Kan jeg ansættes til at hjælpe min mand

Tanja Pedersen
Offline
Joined: 08/10/2008

Min mand er paraplegiker,og har snart været det i 6 år.
Jeg som ægtefælde har svæt ved,at få det hele til at hænge sammen,med et fuldtidsjob samt vores 3 fælles børn.
Lige nu er jeg sygemeldt,men da jeg har været det i 8 uger,kom jeg til en opfyldnings samtale,og fik den besked,at mine sygedagpenge vil ophøre,da jeg ikke er syg,men min ægtefælde.Vi har selvfølgelig kontaktet vores fælles læge.
Så nu skal jeg så i fagforeningen og stå tilrådighed for arbejdsmarkedet.Det er også okay,men jeg ved med mig selv,at jeg ikke på længere sigt kan holde til et fuldtidsjob,samt alt det andet ved siden af.
Kan man få lavet en ording,hvor man kan blive ansat,til at hjælpe sin ægtefælde et antal timer om dagen?
Og kan man det,når de kan bruge armene?
En god løsning for os ville være,hvis jeg kunne arbejde 4 timer om dagen.og hjælpe min mand resten af dagen.
Er der nogen som har stået i samme situation som os,så må i gerne gi' lyd.
Venlig hilsen Tanja

Tanja Pedersen
Offline
Joined: 08/10/2008
Jeg er glad for at høre at

Jeg er glad for at høre at der er nogle det lykkedes for.
Vær glad for det :)

mangorossa
Offline
Joined: 24/05/2008
Jeg har fået hjemmehjælå,

Jeg har fået hjemmehjælå, på trods af rask ægtefælle..fordi jeg har børn. De SKAL IKKE være hjælpere og der skal være overskud til dem.
Det er desværre ikke alle kommuner der er villige til at se på det på den måde...

Kontakt mig lige, måske jeg kan hjælpe.
Sus , (paraplegiker, men 3 børn og rask ægtefælle)

Tanja Pedersen
Offline
Joined: 08/10/2008
Nej vi har ikke pårøvet at

Nej vi har ikke pårøvet at anke.Vi har mere eller mindre mistet modet.For hver gang vi anker noget så får vi afslag.Men jeg tror nu at vi prøver alligevel.

testcontact
Offline
Joined: 29/02/2012
Har I prøvet at anke

Har I prøvet at anke afgørelsen?

Tanja Pedersen
Offline
Joined: 08/10/2008
Vi har nu haft besøg af

Vi har nu haft besøg af visitator.De vil ikke gi os nogle timer,da de mener at min mand er selvhjulpen.Det kan så diskuteres,for når uheldet er ude,hvad så?????.Ja så er jeg der jo som ægtefælde og kan hjælpe ham.Men så snart at de raskmelder mig,så er han jo alene.Men som de siger fra kommunen,ja så har han fået et trykheds nummer han kan ringe til,hvis uheldet er ude.Jeg er simpelhen så møg træt af dette system.Nu har jeg mere eller mindre gået og arbejdet gratis for den kommune i snart 6 år.
Vi har så prøvet at søge hjælp til rengøring og havehjælp.Men der har vi også fået afslag.De skriver at når min mand har en rask ægtefælde,ja så er der ikke noget at gøre.Så mener de også at vores fælles børn på 15, 13 og 11 år skal hjælpe til.Det skal de da også, men de skal vel ikke straffes,bare fordi deres far er paraplegiker.
Det eneste der kan holde humøret oppe er at vi ikke står alene med dette problem.Jeg er godt klarover at der er andre der har de samme problemer som os.Derfor har vi også kontaktet en journalist på Folkebladet,og vil have historien bragt i vores lokal avis.Hvorfor skal man straffes fordi man ønsker at passe og pleje ens ægtefælde??

majs
Offline
Joined: 30/08/2008
Ja, det første er en

Ja, det første er en visitator fra hjemmeplejen, der skal vurdere både praktisk og personlig hjælpe behov for din ægtefælle. Kommer dette op oger (jeg menrer ) 20 timer, kan I komme ind under fritvalg-ordningen. Dvs, I kan vælge en anden udbyder (der er godkendt af kommunen) men I kan også vælge selv at ansætte en hvis din ægtefælle er/bliver berettiget til en personlig hjælper. Begge job kunne være dig.
Men som holm skriver, kan kommunen være særdeles svær at danse med, så jeg vil foreslå dig at du sætter dig rigtig godt ind i sociallovens §83 til og med §100.

Jeg tænker også lidt på fleksjob: at hvis det viser sig at du, pga. din sociale situation (alene med børn og handicappet mand) kun kan varetage 20-25 timers arbejde om ugen, bør du have fleksjob ( fleksjob er mindre timer til fuld løn). Det er noget der skal tages op i din resourceprofil på jobcentret, enten nu inden du raskmeldes eller næste gang du må sygemelde dig. Med fleksjob kunne du så blive ansat hos din ægtefælde 20-25 timer til fuld løn. Den er lidt kringlet og vil nok kræve sagsbehandlerer der vægter klienterne frem for kommunen, hvis man ikke vil ind i årelange/opslidende ankesager.

Men igen: alt starter ved hjemmeplejens visisator.

holm
Offline
Joined: 04/10/2008
Vi har søgt om at ansætte

Vi har søgt om at ansætte min kone som hjælper. Har haft besøg og kontakt af visitator, konklusionen på dette blev: At vi fik tilbudt ½ times hjælp til reng. og vasketøj pr. 14. dag, at hjemmeplejen skulle komme og varetage personlig pleje og lettere træning, eller at komme på plejehjem, vi fik tillige at vide at man ikke selv kunne ansætte/udpege sin hjælper. Ægtefælle er ansat i plejesektoren. Vi har i godt 2 år selv klaret hverdagen uden hjælp udefra, for at kunne få et så normalt liv som muligt. Andre i samme kommune er blevet ansat som hjælper for sin ægtefælle er gået ned i arbejdstid, med fuld lønkompensation. Vi har nu gået i en tid og tygget på det hele, og agter at genoptage sagen igen. Det er jo ikke det at være ramt at et handicap som er sværest, men det der er enormt opslidende er at skulle kæmpe mod systemet hele tiden.

flemming
Offline
Joined: 22/06/2008
Jeg har min mand ansat til

Jeg har min mand ansat til at hjælpe mig via §83 jvf §94 tror jeg det er. Ihvert fald er selvudpeget hjemmehjælp han er inde under. Så istedet for at sende en hjemmehjælper ud til mig hele tiden er det min mand der er blevet det istedet. Det fungerer rigtig godt. Indtil for par uger siden arbejdede han også ude i 4 timer pr dag.
Men få en visitator ud til jer så I kan få snakket om det og få vurderet hvor mange timer hjælp han kan få.

/nina

testcontact
Offline
Joined: 29/02/2012
Spørgsmålet er om din mand

Spørgsmålet er om din mand er berettiget til hjælp. Så det skal først på plads (en ansøgning). Er han det, er der principielt ikke noget til hinder for at ansætte dig.