Støtte til Håndcykel, en gang til

Anonymous

Hej,
Jeg ved dette emne har været oppe før, men synes stadig at der hersker en del forvirring om hvornår man er berettiget til et sådant hjælpemiddel og hvordan det administreres i de forskellige kommuner. Da jeg endvidere selv har en §100 ansøgning inde hos min kommune, som jeg har fået et foreløbigt afslag fra (begrundet med at mit transport behov er dækket ved invalidebil og kørestol), kunne jeg godt tænke mig at tage emnet op igen. Blandt ligesindede er det jo ingen tvivl om værdien af en håndcykel og man kan komme med mange virkelig gode begrundelser. Nedenfor er nævnt nogle af de argumenter jeg har kunnet læse mig til på RYK og hørt fra andre kørestolsbrugere:

1) Det er vigtigt at man kan færdes så normalt som muligt med sin familie, derfor bør det også være muligt at tage på cykeltur med sine børn. Man kan endda sige at det som for børn til kørestolsbrugere er ekstra vigtigt at kunne foretage sig noget "almindeligt" med deres forældre.

2) Over 90% af Danmarks befolkning bruger jævnligt en cykel, derfor burde dette også være muligt for kørestolsbrugere.

3) Diverse forhindringer så som kantsten, skæve fliser, brosten, blødt underlag, mm. besværligør eller forhindrer længere ture med kørestol specielt hvis man vil nyde parker og lignende, som kun er indrettet til gående (Dette argument accepteres efter sigende i Københavns kommune)

4) Brug af kørestol medfører øget slid af skulder og arme, ofte med alvorlige problemer som følge. Brug af håndcykel vil forebygge sådanne problemer, dels ved at man kører mere ergonomisk korrekt og dels ved at styrker sine muskler på en mere hensigtsmæssig måde.

Man må IKKE sige at man søger for motionens skyld, bl.a. fordi man jo kan vå sin motion på PTU og lignende.

Der er blevet nævnt at man kun skal anføre en begrundelse for ikke at skabe forvirring, - det forstår jeg personligt ikke helt, idet jeg mener at flere gode argumenter tilsammen bør være bedre end et. Men det kommer nok an på hvem sagsbehandleren er.

Der synes at være bred enighed om at en håndcykel skal søges som ern merudgift under §100.

Jeg kunne godt tænke mig at høre dine kommentarer til ovenstående og om dine erfaringer omkring ansøgning af håndcykel, - hvad du har angivet af begrundelse og gerne hvilken kommune du bor i.

P.S. Jeg er ny bruger og ville gerne have fortsat en af de gamle tråde omkring emnet, men kunne ikke finde ud af hvordan, - så jeg undskylder at jeg hermed har skabt et nyt debatemne.

Jeg glæder mig til at høre om jeres erfaringer :-)
Mvh
Wazar

Wazar (not verified)
Hej Maria..... Tak for at du

Hej Maria.....
Tak for at du deler din erfaring med os andre.
Efter hvad jeg kan fornemme er man nød til at betragte håndcyklen som et transportmiddel, idet det er meget svært at få støtte til motionsredskaber. Dette kan vi godt blive enige om at er helt urimeligt både set ud fra økonomiske og sundhedsmæssige betragtninger. I dit tilfælde vil udgifterne til træning på PTU inklusiv transport på ganske kort tid overstige prisen for en håndcykel. Det paradoksale er nok at du vil kunne få dækket merudgifter forbundet med at deltage i en eller anden form for handicap sport (f.eks. hånd-cykling) .
Jeg har ikke selv nogen el-scooter men hvis jeg havde ville jeg nok fremhæve at en sådan ikke gør det muligt at medbringe sin kørestol ligesom en kørestols-håndcykel. Endvidere er en "cykeltur" med familie og venner ligesom ikke det samme når man benytter en el-scooter.
Det er nok altid en god ide at få hjælp fra eksperterne fra Hornbæk, PTU eller lignende til at udforme ansøgningen. Desværre tror jeg dog at de involverede fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere er mindst ligeså forvirrede som os andre når det kommer til kommunernes uens og ofte urimelige begrundelser for afslag.
Mvh Wazar

cv2002
Offline
Joined: 17/07/2008
Hej Wazar. Ja det du skriver

Hej Wazar. Ja det du skriver om, har jeg været udsat for. Jeg har også bil og sidder i manual kørestol. Hvis jeg skulle nøjes med at motionere med kørstolen, ville mine arme komme til at lide kraftigt under det. Der er dog forskel på ens fysik osv. Jeg fik aflsg på min ansøgning, som jeg fik hjælp til at skrive på Hornbæk. Det der nok ødelagde det var, at jeg har el-scooter. De betragter mange steder håndcyklen som et transportmidel. Dette syntes jeg er urimmeligt, da det ikke er nemt at bruge i en by hvor man skal stoppe mange gange for rødt holde øje med svingende biler, dårlige overgange fra overkørsel til cykelstier osv. Det er for mig menigen at man bruger den til at komme ud og få rørt sig, uden alt for mange stop og start.

Den med PTU og træningscenter fik jeg også stukket i hovedet. Skulle jeg få noget ud af at få den motion hos PTU, skulle jeg afsted 3 gange om ugen. Det er 70 km x 3 1½ times trænig x 3 og ventetid mellem at komme til de forskellige redskaber. Det gider jeg simpelthen ikke. Det er det meste af en dag der går på noget, der ikke giver nær så meget som håndcyklen gør.

Jeg ankede så langt jeg kunne, men måtte så selv betale den. Det holdt dog hårdt i økonimien. Den kostede mig 25.000 kr. Jeg har dog ikke fordtrudt det, da jeg kan gå ud når det passer mig.

Det er rigtig der er forskel i hvilken kommune man bor i. Det er en forskel der gælder alle hjælpemidler. Det er også noget jeg er forarget over. Det burde være ens for alle, ligegyldig hvilken kommune man bor i. De burde kigge på hvad den enkelte har behov for af hjælp, istedet for at slå op i en bor for at se hvad man kan få.

Hilsen fra Roskilde

phhmw (not verified)
Kære Wazar. Her se du

Kære Wazar.
Her se du følgende link fra "kollegagerne" fra Muskelsvindfonden som skriver lidt om problematikken:
http://www.muskelsvindfonden.dk/handicappolitik/nyhedsarkiv/displaysingl...

Mange hilsner
Peter

Wazar (not verified)
Kære Peter, Tak for dit

Kære Peter,
Tak for dit svar som vedrører bevilling af el-scooter efter service lovens §113 . Jeg synes at det berører to andre essentielle spørgsmål:

1) Kan man sidestille en el-scooter med en håndcykel?
JA, det synes jeg godt man kan. Jeg har netop søgt om cyklen som et transportmiddel og ikke som et motionsredskab. Håndcyklen har ligesom el-scooteren den egenskab at den udvider ens aktions-radius betydeligt og at det gør det nemmere og hurtigere at komme frem, måske også til steder man ellers ikke ville kunne komme. At håndcyklen derudover har den fordel at den giver motion og forebygger diverse sygdomme og slitage af arme og skuldre er kommunen tilsyneladende ligeglad med.

2) Skal man søge under §100 vedrørende merudgifter eller §113 forbrugsgode/hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne?
I mit tilfælde hælder jeg til §100 da jeg hvis jeg havde været rask ville have haft en normal cykel. og det er fair at jeg selv betaler der som en nomal cykel ville have kostet Jeg synes dog også man kan argumentere for §113 da det jo i høj grad er et hjælpemiddel der afhjælper ens funktionsevne.

Mvh
Wazar