Merudgifter og dokumentation HJÆLP

kenneth32
Offline
Joined: 05/07/2009

JEg har nu for 4 gang fået ny sagsbehandler af merudgifter og har lige fået følgende

Kan det være rigtigt at jeg hvert år skal fortælle dem og skrive de samme ting til dem ??

Hvad gør jeg nu, for jeg gider fandme ikke bøvle med dem igen og igen ?????

HJÆLP

"Jeg har forlænget bevillingen af merudgiftsydelsen til dig foreløbig til og med november 2009 idet jeg ikke endnu har de oplysninger der skal til for at gøre sagen færdig. Jeg er din nye sagsbehandler og derfor kender jeg ikke din sag eller din situation i hverdagen og har derfor brug for dokumenterede oplysninger i sagen, så jeg kan vurdere/få afklaret behovet for støtte og derfor anmoder jeg om følgende oplysninger til at underbygge de sandsynlige merudgifter du har :

- Du søger om hjælp i huset . Her anmodes om at der udfyldes samtaleskema og sendes til mig snarest muligt. Der beskrives de situationer i hjemmet, hvor der ønskes håndsrækninger til.

- Ekstra forsikring bil - her ønsker jeg en redegørelse for hvordan det kan være at der er ekstra forsikring til bil

- Transport til sport, Her har jeg brug for en eller anden form for dokumentation for hvor du dyrke sport, og antal gange du er af sted for at jeg kan beregne afstanden og lave en opgørelse over kørsel til sport. Der anmodes om kvittering for kontingent til sporten samt hvilken adresse det foregår på.

- Transport til læge. Her anmodes om en oversigt over hvilken læge/hvilke læger du har været til undersøgelser ved samt adresser og hvor tit. Bekræftelse fås hos lægerne.

- Transport til fysioterapeut. Der anmodes om dokumentation fra din fysioterapeut om antal gange du har været til behandling samt hvilken adresse.

- Medicin. Her anmodes om en ekspeditionsliste som du kan få ved henvendelse på apoteket.

- husforsikring. Her anmodes om redegørelse for at der er merudgifter på husforsikring og det vil sige hvad er dit forsikringsselskabs argument for at der er merudgifter på din husforsikring? Her ønskes udtalelse fra dit forsikringsselskab.

- Varmeudgifter. Redegørelse for og dokumentation for at dine varmeudgifter er blevet størrer.

- Vedligehold af kørestol: I servicelovens §100 er der ikke lovhjemmel til at der kan gives merudgiftsydelse til vedligehold af kørestol

Hvis du ikke kan hjælpe mig med at synliggøre at merudgifterne er sandsynlige har jeg intet at beregne dine merudgifter ud fra og derfor er kravet at hvis du fortsat vil have merudgiftsydelse anmodes der om ovennævnte dokumentation/redegørelse".

phhmw (not verified)
Kære Kenneth32 Lempelse af

Kære Kenneth32
Lempelse af merudgifter:
http://www.ast.dk/artikler/default.asp?page=1175

Merudgifter skal kun sansynliggøres, kan du oplyse din sagsbehandler. Læs følgende: http://www.ism.dk/Temaer/sociale-omraader/Handicap/Ydelser/merudgifter-v...

Pjece til sagsbehandleren: http://www.hmi.dk/media/funktions_orientering.pdf
Læs følgende: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20595 hvor der beskrives i denne Bekendgørelse bla.

" § 6. Hvis der indtræder væsentlige ændringer i de forhold, der har betydning for beskrivelsen og vurderingen af borgerens funktionsevne, jf. § 4, stk. 2, skal kommunen udarbejde en ny beskrivelse og vurdering af borgerens funktionsevne."
Så hvis du er en "ægte" rykker er der vel ikke sket de store ændringer.

Men ellers se på www.k10.dk at du er ikke den eneste hvor der efter kommunesammenlægningen søges overalt hvor der kan spares.

Hilsen Peter

mangorossa
Offline
Joined: 24/05/2008
Ja, så er det man er glad

Ja, så er det man er glad for at man har den gamle pension..puha, jeg misunder dælme ikke jer der skal stå med hatten i hånden..øv!

Christina2009
Offline
Joined: 23/11/2009
Hej Kenneth, Den årlige

Hej Kenneth,

Den årlige genvurdering er irriterende, man føler lidt at man står med hatten i hånden, når man skal dokumentere alle udgifter, men det er normal procedure. Hvad er den oprindelige begrundelse for, at du får merudgiftsydelse til din husforsikring? Og hvor længe har du fået merudgiftsydelse til din husforsikring?

Mvh.
Christina

MR2300
Offline
Joined: 27/11/2009
Hej Det er normalt, at

Hej

Det er normalt, at merudgiftsydelsen § 100 skal vurderes 1 gang om året.
Situationen kan ændre sig hurtigt, og hvis det gør, er det jo ikke sikkert, man er berettiget til de samme ting længere.
Så det er derfor de skal høre dig ad hvert år, om situationen er det samme osv..
Sådan er det desværre iflg. loven om merudgifter § 100. Så det har ikke noget at gøre med, at der dukker en ny sagsbehandler op, men kun en normal procedure.

Linda
Offline
Joined: 25/07/2008
Hej Kenneth Det er surt men

Hej Kenneth

Det er surt men det samtaleskema er nu ikke så svært har li selv været det i gennem ,det er nu første gang jeg har fået sådan et, men jeg vil gerne vise dig hvordan min liste foreksempel ser ud, men ved ik li hvordan vi veksler email herinde.