Hvem skal man klage til efter kommunerne har overtaget bilerne.

skovtrold
Offline
Joined: 22/06/2008

Er der nogle der ved hvem man skal klage til vedr. forhaling af bil sag, efter kommunerne har overtaget visiteringen. Jeg har haft en ansøgning inde fra 21.08.08 og den er endnu ikke bevilliget her 10.0410, derefter kommer så ombygning. Der kan i værste fald gå 2 år, og det finder jeg meget urimeligt.
Hilsen Susanne

skovtrold
Offline
Joined: 22/06/2008
Jeg forventer min nye bil

Jeg forventer min nye bil ankommer i uge 32 - jeg valgte Mercedesen da jeg har haft den før, og mener udsynet til siderne er bedre, har været ved at køre ud i nogle jeg ikke har kunnet se for stolpen, samt lidt bedre bil på lang sigt.
Jeg søgte også om
Et varmluft fyr.
En fjernbetjening dertil.
En fjernbetjening til motor & kabine varmer (oliefyret).
Men det gik ikke igennem, jeg har derfor klaget. Samtidig har jeg fået hjælp fra Viborg, som kender min og min situartion. Min + brevet fra Viborg er nu sendt til Kommunen, Jeg tvivler dog på udsagnet, eftersom min visitator var her forleden i anden anledning. Hun henkastede en negativ bemærkning.
Jeg regner med at jeg så kan sende min klage videre, er det ikke korrekt.
Både min og Viborgs er så åbenlys, så jeg forstår ikke kommunen. Men typisk Rebild, De vil jeg skal starte bilen, sidde i den i de ca, 45 min det tager at forruden afises, afdugges m.m.. Naboerne bliver vrede, og jeg bliver syg.

phhmw (not verified)
Thomas, du mener jeg

Thomas, du mener jeg vrøvler.....og ja jeg mener det godt når jeg blander mig i en tråd. Men at være uvidende om en sag man føler sig nogenlunde sikker på er vel ikke det samme som at vrøvle. Så læs hvad jeg skriver.

Du nævner at en ansøgning kan være "åben" og jeg forstår det som at der så naturligvis kan være "lukkede" ansøgninger.
For at jeg og andre kan blive klogere kan du henvise til hvor det står med "åbne" eller "lukkede" ansøgninger.? Vejledning, Bekendtgørelse eller andet? På forhånd tak.

Venlig hilsen
Peter

Malene
Offline
Joined: 06/03/2008
Trold: Jeg mener om du har

Trold: Jeg mener om du har nogle af disse koder: Køretøjet skal være forsynet med særligt tilpassede betjeningskontakter mv. (lygter, vinduesviskere, horn mv.) 31.01-05 For så skal betjening af fartpilot jo også sidde sådan, hvis denne er bevilliget.

I min egen bil sidder betjening i rattet og der var ingen problemer pga mit kørekort.

Til det med fjernbetjent til motorvarmer, så er det vist en sjælden bevilling. Hvorfor fårstår jeg så ikke helt.

skovtrold
Offline
Joined: 22/06/2008
Tak for alle jeres gode

Tak for alle jeres gode svar.

Først Marlene: jeg ikke hvad jeg skal bruge de koder til, jeg har jo kørekort og har haft 3 biler før denne, så det skulle være i orden. Jeg har bare aldrig haft så store problemer som nu. Derfor spørger jeg om klage muligheder, et sted hvor det ikke varer flere måneder, for så ender det med at jeg først får den 2 mdr. efter ansøgning.

Peter / thomas det med bil er jeg med på. Der er blevet valgt en Dukator til mig, men jeg tror nu jeg springer på en Mercedes. Havde engang en mandagsbil Ford, og der var det mig der skulle betale alle repr., kun vinduesviskerne gik ikke i stykker. Jeg mener at alle indsatte hjælpemidler skal kommunen betale.

Bilen er bevilliget til mig med en 2 ords mail fra visitator, og hun sagde at hun ville sende afgørelsen for 14 dage siden. Jeg har dog intet set d.d., jeg er bange for hun nyder at drille mig. Burde jo kun være nogle papirer der skal i en kuvert.

Med hensyn til motorvarmer så er det jo dybt godnat, hvis ikke jeg kan få en fjerbetjening på. Samt mulighed for tidsindstilling, da jeg ellers skal ud i en kold vogn ca 45 min før kørsel, starte den så naboerne bliver rasende. Jeg vil så fryse fast, før jeg kan få afriset vinduerne.

Hilsen Skovtrold

phhmw (not verified)
Hej igen Susanne. Dit

Hej igen Susanne.

Dit tilfælde er netop et tydeligt eksempel på min erfaring og mening. Hvis du den første dag havde indikeret at du kendte til dine rettigheder og havde spurgt ind til din kommunes sagsbehandlingsfrister havde alt set anderledes ud.

Men du skriver: "Langhøj som vandt"

Det er dig og kun dig der bestemmer hvem og hvor du køber din bil!
Det er dig og dig alene der bestemmer hvilken bil du vil have!

