Hvor lang sagsbehandlingsfrist invalidebil er rimeligt?

Anonymous

Kære alle.

For at forstå hvad den enkelte skal igennem så læs nedestående fundet fra kollegaerne på Muskelsvindfonden.

Socialminister Karen Ellemann mener, det er lovligt at sagsbehandle i årevis.
04.07.09 08:51

Med baggrund i Hjørring Kommunes abnormt lange sagsbehandlingsfrister har folketingsmedlem René Skau Björnsson bedt socialminister Karen Ellemann om at tage stilling til, om en kommunes pligt til at fastlægge sagsbehandlingsfrister kan opfyldes, hvis blot kommunen vedtager en frist - og om denne frist kan være af en hvilken som helst længde.

”Ministeren bedes oplyse, om en kommune kan fastsætte frister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 af en hvilken som helst længde uden at bryde retssikkerhedslovens § 3, stk. 1, der foreskriver, at spørgsmål om hjælp skal behandles hurtigst muligt, og i den forbindelse om det er i overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 3, jf. vejledningens punkt 223, når Hjørring Kommune har fastsat sagsbehandlingstiden for støtte til køb af bil til 12 måneder ved førstegangsansøgninger og hele 18 måneder i forbindelse med udskiftning af bil.”

Socialminister Karen Ellemann skriver nu i sit svar til René Skau Björnsson, at "en helt uforholdsmæssig lang sagsbehandlingstid vil imidlertid kunne sidestilles med et afslag med den virkning, at klageinstansen, det vil sige de sociale nævn, kan behandle sagen".

Hun tilføjer imidlertid, at "det vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om sagsbehandlingstiden har en sådan længde", og at "den sagsbehandlingstid, som er nævnt i spørgsmålet, vurderes ikke at være i strid med punkt 223 i vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område".

Sådan! Så har ministeren da også sørget for, at såvel retssikkerhedslovens § 3 som Socialministeriets Vejledning om handicapbiler er fuldstændig uden betydning, for hvad er meningen med at pålægge en kommune, at sagsbehandlingen skal ske så hurtigt som muligt, samtidig med at 18 måneder til at behandle en banal sag ifølge landets socialminister i hvert fald ikke er for lang tid.

Spørgsmål og svar i sin helhed kan læses her: http://kortlink.dk/folketinget/6s5d

I øvrigt sætter det socialministerens svar i relief, at reglen om hurtig sagsbehandling ved udskiftning af bil slet ikke findes i Socialministeriets Vejledning om retssikkerhed og administration, som ministeren henviser til, men i Socialministeriets Vejledning om handicapbiler.

Jørgen Lenger

Med venlig hilsen
Peter Hansen

cv2002
Offline
Joined: 17/07/2008
Hej Peter tak for dit

Hej Peter tak for dit indlæg. :-)

Når nu det der er forskel på behandlingstiden fra kommune til kommune, hvem spørger man så lige om de regler der gælder i min? Det nytter vel næppe at spørge den der skal arbejde på mn sag, når en gang skal have en.

phhmw (not verified)
Hej Maria1968 og alle

Hej Maria1968 og alle andre.

Den første betingelse for at ens ansøgning til invalidebil skal forløbe nogenlunde, uden de store problemer, er at DU sætter sig ind i DIN kommunes politisk vedtagne sagsbehandlingsfrister. Som skal offentliggøres således at du på FORHÅND kan se hvilket serviceniveau DINE politikere har besluttet i DIN kommune. (kan varierer fra kommune til kommune)

Mange kommuners politiker og embedsmænd ser helst at disse oplysninger IKKE kommer til borgerens kendsskab.

Når/hvis du har kendskab til disse sagsbehandlingsfrister, her invalidebil, gør du din sagsbehandler opmærksom på at DU forventer at DIN frist bliver overholdt iht Retssikkerhedslovens §3 stk.2 og hvis ikke dette kan lade sig gøre så forventer du skriftlig besked om HVORFOR og HVORNÅR din ansøgning til invalidebil så kan afsluttes.

Hvis DU gør DIN sagsbehandler opmærksom på disse vigtige regler fra dag 1 af, vil du opdage at ca 34 % ikke engang kender til Retssikkerhedsloven. Men så hjælper du vedkommende på vej med din viden. Såre enkelt, hvis man har overskud.

Mange sommerhilsner

Peter Hansen

cv2002
Offline
Joined: 17/07/2008
Jeg kan slet ikke forstå

Jeg kan slet ikke forstå der skal være ret meget ventetid på en sagsbehandling til ny bevilling. Kommunerne "skal" jo bevilge. Så hvorfor denne trækken i langdrag proces er mig en gåde. Nu har jeg ikke selv stået i længere tid en højst et halvt års tid, men hvad bruges denne tid dog til?

Jeg skal forhåbentlig ikke igang med at søge foreløbigt. Jeg har valgt at beholde min bil, som bliver 8 år til oktober. Det er en volkevogn Transporter, og jeg har fået at vide af kommunen at jeg ikke skal regne med at få en vw igen. Så sparer jeg også pengen til kommunen.

Når man tænker på hvor dårligt, handicapkørslen fungerer er det trist for alle at de skal vente så længe, især når det drejer sig om en udskiftning af bilen.

phhmw (not verified)
Hej Jens. Kan s.. godt

Hej Jens.

Kan s.. godt forstå du ikke har kræfter til at klage mere. Men..........ifb med din lange sagsbehandlingstid er Ankestyrelsen ikke det rette sted men Statsamtet i den Region du tilhører. Hvis den kommune du bor i ikke overholder sine egne politiske vedtagne sagsbehandlingsfrister. Læs lidt om det her: http://www.k10.dk/index.php?pageid=statusrapport_svarfrister_2008
og hold øje med www.muskelsvindfonden.dk som har mange socialpolitiske gode informationer.

Hilsen Peter

jfs112
Offline
Joined: 19/09/2008
Der bør snart kigges på

Der bør snart kigges på området omkring køb og udskiftning af invalidebil.
Jeg har netop selv brugt 1½ år på at få bevilliget en ny bil og resultatet kommunen kom frem til er ikke tilfredsstillende, men jeg orker ikke at klage mere (har klaget til Den Sociale Ankestyrelse og kommunen fik desværre medhold)!!

Ting som jeg syntes kommunerne bør tage med i deres overvejelser når der skal bevilliges bil er bl.a.:

Systemet er for stift og der bliver ikke kigge på om man har kone og børn når der skal vælges bil - bilen er "kun" til transport af den støtteberettigede!! Bilerne man får bevilliget er "håndværkerbiler" og ikke "familiebiler"!
Der bliver ikke taget hensyn til bilens dritsomkostninger, miljøhensyn, reperationshensyn og om man evt. selv kan kontrollere olie, sprinkler m.m. på bilen.
Der tages ikke hensyn til om bilen kan være I ens garage/carport m.v.
Ombygningen af bilen er hvad kommunen finder optimal (billigst) og ikke hvad man evt. selv ønsker.

Jens Søndergaard