Flytning af Paraplegi'en i Viborg

John
Offline
Joined: 03/07/2008

Da jeg sad og læste Sørens indlæg om flytningen af Paraplegifunktionen i Viborg, tænkte jeg han skriver lige præcis det jeg mener og det var da rart at der endelig var en der kunne sætte en debat i gang om emnet.

Hvorfor og Hvem er det i RYK, som absolut vil have Paraplegifunktionen flytte, når jeg spørger rundt omkring blandt de kørestolskollegaer jeg har… Er der ingen der ikke mange der mener det er en god ide at flytte Paraplegifunktionen.
Men selvfølgelig kunne vi bare havde sagt noget, det er desværre rigtig – det gør vi så nu og håber på det ikke er for sent.

Hvorfor flytte til Skejby? der er ekspertisen, både ja og nej: nogle af lægerne er der, men de mennesker der har forstand på pleje og genoptræning er i Viborg

Hvor tit er egentligt nødvendig rent fysisk at flytte patient til Skejby? Sjældent

Kontrol af nyrer, blære, osv. Er jo intet problem i forhold til genoptræningen da de fleste kontroller alligevel kommer efter man er udskrevet.

Jeg mener også det er vigtig at tænke på at når man kommer til Viborg er man ikke syg længere, men ”kun” Rygmarvsskadet og nået et stort skridt videre efter sin skade/sygdom og skal til at i gang med resten af sit nye liv.

Der er da forhåbentlig ikke nogen der tror, der kommer ubegrænsede antal pladser bare fordi man flytter til Skejby..

John
Offline
Joined: 03/07/2008
Tjaa… der er kun 12 års

Tjaa… der er kun 12 års forskel på plan "Anders Andersens" plan og Regionmidtjyllands plan (plus den tid Anders har forsinket beslutningsprocessen) TAK ANDERS

http://www.regionmidtjylland.dk/files/Sundhed/Sundhedsplanlægning/Holgers%20Mappe/Para/Udredningsrapport%20-%20Rygmarvskadebehandling%20og%20rehabilitering%20i%20Vestdanmark.pdf

Se side 62

Lars Hermansen
Offline
Joined: 25/05/2008
Jeg er enig med Mikkel

Jeg er enig med Mikkel Bundgård og andre, der mener, at Paraplegifunktion VEST på sigt skal flyttes til Skejby Sygehus. Jeg så gerne, at både ØST og VEST blev samlet i Skejby Hospital, hvor alle specialer jo ligger i forvejen.
Fra man bliver kørestolsbruger, f.eks bliver kørt ned i trafikken, til man er færdigbehandlet nogle måneder efter - der skal man være på et stort hospital. Jeg ved da godt, at det vil gå ud over personalet fra Viborg og Hornbæk. Men set fra den nytilskadekomnes synspunkt, er det eneste rigtige at samle det et sted!
Åhus ligger midt i landet, der er ikke langt ned til centrum og til havnen, hvor man have de mini-12'ere liggende. Havnen, Marselisbrogskoven, AROS, Musikhuset, Stadion eller tur nede ad gågaden og se på mennesker og forretninger er andre eksempler.
Det er min kommentar.
P.S.: Og så vil jeg gerne have den gamle debatside tilbage, for at snakke om noget helt andet!

autrup
Offline
Joined: 12/09/2008
Jørn Autrup: Jeg har været

Jørn Autrup: Jeg har været indlagt/knyttet til Paraplegifunktionen i et år. Jeg har med interesse fulgt debatten om flytning både i RYK og her på hjemmesiden, jeg er klart tilhænger af, at funktionen bliver i Viborg, og jeg kan helt slutte op om de mange positive, saglige argumenter for Paraplegiens fremtid i Viborg. Jeg har hæftet mig ved, at der ofte bruges det argument, at der ikke er plads til udvidelser i Viborg. Da er det måske vigtigt for debatørerne at vide, at Paraplegiens nabobygning, som indtil juni 08 rummede en komplet nyrenoveret og nyibrugtaget børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling til stor frustration blev nedlagt og flyttet til Århus, og afdelingen står stort set tom. Her ligger ang. muligheder for ekspansion ud over den, der er planlagt.
Derudover et par kommentarer til debatindlæggene:
Til Mariann Offersen: Jeg syntes, at det er særdeles sympatisk, at fysioterapeuterne på Paraplegien undlader at deltage i debatten og i stedet lader os, de mange tidligere patienter, være deres advokater.
Til MKC: Jeg finder dine bemærkninger, --"de fleste ansatte på Paraplegifunktionen besidder ikke nogen specialviden om rygmarvslammede" som både uforskammede og uartige. I øvrigt forstår jeg ikke at man debatterer anonymt

Mariann Offersen
Offline
Joined: 06/07/2008
Jeg har skimmet den just

Jeg har skimmet den just udkomne sygehusplan fra regeringens ekspertpanel. Paraplegifunktionen er nævnt på side 60, jeg citerer,

”De højt specialiserede behandlinger koncentreres på Århus Universitetshospital og på Hammel Neurocenter. Regionshospitalet Viborg har højt specialiseret funktion inden for paraplegi. Endvidere vil de fem regionshospitaler få særlige udviklingsfunktioner i samspil med universitetshospitalet i Århus.”

