Informater til Bachelor projekt

ErgoE07v
Offline
Joined: 23/02/2010

Hej

Vi er en gruppe bachelor studerende fra ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland. Vi er i gang med at skrive bachelorprojekt vedrørende problematikker i daglige aktiviteter hos ansøgere af en servicehund, som har en fysisk funktionsnedsættelse.

Vi ønsker at undersøge, hvordan vi som ergoterapeuter kan være med til at afdække problematikker i hverdagen hos ansøgere af en servicehund. I den forbindelse søger vi informanter til interviews om dagligdagen, samt ergoterapeutiske undersøgelser. De ergoterapeutiske undersøgelser vil bestå af observationer, hvor vi vil observere dig udføre dagligdagsopgaver, hvor du mener du vil kunne have gavn af en servicehund.

Vi er interesseret i personer som har en fysisk funktionsnedsættelse og som er på venteliste til en servicehund.
Vi regner med at interviewene og undersøgelserne vil finde sted sidst i marts/først i april måned.

Hvis du finder dette interessant og har lyst til at deltage eller kender nogen, som kunne være interesseret, vil vi meget gerne høre fra jer inden mandag d. 15 marts 2010.

Vi kan kontaktes på:
Mail: ergoe07v@gmail.com
Eller på tlf.: 25 46 24 65 (Louise) i hverdagen kl. 9.00-13.00

Vi glæder os til at høre fra jer og håber i finder dette interessant.

Med venlig hilsen gr. 5
Louise T. E. Jacobsen
Maiken V. Hald
Carina M. Larsen
Sara M. Thomsen