Gådefuld kampagne - Answer from ISCI

ISCI
Offline
Joined: 29/03/2010

Gådefuld kampagne (Skrevet af webmaster, Tor, 11/02/2010)
ISCI´s answer

Der anmodes om offentliggørelse af dette brev i RYK

Kære redaktør

Jeg vil takke Dem for at have taget ISCI‘s reklamekampagne til debat i Deres blad. Det glæder os meget hos ISCI at have fået respons på den, som jo var præcis vores hensigt. En pioners arbejde vil altid være omdiskuteret.

I debatten er der primært to ting som jeg vil kommentere. For det første formanden for SEM i Island Jon Eirikssons udtalelser. Udtalelsen viser hans uvidenhed om ISCI‘s virksomhed, og hans udtalelser om min person er meget usmagelige. Jon er udmærket bekendt med at jeg har modtaget forskellige hædersbevisninger i Island for mit arbejde for rygmarvsskadede. Havde han valgt at omtale alt det positive jeg har gjort over for sine kollegaer i de øvrige nordiske lande, ville tingene muligvis have udviklet sig i en mere positiv retning.

For det andet er det de kommentarer, som formanden for den norske sammenslutning for rygmarvsskadede, Leif Arild Fjellheim citeres for og hvori han kalder foregangsmænd i helbredelsen af rygmarvsskader slyngler og kvaksalvere. Efter min mening viser disse ord Fjellheims fordomme og manglende forståelse for det vanskelige og bemærkelsesværdige arbejde, som læger udfører for at muliggøre helbredelse for rygmarvsskader i en nær fremtid. Hvis Fjellheim havde gjort sig bekendt med indholdet på ISCI.is's database om rygmarvsskade inden han udtrykte sig om dette offentligt , ville han have set, at oplysningerne i databasen også kommer fra læger i lande som han ville være enig med.

ISCI‘s database om rygmarvsskade er på omkring 300 sider. 20.000-40.000 mennesker indhenter hver måned oplysninger fra databasen. Oplysningerne er på engelsk, spansk, kinesisk, russisk og arabisk. Disse oplysninger er oversat af læger og forskere. Fordomme er sandsynligvis hovedårsagen til hvor vanskeligt og langsomt det går at finde helbredelse for rygmarvsskade.

Til sidst vil jeg understrege at ISCI‘s rolle ikke er at give falske forhåbnninger til mennesker som lider af kronisk rygmarvsskade. ISCI ser fremad. Hensigten med ISCI‘s annonce – den lammede marionet - var at vække opmærksomhed omkring rygmarvsskade, og alle burde kunne enes om at det er positivt at rette opmærksomheden mod dette emne. Hvis nogle foretrækker at tolke annoncen på en anden måde, må det være disse personers egen sag .

Med venlig hilsen

Audur Gudjonsdottir
Bestyrelsesformand ISCI
.