Invaliditetsydelse

jyan
Offline
Joined: 25/05/2008

Hej
Er der nogle der har erfaring med invaliditetsydelse og opnå den smukke alder af 65 ?
Jeg har fortsat fuldtidsarbejde og har fået bevilliget invaliditetsydelse efter gammel ordning.
Kommunen mener ikker jeg er berettiget til invaliditetsydelse efter 65.
Kender I nogle der er fortsat med deres ydelse uden problemer ?
Jeg har klaget over afgørelsen - men vil gerne vide om der nogle der har viden/erfaringer?
vh.
Jytte Andresen

jyan
Offline
Joined: 25/05/2008
Hej alle - specielt Ken Tak

Hej alle - specielt Ken
Tak for diverse links - det kan godt være du har ret -
men er der noget i loven og lovens bemærkninger fra det gamle system til det nye, der gør at man simpelthen har glemt at få retten til invaliditetsydelsen ført over i den nye - svarende til førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb - da meningen var at folk fra det gamle system ikke skulle stilles ringere end før. Har man blot glemt det ??
ak ja - alle de regler !!
vh.
Jytte

Ken
Offline
Joined: 20/03/2009
Hejsa... Desværre Jytte,

Hejsa...
Desværre Jytte, din invaliditetsydelse bortfalder ved overgangen til de 65, uanset om du modtager den fulde folkepension eller blot grundbeløbet og uanset om du vælger at vedblive med at være erhversaktiv.... Sorry....

Hvis du er tilkendt ydelsen før 01-01-2002 gælder dog flg. regler:

Hvis man umiddelbart inden det fyldte 65. år modtager førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb, bevarer man tillæggene, indtil man fylder 67 år.
Har man en invaliditetsydelse i stedet for førtidspension, fordi man er i arbejde, kan ydelsen ikke bevares, efter man er fyldt 65 år.

Man kan evt. søge invaliditetsydelsen konverteret til førtidspension, inden man fylder 65 år. Hvis det bevilges, kan man bevare tillæggene frem til 67 år.

Jeg har lige fundet et par links om emnet til fri afbenyttelse....smiler...

http://www.aeldresagen.dk/Medlemmer/raadgivning/vaerdatvide/social_pensi...

http://www.scleroseforeningen.dk/da/Livet-med-sclerose/uddannelse-arbejd...

http://www.k10.dk/showthread.php?t=1420

http://www3.kk.dk/Borger/Oekonomi/Pension/Folkepension.aspx

Klik på, eller marker hver enkelt link, kopier den og sæt den derpå ind i adressefeltet på din browser....så skulle det virke.... smiler...

Håber det bringer lidt klarhed over emnet og dermed osse på, at det ikke øger forvirringen og uklarheden med alle de mange regler, som er gældende på området alt afhængig af dit og dat...
Go` fornøjelse med læsningen.... smiler...

jyan
Offline
Joined: 25/05/2008
Hej Problemet er, at

Hej
Problemet er, at kommunen mener, at jeg overgår til folkepension (selvom jeg har udsat min folkepension) og selvom jeg stadig arbejder - derved mister jeg invaliditetsydelsen, trods den er tilkendt inden 1.7.08.
vh. Jytte

phhmw (not verified)
Kære Jytte. Håber du kan

Kære Jytte.

Håber du kan bruge dette: http://www2.borgerservice.dk/selvbetjening/Product/Text.aspx?textid=bg--...
hvor der bla nævnes:
Beskrivelse
Har du fået tilkendt eller søgt om førtidspension før 1. januar 2003, vil du modtage invaliditetsydelse, hvis du kommer i arbejde og din pension bliver gjort hvilende.

Har du modtaget invaliditetsydelse før 1/7 2008, vil din ydelse ikke blive frakendt, selvom du ikke kan opfylde kravet om at din pension er gjort hvilende.

Hvor meget kan du få i invaliditetsydelse?
Invaliditetsydelsen er i 2010 på 31.992 kroner om året, eller 2.666 kroner om måneden. Ydelsen er skattefri og uafhængig af dine og din eventuelle ægtefælles eller samlevers indtægter.

Hilsen Peter