Nye Bilregler

Viggo Rasmussen
Offline
Joined: 22/05/2008

Indenrigs- og Socialministeriet har langt om længe sent et lovforslag om nye bilregler i høring. Formålet er at afkorte sagsbehandlingstiden, give ansøgeren større valgfrihed og bedre bilstøtte.

Blandt ændringsforslagene er:

  • Forholdsmæssig anvendelse af salgsprovenueet, når man selv har lagt penge til en dyrere bil.
  • Nemmere adgang for kommunerne til at eftergive gæld.
  • En præcisering af målgruppen.
  • Afprøvning af bilen overlades til ansøgeren selv.
  • Ansøgeren skal kunne underskrive en tro- og loveerklæring, hvorefter sagsbehandlingstiden ved genbevillinger skulle kunne afkortes.

Læs hele lovforslaget og ministeriets bemærkninger her: http://kortlink.dk/borger/772r

Elementer som mange sikkert sympatiserer med, men hvad MANGLER?
Hvad har ministeriet overset, når de lover større fleksibilitet, gennemskuelige regler og bedre bilstøtte?

Skriv hvad du har på hjerte her senest torsdag 3. december, idet RYK/DHF og andre høringsparter har høringsfrist 7. december.

Handicapbusser
Offline
Joined: 30/01/2009
Hej Susanne, Det kan der

Hej Susanne,

Det kan der vist svares ret kort på. Loven siger Billigst egnet.

Den anden formulering er vist fra før 2006 så vidt jeg kan huske.

Med velig hilsen
Jesper Skov
HandicapBusser Center Vest
Tlf.: 87 31 46 02
www.handicapbusser.dk

skovtrold
Offline
Joined: 22/06/2008
Jeg vil gerne som Christina

Jeg vil gerne som Christina høre om man indtil det nye lovforslag træder i kraft, går ud fra - Bedst, billigst egnet - ELLER - Billigst egnet.

Hilsen Susanne

phhmw (not verified)
Høringssvar: forenkling af

Høringssvar: forenkling af bilregler.

http://www.handicap.dk/handicap/dokumenter/hoeringssvar/horing-forenklin...

Hilsen Peter

admin
Offline
Joined: 09/02/2012
Høringsvaret kan nu læses

Høringsvaret kan nu læses her: http://ryk.dk/node/2663

Peter Q
Offline
Joined: 25/05/2009
Hej Tja hvor er

Hej

Tja hvor er forenklingen henne?

Der er da visse positive ting i forslaget, men forenklinger kan jeg ikke finde.

Det mest positive er formuleringen omkring samarbejdet mellem os og forhandlerne. Her tænker jeg primært på de kommuner der benytter eksterne konsulenter (ex. PTU el. FalckCare). Nu får vi forhandlerne på vores side, og derved mulighed for lidt faglighed om hvad en bil egentlig er. ;)

Så er der det med fordeling af provenuet. Har man ikke lavet en fejl der?
Hæng jer ikke i tallene, her er et eksempel om en svært ombygget kassevogn:

Bevilget bil: 200.000
Egenbetaling: 100.000
Indretning: 200.000
I alt (forsikringssum) 500.000

Som jeg læser teksten er min egenbetaling 100.000 i forhold til kommunens 200.000 aka 33%.
Og det er ud fra dette forsikringssummen fordeles.

Så hvis min helt nye bil bliver brændt af, får jeg 166.000

Der mangler vist lidt præciseren omkring hvad der skal forstås ved bilens købspris!

Mvh
Peter Qvistgaard

Christina2009
Offline
Joined: 23/11/2009
Hej, Vil støtten stadig

Hej,

Vil støtten stadig blive umålt til den "billigst egnede bil", eller bliver denne formulering ændret??!

Jeg mener, at det ville være optimalt hvis støtten blev udmålt til den "bedst egnede billigste bil". Da den billigst egnende løsning jo desværre sjældent er den bedst egnende optimale løsning for den handicappede ansøger.

Mvh.
Christina

Viggo Rasmussen
Offline
Joined: 22/05/2008
Der er (desværre!) ikke

Der er (desværre!) ikke lagt op til at pille ved udmåling af bilstøtte - herunder opdelingen mellem almindelig/udvidet låneramme. Men hvordan kommunerne i praksis vil lette sagsbehandlingen, når de skal finde den "billigst egnede bil", det blæser i vinden.

martin1974
Offline
Joined: 22/05/2009
Jeg er ganske tæt på at

Jeg er ganske tæt på at få bevilget udskiftning at invalidebil, men da jeg ikke er tilfreds med den Ford Transit der er blevet tilbudt, vil jeg købe en VW Caravelle og derfor selvfølgelig betale den forskel der kommer.

Mit spørgsmål er så om jeg vil blive omfattet af de nye regler (skulle loven blive vedtaget) ang. anvendelse af salgsprovenueet, når nu min bevilling er foregået efter de gamle regler?

Morten
Offline
Joined: 23/04/2010
Lige præcis den problematik

Lige præcis den problematik har jeg forhørt mig om ved ministeriet, som oplyser, at hvis du selv smider penge i at købe en dyrer bil end beviliget, så vil du også være omfattet af de nye regler, når du skal af med den. Det har jeg på skrift fra ministeriet.

Kører du nu i en bil, hvor du selv har puttet penge i den, og skifter nu, så får du intet ud af det. Salgsprovenuet tilfalder kommunen i forbindelse med køb af næste bil. Venter du der imod til de nye regler træder i kraft, så bliver der en procentuel fordeling af afsalgsprovenuet.

For nu at gøre det i sidste forståligt.

Du er bevilliget en bil til 150.000 kr. Du køber en til 200.000 kr. Du har altså lagt 25 procent af bilens pris.

Du skfter nu, og din gamle bil vurderes til 40.000 kroner. Du får 0 kroner.

Skifter du efter vedtagelsen af de nye regler får du 25 % af vurderingen, atlså 10.000 kr. Så har du selv puttet penge i din nuæværende bil, kan det være en ide at vente med at skifte til de nye regler er trådt i kraft - med mindre den er meget lidt værd, og du ikke selv har betalt ret meget.

Dette har jeg naturligvis også på skrift.

Viggo Rasmussen
Offline
Joined: 22/05/2008
Lovændringen er sat til at

Lovændringen er sat til at træde i kraft 1. oktober 2010. Derfor må vi regne med, at bevillinger inden den dato behandles efter nugældende regler - det omfatter også salgsprovenue.