Brugere af velfærdsteknologiske hjælpemidler søges

Ida Petersen
Offline
Joined: 16/04/2010

• Er du mellem 25 og 65 år?
• Har du en varig, fysisk funktionsnedsættelse, som er erhvervet i voksenlivet?
• Bor du i egen bolig (dvs. ikke bo-tilbud eller beskyttet bolig)?
• Har du haft mindst ét velfærdsteknologisk hjælpemiddel i mindst 6 måneder og højst i 5 år? (med velfærdsteknologisk hjælpemiddel menes fx automatiske dør- eller vinduesåbnere, gardinautomatik, skylle/tørre-toilet, spiserobot mm. – ikke alarmsystemer, kommunikations- eller mobilitetshjælpemidler)
• Gør hjælpemidlet/hjælpemidlerne, at du er mindre afhængig af andres hjælp til nogle af dagligdagens aktiviteter i hjemmet?
• Er du interesseret i at deltage i et individuelt interview omhandlende dine oplevelser med brugen af hjælpemidlet/hjælpemidlerne?

Kan du svare ja til ovenstående spørgsmål, er det dig vi søger i forbindelse med vores afsluttende bachelorprojekt på Ergoterapeutuddannelsen i Århus.

Interviewet vil vare højst en time og finde sted i ugerne 17 til 20.

Vi håber at høre fra dig snarest muligt – også i tilfælde af, at du blot kender nogen, som opfylder ovenstående.

For nærmere information er du velkommen til at kontakte os på idalisbethlone@hotmail.com

Hilsner fra
Lone Hansen, Lisbeth Taudorf og Ida Petersen