Afslag på de bedste katetre?

Anonymous

Hej!!
RYKk/DHF har hørt, at en del menensker oplever, at deres kommune giver dem afslag på de ønskede katetre og i stedet bevilger nogle billigere katetre, der ikke helt er gode nok, eller i hvert fald ikke har de samme egenskaber, som de øsnkede (dyrere) katetre.

Problemet er, at de fleste kommuner ikke betragter katetre som et personligt hjælpemiddel, hvortil man selv kan vælge leverandør.

Vi vil gerne arbejde for, at det slås fast, at katetre er et personligt hjælpemiddel, således at alle fremover selv kan vælge leverandør og dermed få det kateter, man helst vil have.

Dette kan f.eks. gøres ved, at DHFs socialrådgivning fører et afslag op i Den Sociale Ankestyrelse som en principsag, men dette forudsætter selvfølgeligt, at vi har kendskab til en sag.

Har du selv eller kender du nogen, der har fået afslag på de ønskede katetre, så hører vi gerne fra dig.

Skriv til mig på lt@ryk.dk.

Mange hilsner

Lotte Tobiasen
næstformand

Malene
Offline
Joined: 06/03/2008
MR2300 . nej jeg ved godt,

MR2300 . nej jeg ved godt, at det er det de skal. men dem Lotte søger, er nogle der ikke kan få fri leverandørvalg, fordi kommunen ikke ser katetre som hjælpemidler.

Jeg havde heldigvis intet problem, jeg fik dem jeg ønskede og som sygehuset foreslog i mit tilfælde.

MR2300
Offline
Joined: 27/11/2009
Malene, jeg tror, du

Malene, jeg tror, du misforstår det. Kommunen må kun gøre og give det, der står i loven, altså billigt EGNEDE. Såfremt en borger ønsker en anden, som er bedre, må borgeren selv betale merudgifen, ikke kommunen. Man må selv betale overprisen, fra den normale pris til den bedre egnede man gerne have. Så på den måde har man altid frit leverandørvalg.

Thomas, det må være hospitalet, der bør indover her, hvis de mener, at en borger ikke kan bruge en bestemt katetre. Det kan en kommune jo ikke vurdere, de er ikke læger. Jeg har aldrig hørt om kommunen betaler for indlæggelser ved skader. Kommunen skal så selvfølgelig rette sig efter, hvad en læge siger, hvis en borger ikke kan bruge en bestemt katetre og skal have en anden - men det bør være fra hospitalet og ikke egen læge, da egen læge ikke er speciallæge og ikke er uddannet til at behandle patienter som skal have katetre.

Men ja så må man gå ad klagerettens vej, hvis en kommune ikke overholder reglerne.

Malene
Offline
Joined: 06/03/2008
firkantet stillet op, som

firkantet stillet op, som jeg forstår det.

Problemet er, at den leverandør kommunen har aftale med ikke har det ønskede kateter, derfor ønsker man en anden leverandør, som har katetret, hvor man så selv betaler merudgiften. Det vil nogle kommuner ikke gå med til, da de ikke mener katetre er hjælpemidler, hvor der jo er fri leverandørvalg. Så man må ta, hvad man kan få. Lotte søger så folk, der er i den situation.

Kan også godt se, at kommunerne er i et dilemma. For den leverandøraftale de har er jo kun fordelagtig, hvis de aftager en vis mængde. Hvis alle kommunens borgere, så vælger en anden leverandør, kan det jo komme til at koste dem mange penge.

MR2300
Offline
Joined: 27/11/2009
Kommunen skal ifølge loven

Kommunen skal ifølge loven kun betale til det billigst egnede hjælpemiddel. Derfor kan man, hvis man vil vælge noget, som er noget bedre af lyst hos en anden leverandør, så må man betale lidt selv for det.

Hvis der så feks. er problemer med de billigst egnede katetre, så må man i så fald henvende sig til leverandøren, da produktet jo skal være i orden osv...