Reparation

Hans Jusjong
Offline
Joined: 24/03/2009

Undertegne har en Transit fra 2004, den ville ikke starte, ringede til Autohjælp som ikke kunne starte den, derefter til Ford.
Det viste sig at være en ikke så simpel sag, de har brugt 15 t. på fejlfinding det viser sig at være en Hpu hydraulik, autom, gearskift, pris 20,481,00 excl. moms. Den totale regning endte på kr. 40.718,66 incl. moms.
Har nogen oplevet dette. Er der evt, hjælp at hente nogen steder.

Hans Jusjong

ArthurBjerre78
Offline
Joined: 20/09/2019
Oplevet samme situation!

Hej

Jeg har oplevet samme situation med kæmpe regninger for fejlfinding af vores personbil. Det sære var at det bare var et eftersynstjek, og det endte om i samme beløb. Økonomien kunne ikke hænge sammen til at betale det, så vi fandt penge ved hjælp af Lån.dk som gjorde det muligt at betale regningen.

Vh

Arthur

Malene
Offline
Joined: 06/03/2008
Hans Jeg tror måske bare

Hans

Jeg tror måske bare folk debaterer videre, selv om din sag er afgjort ;) Bla fordi der er nogle i Dk, der bestemt skal hente alt frem, før de får medhold i noget. Så er det jo godt at vide, hvad der ligger af afgørelser :D

Så din konkrete sag tog et godt emne op.

og så glæder det mig da, at din sag fik et positivt udfald :D

sommersmil og tanker
Malene

Hans Jusjong
Offline
Joined: 24/03/2009
Jeg har været

Jeg har været heldig.
Kommunen har betalt.
Tak for interessen

Hans Jusjong

phhmw (not verified)
Frist for afgørelse af bevilget ekstraudstyr.

Ærgeligt for alle parter, men godt at se din kommune har styr på sagerne.

Information:

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K

Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk

KPU/ J.nr. 222-1559

Samtlige amtskommuner, Københavns, Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune

__________________________________________________ ______________8. september 2005 

Fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger. 

Ministeriet skal hermed takke for modtagelse af bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget om fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger. Ministerens svar til Folketinget vedlægges. 

Ministeriet har noteret sig, at der ikke i alle tilfælde er fastsat en tidsfrist, der omhandler afgørelse i sådanne sager. 

I den forbindelse skal ministeriet understrege, at de enkelte afgørelser, en kommune eller en amtskommune træffer, skal være omfattet af en tidsfrist jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Dette gælder, selv om afgørelser i den enkelte type af sager i praksis typisk træffes efter selv meget kort sagsbehandlingstid. 

§ 3. Kommunen og amtskommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. 

Stk. 2. Kommunen eller amtskommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. 

I den forbindelse skal ministeriet henstille, at de myndigheder, der således ikke lever op til kravet i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om fastsættelse af en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse i sager vedrørende reparation af særlige indretninger i handicapbiler, til snarest at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen."

Hilsen Peter

jessen
Offline
Joined: 30/04/2009
Selv om reparationen er

Selv om reparationen er udført kan kommunen ikke afvise at betale udelukkende begrundet i at man har påbegyndt reparation inden man har søgt om dækning. Af hjælpemiddelbekendtgørelsen fremgår det at man altid skal søge inden reparation iværksættes, men dette fremgår ikke af "bekendtgørelsen om støtte til køb af bil". Jeg har oplevet at kommunen afslog en reparation af en lift med denne begrundelse, men efter at have gjort dem opmærkom på principafgørelse nr. C-40-08 fra den Sociale Ankestyrelse ændrede de mening og betalte reparationen. Så kig evt. i principafgørelse nr. C-40-08, hvor der står:
”Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke fandtes nogen lovbestemmelse om, at der ikke kunne ydes støtte til køb af bil og nødvendige indretninger, som var anskaffet eller foretaget inden bevilling.”
Endvidere anfører ankestyrelsen at
”Der fandtes ikke tilsvarende bestemmelse i serviceloven eller bekendtgørelsen om støtte til køb af bil, om at der ikke kunne ydes støtte til køb af bil og støtte til nødvendige indretninger, fordi anskaffelsen eller indretningen var sket på et tidspunkt, hvor der endnu ikke forelå en bevilling.”

Hans Jusjong
Offline
Joined: 24/03/2009
Jeg har været

Jeg har været heldig.
Kommunen har betalt.
Tak for interessen

Hans Jusjong

Hans Jusjong
Offline
Joined: 24/03/2009
Jeg har været

Jeg har været heldig.
Kommunen har betalt.
Tak for interessen

Hans Jusjong

jfs112
Offline
Joined: 19/09/2008
Hvis det er dit automatgear

Hvis det er dit automatgear der er gået i stykker og det er en del af din bevilling, kan du søge om at få din kommune til at betale.
Jf. Serviceloven §99 skal kommunen dække udgifterne hvis ens særlige indretning går i stykker.

glennq
Offline
Joined: 24/07/2011
hvis det er dit automatgear

jeg har lige fået bevilget rep. af automatgear af guldborgsund kommune, ca 35,000kr