Pension for førtidspensionister

Redaktør
Offline
Joined: 20/03/2012

Der er tilsyneladende mange førtidspensionister der ikke er opmærksomme på, at de har ret til en pensionsopsparing, hvor man indbetaler 150 kr om måneden og kommunen lægger 300 kr. oveni.

Nogle kommuner har simpelt hen ikke været gode nok til at oplyse om ordningen. Der har tidligere været en notits om det i RYK!, men jeg håber denne reminder kan nå ud til nogle flere.

Det er ikke en vanvittig stor opsparing man får, men jeg mener klart det er værd at tage med, når man kun betaler en tredjedel selv.

150.000 går glip af pension
JyllandsPosten/netavisen
08.02.2010
Trods syv års mere eller mindre ihærdige anstrengelser for at udbrede kendskabet til ordningen, der populært er blevet kaldt "fattigpensionen", er der ifølge ATP fortsat kun 86.000 ud af landets godt 230.000 førtidspensionister, der gør brug af Den Supplerende Arbejdsmarkedspension, SUPP. Ordningen blev indført i 2003 for at sikre, at også førtidspensionister kan få andet og mere at leve af som ældre end bare folkepensionen. Den koster 150 kr. om måneden, men til gengæld lægger kommunerne 300 kr. oveni. Dermed får en pensionist efter 20 års SUPP-indbetalinger mere end 11.000 kr. årligt at kunne tære af ud over folkepensionen resten af deres dage. Storstilede kampagner rettet mod både kommunale sagsbehandlere og førtidspensionisterne har ikke hjulpet. Tallet for SUPP-modtagere er, ifølge ATP, stort set konstant. Adm. direktør for ATP, Lars Rohde, mener, at der bag tallene gemmer sig store forskelle på, hvordan de enkelte kommuner fortsat rådgiver førtidspensionisterne om ordningen.