EFTERLYSNING: Billiseter med BPA og indrettet bil til selv at køre den.

KSS
Offline
Joined: 19/01/2010

EFTERLYSNING:
Kære læser.
Jeg søger efter handicappede billister der er bevilliget bil OG BPA i mange timer dgl., hvor de/du selv kører bilen og har fået bevilliget indretning til at køre den trods handicap og BPA.
Det haster, så er du selv sådan billist eller kender du nogen der er det, hører jeg meget meget gerne fra dig snarest. (Du bliver ikke nævnt med navn.)
Med venlig hilsen Kristina Sangvita

KSS
Offline
Joined: 19/01/2010
Tak, det er den :-) Både ny

Tak, det er den :-) Både ny afgøresle, mand med 24timers BPA og betaling af indretning til at han selv kan køre bilen, så yderst relevant :o)

Malene
Offline
Joined: 06/03/2008
Kom lige i tanke om den

Kom lige i tanke om den her... Ved ikke om den er aktuel. Bilen er indrettet så han selv kan køre, problemet er bare at han ikke kan holde til at køre langt og der må hans hjælper træde til... http://www.handicapportalen.dk/nyheder/biler-transport/artikel/danmarks-...

Colakim
Offline
Joined: 21/11/2009
Vi har en trafic hvor der er

Vi har en trafic hvor der er lavet ekstra styring så kæresten kan styre speeder og bremse med hænderne dette er koblet til det almindelige system sådan at alle andre også kan køre bilen. Forsædet er helt almindeligt dog med ændret ramme sådan det kan dreje rundt + op og ned + frem og tilbage :)

skovtrold
Offline
Joined: 22/06/2008
Jeg har en kassevogn som jeg

Jeg har en kassevogn som jeg selv normalt kører, men kan flytte sæde så min hjælper også kan køre den. Ved ikke om det er det du søger, da jeg ikke rigtig forstår dit spørgsmål, hvilket tilsyneladende andre heller ikke gør.

KSS
Offline
Joined: 19/01/2010
Hej. Tak for svar. Ja, var

Hej.
Tak for svar. Ja, var det jeg søgte og stadig gør.
Prøver at forklare igen, se om det går bedre ;-). Mit spørgsmål er om du / I har fået hjælperordning og derefter har fået bevilliget tilskud til billigst egnet invalidebil efter slutning af 2006 eller primo 2007, hvor der er bevilliget indretning til at du/I selv kører bilen og ikke kun en hjælper.
Min søgning her på siden kommer sig af at jeg efter 3-3,5års sagsbehandling af 2 omgange fik tilsagn/bevilling (apr. og dec. 2009), og så pludselig fik afslag. Det seneste tilsagn blev givet hvor min bopælskommune i mere end ½år var informeret og vidste at jeg søgte en hjælperordning, de alligevel betalte kørekort, jeg efter bestået køreprøve var til bilafprøvning med ergoterapeut og bilsagsbehandler, som skrev indstilling om bil indrettet til, at jeg selv og hjælper kunne køre den. Derfra valgte kommunen 1uge før biludvalgsmøde (i januar 2010) at henvise til principsag fra 2006, og på møde afgøre afslag på indretning udfra principsagen.
I principsagen fik en mand afslag på særlig indretning til at han selv kunne køre bilen fordi kommunen og ankestyrelsen mente det var nok at mandens hjælper og familie kunne køre hans bil. - Jeg ville og vil gerne med rimelighed kunne påpege overfor min bopælskommune, at der findes sager og mennesker, hvor der er bevilliget både hjælperordning og indretning til at den med handicap selv kan køre bilen (samt at afgørelse skal bero på individuel vurdering). Ikke mindst mener jeg det er bekosteligkassetænkning da det skaber større afhængihed af at der altid er en hjælper og dermed også flere hjælpertimer og dårligere funktionsniveau generelt ved ikke at måtte bruge de fysiske og psykiske funktioner og ressourcer man har og kan, hvor og når de er der.
Ved bil jeg selv kan køre vil behov derimod være færre timer. Jeg tænker der må være mange der er ramt af principafgørelsen, men også at det efter primo 2007 må være lykkedes for nogle at få bevilling til bil specielindrettet til at de selv kan køre den og til hjælperordning.
Det vil være hjælp for mig, at kunne påpege de der har "både og", at I findes.

melanie
Offline
Joined: 31/01/2009
hej :) hvad betyder BPA ??

hej :)

hvad betyder BPA ??

KSS
Offline
Joined: 19/01/2010
BPA= Borgerstyret PErsonlig

BPA= Borgerstyret PErsonlig assistance - Hjælperordning.
Tak for svarerne :-) !