Spørgeskemaundersøgelse vedr. smerter relateret til rygmarvsskader

lineboe
Offline
Joined: 07/01/2010

Jeg er psykologistuderende ved Aalborg Universitet, som skriver speciale om smerter relateret til rygmarvsskader. Mange personer med skade på rygmarven oplever som følge heraf smerter, hvilket kan have omfattende negative konsekvenser for den enkelte. Det er derfor yderst vigtigt at have fokus på effektiv behandling af smerter relateret til en rygmarvsskade. For at kunne optimere denne behandling er det gavnligt at opnå øget indsigt i holdninger til og anvendelse af forskellige smertebehandlinger. Til dette formål har jeg udviklet et spørgeskema, som jeg vil sætte stor pris på, hvis du vil udfylde.

Du behøver ikke personligt at opleve smerter som følge af en rygmarvsskade for at kunne deltage, dog er det et krav, at du har en skade på rygmarven. Det er tilladt at få hjælp til at udfylde skemaet, hvis det er nødvendigt. Spørgeskemaet tager omkring 10-15 min. at udfylde og kan udfyldes ved at følge nedenstående link eller indsætte linket i adresselinjen i din browser:

http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=7A3ADZA2961J

Deltagelse er frivillig og hvorvidt du vælger at deltage eller ej vil ikke have indflydelse på din videre behandling, derimod vil dine svar medvirke til en øget indsigt i forskellige smertebehandlinger. Dine svar vil udelukkende blive brugt i forskningsøjemed, primært i mit speciale og muligvis senere i en videnskabelig artikel. Udfyldelse af spørgeskemaet vil blive betragtet som samtykke for deltagelse i undersøgelsen.

Ved deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen er du garanteret fuld anonymitet og du kan på intet tidspunkt blive identificeret ved navn. Dine svar vil blive behandlet fortroligt og vil ikke have nogen indflydelse på din nuværende eller eventuelle fremtidige behandling.

Det vil være en stor hjælp, hvis du vil deltage, da dette vil bidrage til nyttig viden på dette centrale område.
Mange tak for din hjælp.

Du er til hver en tid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undersøgelsen eller ønsker indblik i undersøgelsen:
Line Boe Jensen
Tlf. 40455977
Email: lineboe@hum.aau.dk

Projekttitel: Psykologisk Intervention Af Smerter Hos Rygmarvspatienter - Når Livet Går Videre
Aalborg Universitet, Humanistisk Fakultet, Institut for Kommunikation
Undersøgelsen er under supervision af Tia Hansen, lektor i Psykologi ved Aalborg Universitet
Projektet er etisk godkendt af HREB ved Aalborg Universitet.
Hvis du har etiske betænkeligheder i forhold til projektet kan du rette henvendelse til HREB ved Aalborg Universitet.

aa
Offline
Joined: 22/05/2008
Fint spørgeskema og godt

Fint spørgeskema og godt initiativ! I et af spørgsmålene angives akupunktur under alternativ behandling. Jeg er ikke sikker på, at akupunktur (længere) kan beskirves som alternativt. Jeg mener netop på smerteområdet er akupunktur en anerkendt behandlingsform. Flere læger gør det i dag.

Anders J. Andersen

lineboe
Offline
Joined: 07/01/2010
Jeg vil igen gerne takke

Jeg vil igen gerne takke dem, som har besvaret spørgeskemaet.

Hvis der er flere, der er interesserede, vil det være muligt at besvare spørgeskemaet til og med d. 1.juli.

Med venlig hilsen
Line Boe Jensen
lineboe@hum.aau.dk
40455977

lineboe
Offline
Joined: 07/01/2010
Mange tak til jer, der

Mange tak til jer, der allerede har besvaret spørgeskemaet!

Det er stadig muligt at deltage i undersøgelsen og jeg vil sætte stor pris på, hvis flere vil bruge nogle minutter på at udfylde spørgeskemaet.

I er selvfølgelig også meget velkomne til at fortælle aktuelle bekendte om undersøgelsen.

På forhånd tak for hjælpen!

Med venlig hilsen
Line Boe Jensen
llineboe@hum.aau.dk
40455977