Kommunerne har indgået aftale med samtlige handicapbil-forhandler og har dermed en rabatordning. Fint nok.

Du SKAL overholde de krav som kommunen har bevilget dit lån på. Det vil sige at bilen skal opfylde de krav som stilles med eksempelvis lift, automatgear, spejle etc.. Rimeligt og fornuftigt.
Men du bestemmer hvilken type bil.....hvis du har lyst og råd til en lyserød Mustang med supercharger og overliggende knastaksel kan du gøre det.....men betingelser SKAL overholdes som beskrevet. Du skal selvfølgelig selv betale differencen.

Udover dette SKAL du overholde til enhver tid, hvad der er besluttet, sansynligvis ved den Vejledende køreprøve, de betingelser som der er besluttet.......betingelser som beskrevet i kodebetegnelsen. Eksempelvis spejle, automatgear.....således at du IKKE kan kører i en anden bil hvis ikke den er indrettet som krævet i dit kørekort. Rimeligt og fornuftigt.

Når afgørelsen foreligger på skrift, forhåbentlig med klage§er, skal du klage hvis ikke betingelser er overens med det DU mener.

Men når du søger om motorvarmer, som tetra, SKAL din sagsbehandler behandle din ansøgning. Og begrunde et evt afslag.
Den får du sikkert bevilget men du kan IKKE få bevilget en fjernbetjening som du selv skal betale. ca 2000 kr.

At en fartpilot ikke kan monteres ved rattet er noget vrøvl.

Så skal du nyde din nye bil med god samvittighed og levet livet fuldt ud på landvejen. Du betaler selv efter evne. Jeg betaler eksempelvis selv hele beløbet tilbage over 6 år grundet min pensionsforhold. Så de mennesker der fejlagtigt tror at vi bare "får udleveret en ny bil hver 6te år", ved ikke bedre.

Lad os hører nærmere hvordan din sag afsluttes da den er værdifuld for andre at læse som nybegyndere.

Mange hilsner
Peter

Malene
Offline
Joined: 06/03/2008
Fandt lige koderne:
Malene
Offline
Joined: 06/03/2008
Hej Susanne Det var da

Hej Susanne

Det var da rigtig dejligt.

1# Hvad står der af bemærkninger i dit kørekort? Det er bare med at kontakte den motorsagkyndige, hvis det står i dit kort. (kan ikke huske koden, men det kan helt sikkert googles)

skovtrold
Offline
Joined: 22/06/2008
Hej Peter Jeg tror min

Hej Peter

Jeg tror min visitator har følt min vrede, så bilen er nu beviliget. Blot snakkede jeg med Langhøj som vandt, hvilket hun meddelt på mail. Skrev at hun ville sende papirene, formodentligt tilbuddene fra Langhøj og Handi mobil. Langhøj sagde visitatoren ikke havde bevilliget at en fartpilot kan flyttes op i rattet, så den er anvendelig for mig (er vist ret dyrt)..

Et. varmeapparat. har hun heller ikke bevilliget, hvilket jo er et must for mig som tetra. Jeg har endnu ikke set bevillingen, og kan derfor ikke klage, men hvem skal man i sådan en situartion klage til. Langhøj rystede også på hovedet, da jeg var derude i anden forbindelse, og sagde han havde sagt det til hende, men hun havde sagt nej.

Hilsen Susanne

phhmw (not verified)
Tak, for de rosende ord. Ja,

Tak, for de rosende ord.

Ja, hele problematikken kan være lidt svær at forstå, især når man tænker på at mange ryster på hovedet, også her blandt "vores" egne som mener at det kommer sig ikke så nøje med de frister, bare afgørelsen er korrekt.

Men her skal vi tænke på at retssikkerhed er hele vores grundlag for al behandling af mennesker i vores samfund. Og mange af vores "kollegaer" er rigtig syge.....ikke bare lidt bevægelseshandicap. Mange har ikke overskud til bare at gå på en hjemmeside og debaterer med andre.......derfor SKAL der være nogle regler også for de allersvageste.

Derfor vedtog Folketinget jo også Retssikkerhedsloven i 1998 fordi de godt vidste at der virkelig var et problem. Mange af vores kollegaer har diagnoser, hvor de ikke har tid til at vente år på en afgørelse fra det offentlige.
Derfor må det ALDRIG være embedsmænd/kvinder der bestemmer en ansøgnings tidsfrist.

Mange sociale sager afgøres helt uden problemer men hvis en sag ender op i en NEGATIV social sag skyldes det som regel når borgeren opdager efterfølgende at der faktisk findes nogle love der skal overholdes. Den første lov i en negativ sag er altid brud på netop Ressikkerhedslovens §3 stk.2 med årelange afgørelser til følge.

