Handicappet med raskt barn? Hjælp!

Jette
Offline
Joined: 06/12/2008

Mon ikke der er andre end mig (inkomplet tetra) der med med et handicap har fået et barn??? Har du nu eller har du haft en hjælper til at hjælpe dig med dit barn (bære, skifte osv.) så kunne jeg godt tænke mig at høre om din erfaring.
Jeg er gift og har en datter på 1 år her i december. Jeg blev førtidspensionist for 2 år siden efter min ulykke. Jeg har haft hjælper til hende men hjælpen stopper nu da hun er er "dagplejealderen". Hun er netop blevet tilbudt dagplejeplads og jeg har i den forbindelse fået af vide at hjælpen stopper uanset om vi siger ja eller nej til pladsen. Problemet er bl.a. at min mand godt kan aflevere hende på vej til arbejde, men kan ikke nå at hente hende igen efter arbejde inden dagplejen lukker. "Jeg har haft hjælp i den periode, hvor jeg ville haft barsel hvis jeg havde været i arbejde" skriver kommunen. Ja det er meget muligt men min handicap stopper ikke fordi min datter starter i dagpleje! De kan da ikke sammenligne en rask og en med handicap. Der er en grund til at jeg har fået førtidspension...!
Hvad pokker gør vi nu?

flemming
Offline
Joined: 22/06/2008
Hej Jeg er selv inkomplet

Hej
Jeg er selv inkomplet skadet, og har en datter på nu 6 år. Da hun gik i børnehave fik jeg nøjagtig det samme problem som dig. Manden kunne ikke nå at hente hende. Jeg fik via §100 ansat en ung kvinde til at hente hende enten sammen med mig eller alene afhængig af hvad jeg kunne klare den dag, plus at hun også var med til at lege med min datter Cecilie og hun startede også aftensmaden op. Og når der var tid vaskede hun også tøj. Jeg fik sådan at jeg kunne betale hende 100kr i timen, men da jeg ikke vidste meget om det, fik jeg ikke ansøgt noget til forsikring osv. Det skal du huske at tage højde for.

Hvis du ikke kan få hjælp via en hjælpeordning, så søg via §100 merudgifter for handicappede voksne.
Håber I finder ud af det.

/nina

majs
Offline
Joined: 30/08/2008
Jeg ved ikke hvilken § du

Jeg ved ikke hvilken § du har søgt hjælp igennem, men §100 er en mulighed (merudgifter for handicappede)
Uanset hvad du får afslag på og efter hvilen §, kan du altid klage til det sociale nævn, med håb om at de ser anderledes på det end kommunen.
Når en kommune giver afslag skal de altid gøre det skriftligt og de skal medsende klagevejledning.
Giver Det sociale nævn kommunen ret, er der mulighed for at få sin klage afgjort i ankenævnet, hvis der er er forskellige afgørelser i forskellige kommuner/regioner, hvis sagen kan være retningsvrisende fremover for området og andet.
Her ville jeg påpeje hensynet til den nye handicapkonvention som "adgangsbillet" til ankenævnet.
Jeg ved at ankenævnet har givet en kommune medhold i afslag på hjælp til at få hentet et skolebarn, men dit barn kan jo ikke selv gå hjem fra dagpleje/børnehave. Derfor kunne "biletten" også være at få afklaret små børns rettigheder. Eller det faktum, at du ikke, som andre, er i stand til at gøre brug af dagpleje, idet at du ikke kan få den fornødne hjælp.
(Det er en eller anden § i retssikkerhedsloven, som du her måske kan bruge.)

Mvh
majs

Trine Brogaard
Offline
Joined: 26/05/2008
Hej Har selv siddet i samme

Hej

Har selv siddet i samme situation da jeg fik nummer to og ikke kunnne hente den ældste der var 16md på det tidspunkt.
Du kan skrive til på email trinebrogaard@webspeed.dk,

Jeg har sammen med en anden handicappet mor startet en mødregruppe for 2 år siden, der mødes ca. 1 gang om måneden vi har alle forskellig handicap.

Du må endelig skrive til mig mig eller kig på http://www.123hjemmeside.dk/foraeldremedhandicap, som en af de andre mødre har oprettet.

Jeg er sidder selv i kørestol og har to piger på 4½ år og næsten 6 år.

Med venlig hilsen Trine

Malene
Offline
Joined: 06/03/2008
Jeg er i en lidt lignende

Jeg er i en lidt lignende situation. Jeg vil gerne fortælle, men ikke her på siden.

Stig Langvad
Offline
Joined: 12/10/2008
Det er en kendt

Det er en kendt problemstilling, du nævner. Der er mange personer med handicap, der har problemer med at få den støtte, der er nødvendige for at de kan varetage deres forældrerolle. Der er kun ganske få muligheder for at være sikker på, at man kan få den fornødne støtte. Sådan er det endnu. Det kan godt være , at det bliver bedre, når vi har ratificeret den nye handicapkonvention, som klart understreger retten til at være forældre for personer med handicap. Det eneste sted i serviceloven, hvor det specifikt er nævnt , at der skal/kan udmåles støtte til forældre med et handicap, så de kan varetage deres rolle som forældre i forhold til deres børn uden handicap, er servicelovens § 96. selvom det er muligt at få støtte i forhold til § 96, er det bestemt ikke alle kommuner , der har accepteret, at det er muligt. Selvom det ikke står specifikt nævnt i forhold til andre paragraffer i serviceloven, at der ikke noget til hindring for, at man kan give den fornødne støtte , hvis man vil i kommunen. Det er ofte således, at kommunerne benytter de paragraffer i serviceloven, der har til hensigt at varetage barnets tarv, til at yde støtte til en voksen med et handicap, der skal varetage sin forældrerolle. Det synes jeg er meget kedeligt, fordi det sender et forkert signal i forhold til , hvorvidt forældrene er i stand til at tage vare på deres børn. Men på den anden side set er det bedre at få støtte en ikke alt for støtte. Det er meget svært at hjælpe konkret i forhold til denne sag, da den er ganske lidt belyst.