighed også må omfatte bl.a. fysisk tilgængelighed til uddannelsesstederne, for ellers er denne teoretiske, formelle lighed jo meget lidt værd for en kørestolsbruger. Denne vinkel blev der ikke fokuseret på. Der blev alene fokuseret på udgifterne til handicappede i form af botilbud, hjælpemidler og støtte til ridning m.v.

Sidstnævnte, handicapridning, er vel at mærke meget mere bekostelig end ridning for raske, fordi fysisk handicappede ofte skal have en hjælper siddende bag sig for at holde sig på hesten. Desuden vil den handicappede rytter sjældent selv kunne hente hesten i stalden, lægge seletøj på, tage det af igen osv. Derfor arrangeres handicapridning ofte som ridefysioterapi, som er tilskudsberettiget fra kommunen. Også f.eks. autister (der er socialt handicappede), vil have gavn af ridning, fordi kontakten med hesten kan oplære dem i sociale relationer.

Men alle disse forhold var deltagerne i udsendelsen ikke belastede af dybere eller konkret viden om, hvorfor de fik lov til at ride deres teoretiske, liberalistiske overmenneske ideologier uden nogen reel modvægt i udsendelsen.

Nogle var i besiddelse af en vis empati, herunder borgmesteren og militærmanden, men uden nogen egentlig viden om sagen er selv en så værdifuld egenskab ikke nok til at forstå, hvori handicappedes situation består.

Jeg vil gerne henstille til, at DR for fremtiden sørger for ikke at anlægge en så ensidig synsvinkel, med så enige, ensidige og uvidende debattører, der udtaler deres ukvalificerede holdninger om så vigtige spørgsmål, med potentielt meget skadelige virkninger til følge for de berørte befolkningsgrupper.

Endelig må det være et klart brud på DR's programetik, at værten fremfører et eksempel "han har hørt om" (kvindens betalte rejse til Grønland), uden at baggrunden for dette eksempel forklares nærmere, eller at kvinden eller nogen som helst anden får lov at forklare sagen. At debattere på et sådant grundlag er ikke lødig debat, der er værdig til udsendelse i radioen, det er en debatform, der hører hjemme på en bodega.

Med venlig hilsen
Jesper Hansen

aa
Offline
Joined: 22/05/2008
Hold øje med

Hold øje med http://handifikation.dk/

I de senere år er det på flere måder gået tilbage for borgere med
funktionsnedsættelse. Vi fik ihvertfald ikke del i opsvinget. Og nu
skal vi betale Løkkes rudekuvert og "det er for at beskytte de
svage..." (!). De riges bidrag til betalingen er udskydelse af deres
skattelettelser. Flot!

Tilbagegangen gælder også på mediefronten, hvor vi og vores
organisationer med meget få undtagelser har gjort en dårligt stykke
arbejde.

I ovenstående blog  gennemtænker Sarah Glerup mediernes håndtering af
handicapaspektet.

 Anders

phhmw (not verified)
Kære Anders. Hvor har du

Kære Anders.

Hvor har du ret! Jeg der nu er i mit livs efterår har ALDRIG oplevet en så kold og kynisk sparken nedad. Aldrig.

Igennem hele mit liv har jeg altid kunne se en sag fra forskellige sider af. Kunne acceptere lovforslag der gik mig imod. I det hele taget opført mig som en ansvarlig demokrat og samfundsborger.

Men i dag bliver ALT hvad der ikke tilhører den del af befolkningen som har friværdi, samtalekøkkener og job hængt ud som: ældrebyrde, omkostningskrævende, krævende etc., gjort skyldige i al fortrædeligheder.

KRISE? ikke på parkeringspladsen i Gentofte kommune hvor Told og Skat sammen med Politiet standstede alle biler over 500.000 kr for at checke om der var betalt skat på disse "firma-biler" der kørte rundt på helligdage. Indkomst på 4 timer: 20.000.000 kr nøjagtig som forrige år.

Selv unge mennesker hos KU Konservativ Ungdom ønsker alle der har en form for overførelseindkomst, frataget sin stemmeret.

Men det hele går jo helt efter planen som der er skrevet bøger om: minimalstat.

Fint nok, men hvor ynkeligt at så hører på al klynkeriet når den raske og fremadstormende unge befolkning bliver syge, arbejdsløse eller finder ud af at selv kontanthjælp kan de ikke få.

Fortsat god sommer til dig og andre.

Mange hilsner

Peter Hansen
www.k10.dk