Hilsen Peter

skovtrold
Offline
Joined: 22/06/2008
Til Peter Du skal hermed

Til Peter

Du skal hermed have en hjertelig tak for din meget udførlige beskrivelse, jeg vil få studeret alle dine links, umiddelbart lyder det til at meget i øjeblikker ikke kører rigtigt.
Også rigtig mange tak fordi du evt. vil køre en klagesag for mig. Jeg er nu gået noget til visitatoren, og har spurgt kommunen (efter Marlenes forslag), så jeg synker lige spyttet et par dage. Jeg vil så vende tilbage om hvad der skal ske.

Stort knus Susanne

Malene
Offline
Joined: 06/03/2008
og som du kan læse Peter,

og som du kan læse Peter, så hjalp det, at du kørte samme "smøre" af til mig :D så tak for det!

phhmw (not verified)
Kære Susanne. Den 1. april

Kære Susanne.

Den 1. april 2010 trådte en lovskærpelsen i kraft, L117, http://www.vfm.dk/data/Dokumentertilnyhederomlovstof/2009/Orienteringsbr... omhandlende Restsikkerhedslovens §3 stk.2, således at kommunerne ville få besværligheder med at misfortolke lovgivningen om sagsbehandlingsfrister. Bevidst eller ubevidst.

Loven om sagsbehandlingsfrister blev vedtaget den 1.juni 1998, netop for at undgå sådanne indlæg med urimelige lange sagsbehandlingsfrister. Læs her om hele problematikken: http://www.k10.dk/showthread.php?p=35616#post35616

På samme hjemmeside kan du også se om netop din kommune tilhører de ca 40% af kommuner der åbenbart IKKE vil eller ønsker at vedkende sig Retssikkerhedsloven. http://www.k10.dk/index.php?pageid=svarfrister_kommuner

Som du kan læse er alle disse umulige kommuner snarligt indklaget for de respektive Statsforvaltninger.

Det du kan gøre omgående er at skrive til din sagsbehandler og bede vedkommende om, hvor du kan få adgang til disse POLITISK vedtagne sagsbehandlingsfrister med kopi til borgmesteren. Som SKAL offentliggøres. Samtlige kommuner har modtaget et brev fra tidligere veldfærdsminister Karen Jespersen om at pr 1ste april 2010 SKAL lovgivningen overholdes.

Det er IKKE din sagsbehandler der bestemmer din sagsbehandlingsfrist, men kommunalbestyrelsen.

Her vil mange protestere: kommunalbestyrelsen kan da ikke bestemme i alle sociale sager.....nej, men politikerne skal vedtage sagsbehandlingsfristerne og offentliggøre disse frister og som udgangspunkt SKAL sagsbehandleren overholde fristen men rent undtagelsesvis kan sagsbehandleren overskride fristen imod klienten skriftligt modtager om hvorfor og hvornår en sag så kan afsluttes. De politisk vedtagne offentliggjorte frister skal overholdes i 80 til 90% af tilfældende ellers SKAL de offentliggjorte frister justeres.

Det er det der kaldes RETSSIKKERHED for de svageste.

Skulle din sagsbehandler eller evt dine politikere være i tvivl om hvordan loven skal fortolkes skal du vise dem hvordan det skal gøres her: http://www.herning.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/med...

Ellers skriver du bare så skal jeg nok kører klagesagen hos Statsforvaltningen.

Hilsen
Peter www.k10.dk
phhmw@sol.dk

skovtrold
Offline
Joined: 22/06/2008
Der står kun på deres

Der står kun på deres hjemmeside:

Sagsbehandlingstiden begynder på det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning, og løber indtil, afgørelsen er sendt til borgeren.

Jeg har nu rykket kommunen efter dit forslag, så må jeg se hvad der sker. Tak for hjælpen. Hilsen Susanne

Malene
Offline
Joined: 06/03/2008
Jeg mailede og oplyste min

Jeg mailede og oplyste min kommune om, at de manglede. og at det var lovpligtig at kunne oplyse det og at man da ville regne med, at det stod på deres hjemmeside i denne teknologiske tid. Jeg fik en mail, at de beklagede og der gik en uge, så var de på!!!

Malene
Offline
Joined: 06/03/2008
Susanne så må du ringe i

Susanne så må du ringe i morgen, da de skal oplyse det.

skovtrold
Offline
Joined: 22/06/2008
Den er jo ganske vist

Den er jo ganske vist startet, men i stedet for at samle alle de papirer visitator skal bruge, ja så tager hun en af gangen, og tager det så med på møde o.s.v.
Umiddelbart tror jeg der må være en instans, da kommunen kun freder deres egne.
Der står intet om sagsbehandlings tider på deres hjemmeside.

Hilsen Susanne

Malene
Offline
Joined: 06/03/2008
Du kan ringe til din

Du kan ringe til din kommune, hvis de ikke oplyser sagsbehandlingsfrister på deres hjemmeside. Tvivler på fristen er 1½ år. Så kan du skrive en klage til kommunen, over at de ikke har overholdt egne fastsatte frister, hvilket er ulovligt. og at du snart gerne ser en afklaring på din ansøgning. Eller en begrundelse på, hvorfor de ikke behandler din ansøgning.