MERUDGIFTER - Hvad får du dækket!??

merudgifter
Offline
Joined: 05/01/2010

Hej,

Det er min opfattelse, at det er meget varierende/tilfældigt, fra kommune til kommune, hvilke merudgifter man kan få dækket. Jeg mener at det, for alle, ville være rart med noget mere gennemskuelighed og ensartethed ift. hvilke udgifter det er muligt, at få dækket ved hjælp af merudgiftsydelsen.

Så i et forsøg på at være med til at skabe mere gennemskuelighed og mere lige vilkår far alle, opfordrer jeg jer alle til at skrive jeres godkendte merudgifter i denne tråd.

Jeg har selv fået dækket følgende merudgifter i 2009:

- Befordring i fritid
- Bilreparation
- Bilforsikring/udligningsafgift
- Ekstra eludgift
- Ekstra vand og vandafledningsafgift
- Ekstra vask
- Ekstra varmeudgift
- Ekstra slid af tøj

Jeg håber meget, at der er tilslutning, da jeg er sikker på at gennemskuelighed er bedst for alle.

Sarah

Linda
Offline
Joined: 25/07/2008
Hej Sarah og Kjeld Hvilket

Hej Sarah og Kjeld

Hvilket beløb har i på merudgiften når det drejer sig om slid på tøj og slid på stræk lagner og hvad med vask her får vi 5 kr om dagen for vask og tørretumbler 5 kr om dagen i vinterhalv året ( altså kun et halvt år )

Hilsen Linda

merudgifter
Offline
Joined: 05/01/2010
Hej Kjeld, Tak for din

Hej Kjeld,

Tak for din medvirken!

Jeg forstår ikke helt det med brændstofforbruget og difference fra almindelig bil... Hvordan bliver det regnet ud?? Modtager du et bestemt antal kr. pr. kørt km., eller?

Mange hilsner
Sarah

Kjeld Nielsen
Offline
Joined: 25/06/2008
Kjeld Nielsen

Kjeld Nielsen Merudgifter

Strømforbrug - Sengerespirator tændt 14 timer pr. nat
Strømforbrug - Sengerespirator standby 10 timer pr. dag
Strømforbrug - Fugter til respirator tændt 13 timer pr. nat/dag
Strømforbrug - Medicinsk sug brug/standby
Strømforbrug - Fjernalarm til respirator tændt/standby
Strømforbrug - El-seng brug/standby
Strømforbrug - Opladning af Loft-lift
Strømforbrug - Opladning af el-kørestol
Strømforbrug - Kørestolsrespirator opladning/standby 10 timer pr. nat
Batterier 9v til fjernalarm til respirator tændt/standby
Klorin - rensning af urinkolbe, toiletspand og 2 medicinsk sugeglas
Rodalon - til rengøring af korset
Pudder
Pølle - til at lægge under min knæ, gennemsnitlig levetid 4 år, pris 168,-
Pølle - betræk, gennemsnitlig levetid 6 år, pris 246,-
Vaskbaljer 2 stk., urinkolbe 2 stk., toiletspand og bækken levetid 6 år, pris 492,-
Slid på træk lagner
Slid på undertøj
Ekstra vask af Lagner
Vask af Glide stykke og løftsejl
Bukser - difference fra almindelig bukser
Sugerør - ca. 4 pr. døgn, 1460 pr. år. - 49 pk. á 30 stk.
Bilforsikring - difference fra almindelig bil
Brændstofforbrug - difference fra almindelig bil, min bil 8698 Km pr. år
Kørsel tur/retur Rigshospitalet 21,4 Km 4 gange årligt
Kørsel tur/retur Gentofte sygehus 31,2 Km 1 gange årligt
Kørsel tur/retur Hjælpemiddelcentralen, 38,6 Km 1 gange årligt

Mvh. Kjeld

phhmw (not verified)
Kære Sarah. Nu var det jo

Kære Sarah.
Nu var det jo absolut ikke min mening at overtage din tråd her, som skulle handle om merudgifter. Men du spørger:Vedr.transport til behandling; hvordan kan de modtage afslag uden ankemulighed?? Er det ikke ulovligt?

NEJ, det er tilsyneladende ikke ulovligt da der findes 2 love giver mulighed for transport. Sundhedsloven og Serviceloven.

