Deltagere til projekt om unge og el-kørestole

Redaktør
Offline
Joined: 20/03/2012

Hej 

Jeg er
ergoterapeutstuderende på ergoterapeutuddannelsen, UCSJ, i Næstved. Jeg
er i gang med mit afsluttende bachelorprojekt på udannelsen, som skal
afleveres til januar 2010. Bachelorprojektet handler om el-kørestolen
og hvilken betydning den har for unge brugeres deltagelse i aktiviteter
i dagligdagen. Formålet er at finde ud af, hvilke positive og negative
faktorer, ved el-kørestolen og brugen af denne, der har betydning for
unge brugere mellem 16 og 19 års hverdagsaktiviteter og deres
deltagelse i disse. 

Deltagere skal have et Fysisk handikap, så som rygmargsskade, og skal have brugt el-kørestol med joystick i min 2 år og den samme el-kørestol i min 3 mdr.  Desuden skal du ville og kunne deltage i et personligt interview.

 

Opfylder du
kriterierne, vil jeg meget gerne interviewe dig for at høre, hvilken
betydning el-kørestolen har for dig og hvad den betyder for din
deltagelse i hverdagsaktiviteter.

Projektet vil kunne bruges af ergoterapeuter og andre personer der visiterer og udleverer el-kørestole.

 

Interviewet vil tage
ca. 1 time og vil blive optaget elektronisk, for at jeg senere kan
gengive det du har fortalt, så korrekt som muligt. Alle personlige
oplysninger vil blive opbevaret fortroligt og blive anonymiseret i den
endelige opgave. Lydoptagelse og personlige oplysninger vil blive
destrueret efter endt eksamen i januar 2010.

Jeg foreslår
interviewet foregår hjemme hos dig, eller hvor det passer dig bedst.
Det kan evt. også foregå på ergoterapeutuddannelsen i Næstved(Parkvej
190) hvis dette passer dig bedre.

 

Interviewene vil foregå i ugerne 42-43(12-25 oktober).

Hvis du ønsker at
deltage, eller du og/eller dine forældre vil høre mere om projektet, er
du/I meget velkomne til at kontakte mig. Meget gerne inden d.
8/10-2009. Du kan til en hver tid, også efter interviewet, melde fra
hvis du ikke ønsker at deltage i projektet.

 

Jeg håber meget du vil deltage i mit projekt.

Med Venlige Hilsner

Celine Grüner:   Mail: en2060905@ucsj.dk . Tlf: Oplyses hvis du kontakter mig på mail.