Interviewpersoner til bacholorprojekt søges

rygmarvsskade
Offline
Joined: 27/03/2009

Hej

Vi er 3 studerende fra Ergoterapeutskolen i Århus. Vi er ved at lave en bachelorundersøgelse omkring mænd med medfødt, eller tidlig pådraget rygmarvsskade og deres seksualitet. Undersøgelsens formål er, at finde ud af om det har været nemt eller svært, at få hjælp til de fysiske og/eller psykiske problemer, som kan opstå omkring seksualitet. Ligeledes om dette har påvirket den seksuelle situation i dag. Ved at lave denne undersøgelse, vil vi gerne belyse området rygmarvsskadet og seksualitet, da vi mener det er et tabubelagt og overset område.

Derfor håber vi, at du vil hjælpe os ved at stille op til et interview. Interviewet forventes at foregå i uge 16. Dine oplysninger vil blive behandlet fuld fortrolig, og du vil være anonym igennem hele undersøgelsen og i resultatet. Interviewet vil vare ca. 1 time. Du har til enhver tid mulighed for, at trække dig fra undersøgelsen.

Vi har nogle kriterier som du skal opfylde for at kunne deltage:
• Du skal være en mand mellem 18 og 30 år.
• Du skal have en medfødt, eller tidlig pådraget rygmarvsskade. Dvs. rygmarvsskaden skal være sket inden det fyldte 14 år.

Har du lyst til at være behjælpelig med at belyse dette område, ved at stille op til et interview, eller har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte os via email rygmarvsskade@gmail.com eller tlf. Hvis det har fanget din interesse vil vi gerne høre fra dig senest d. 3/4 09.

Vi håber at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Ebbe Blichfeldt (2396 9671), Marlene Brinkmann (2619 6619) og Sine B. Schillums (4074 2378)