Sundhedsloven når det drejer sig om transport til/fra hospital til/fra speciallæge og genoptræning. Efter lægeskøn.
Serviceloven når det drejer sig om eksempelvis lægehenvist vederlagsfri vedligeholdstræning. Her regner alle med at det automatisk drejer sig om fysioterapi......kommunalt eller privat klinikker. Men der findes jo, heldigvis, også andre private udbydere, der har overenskomst med det offentlige. Som også tager sig at svært handicappede, som kommer til dem, som sidste mulighed.

Kommunerne har/vil snarligt få betalings-ansvaret for denne lovkrævede gen- og vedligeholdstræning. Som borgeren selv bestemmer hvilken denne vil henvises til. Mange kommuner er pt i gang med at bygge deres egne sundhedscentre med bla kommunalt fysioterapi og også privat fysioterapi. Her foregår der blæ holdtræning, som i sagens natur er langt billigere end individuel behandling.

Derfor ønsker man "kunder" i butikken, helst på holdtræning. Derfor ser du bla, scleroseramte, discus-prolaps/stivgjorte patienter etc gå på "hold" sammen i en pærevælling. Nogle af disse har i en årrække modtaget vedligeholdstræning og fået bevilget transport iht en del §er. Herunder §100 som du spørger til.

Så rent politisk og administrativ nægtes en større og større del af de aller svageste, både fysisk og økonomisk, del i den lovkrævede vedligeholdstræning, som kommunerne IKKE kan nægte. Men så skruer man bare på et andet "håndtag" som beskrevet.
Os, der har invalidebil, kan stadig gå til vederlagsfri lægehenvist vedligeholdstræning.
Kommunerne kan IKKE bestemme hvor du skal gå, selv ikke uden for kommunegrænsen.
Kommunen kan ikke tvinge borgerne til at gå til træning i de nye kommunale fysioterapi-klinikker.
Men det er kommunalpolitikerne der bestemmer serviceniveauet, herunder om der skal tilbydes transport.

Det er med vilje jeg ikke har henvist til nogle §er da det let kunne forvirre billedet, da problematikken er særdeles kompliceret.
Men et faktum er det at borgere allerede har modtaget deres administrative afslag på transport. I håbet at tvinge disse borgere til det kommunale system. Helst holdtræning.

OBS! skulle der være nogle der kan afvise denne påstand kunne det være spændende at hører om argumenterne/beviserne.

Mange hilsner
Peter

ps. fandt den hos "kollegaerne" http://www.epilepsiforeningen.dk/Vejledning/udgiftvoksne.htm

merudgifter
Offline
Joined: 05/01/2010
Hej igen Peter, Har lige

Hej igen Peter,

Har lige været inde på www.k10.dk og jeg kunne ikke umiddelbart finde rundt i om der ligger noget derinde, omkring hvilke udgifter det er muligt at få dækket ved hjælp af merudgiftsydelsen, kunne ikke finde nogle principafgørelser..

Vedr. transport til behandling; hvordan kan de modtage afslag uden ankemulighed?? Er det ikke ulovligt?

Hilsen Sarah

phhmw (not verified)
Hej igen Sarah. Nej, det kan

Hej igen Sarah.

Nej, det kan jeg godt se at jeg klumre i det. Men brug søgefeltet på forsiden af www.k10.dk og søg på "merudgifter §100". Muligvis skal du melde dig til. Jeg nævner det link, fordi at der foregår en hurtig udvikling på området, med mange principafgørelser.

Du tager spørgsmålet op, hvilket er vigtigt. Fordi der pt sker en stor spareiver på alle områder, efter at kommunerne har overtaget "betalingen" efter Regionerne. Som vi oplever på k10 sker der mange bevidste forkerte afgørelser, ja, nærmest pr automatik.

Eksempevis modtager mange vederlagsfri behandlings-patienter nu afslag på transport til behandling. Lovligt uden ankemulighed. Men igen ser vi en måde at spare på de allersvageste.

Hilsen Peter

merudgifter
Offline
Joined: 05/01/2010
Hej Peter, Jeg kan ikke få

Hej Peter,

Jeg kan ikke få link'et til at virke...

Mange hilsner
Sarah

phhmw (not verified)
Kære Sarah. God ide, du

Kære Sarah.

God ide, du kommer med. Hvis du ønsker inspiration, så læs lidt på disse link.: http://www.k10.dk/search.php?searchid=702150

Hilsen Peter