Det er alt, hvad der står om Paraplegifunktionen. Det kan læses, som om politikerne er tilfredse med fortsat at anbringe rygmarvsskadede i Viborg på Paraplegifunktionen som et apendix til reumatologisk afdeling, men det behøver ikke nødvendigvis at blive opfattet således; måske er der stadig lydhørhed for Ryk’s velargumenterede høringssvar.

Det er ikke svært at have forståelse og respekt for plejepersonalets og ergoterapeuternes erfaring og deres lyst til at bevare Paraplegifunktionen, (i øvrigt glimrer fysioterapeuterne, som trods alt har en dominerende rolle i rehabiliteringen af rygmarvsskadede, ved deres fravær i debatten for at bevare Paraplegifunktionen!).

Hvem drømmer om at anbringe et speciale med 60 nye tilfælde om året ved et mindre hospital, som ikke engang råder over den kirurgiske afdeling, som opererer disse patienter?

Gad vide hvorfor ”paraplegifunktionen” blev varetaget i Hald Ege i sin tid? Smukke omgivelser og/eller godt gemt af vejen?

Den nuværende Paraplegifunktion i Statshospitalets gamle bygninger blev til, fordi en geschäftig amtsborgmester i Viborg (P.E. Eriksen) bød sig til med tomme lokaler! (Ellers havde paraplegifunktionen formodentlig allerede ligget i Århus).

Hvilke argumenter skal bestemme behandlingen og ikke mindst efterbehandlingen af rygmarvsskadede i Vestdanmark i fremtiden? Økonomi? Behovet for arbejdspladser? Tilfældigheder? For eksempel det tilfælde at et lille speciale lige passer i størrelse under en tilfældig overlæge? Eller hensynet til de aktuelle patienters sygdom kombineret med den dertilhørende lægefaglige ekspertise?

Jeg har otte måneders erfaring som patient på Paraplegifunktionen. I de otte måneder så jeg ikke én medicinsk student. Man så i det hele taget ikke meget til nogen læge, man havde ikke indtrykket af, at yngre læger stod i kø for at beskæftige sig med specialet. Har man hørt om forskningsprojekter på stedet?

Jeg blev udskrevet for mere end otte år siden, flyttede til udlandet og har, - må jeg tilstå -meget blandede minder fra tiden på Paraplegifunktionen, - det blev under ingen omstændigheder mit andet hjem.

Paraplegifunktionen og dens placering er ikke i tråd med moderne menneskers opfattelse af en tidssvarende sygehusbehandling.

Venlig hilsen
Mariann Offersen
Piemonte, Italien.

aa
Offline
Joined: 22/05/2008
Hvis man ikke har

Hvis man ikke har læst RYKs høringssvar til Region Midtjylland, så er muligheden her: http://ryk.dk/node/2276 

Det vides ikke, hvornår der træffes en afgørelse om placeringen og organiseringen af rygmarvsskadebehandlingen i Region Midtjylland. Regionen vil nedsætte et udredningsarbejde her i efteråret, før der træffes en afgørelse.

Vi er alle sammen opsatte på gode fysiske forhold og omgivelser uanset, hvor rehabiliteringen af os placeres. Jeg synes, Skejby-modstandernes argumenter mod de fysiske omgivelser på marken tenderer mod overdrivelser - jo, jeg er enig i bekymringerne og det er ok også at udtrykke dem - men ingen ved, hvordan det kan blive med et spinalcenter for os ved Skejby: Centret er jo end ikke på tegnebrættet. Og ved nybyggeri har man netop alletiders chance for at bygge og planlægge efter ens visioner og ønsker. 

I stedet for at se alle problemer i marken, kunne man også vende det hele om og se alle mulighederne!

Anders J. Andersen, fmd. for Sundhedspolitisk Gruppe.

 

Søren Ingvardsen
Offline
Joined: 26/05/2008
Mikkel – ja det er rigtigt

Mikkel – ja det er rigtigt at vi i min tid i bestyrelsen også snakkede om og arbejde med tankerne om et spinalcenter men dengang var der ikke tale om en flytning men en samling i et landsdækkende center. Det er ved at være en del år siden så den rette sammenhæng kan jeg ikke huske men jeg er sikker på, at der er nogen i dette forum der kan korrigere mig hvis jeg er gal på den!

Jeg syndes du er ved at skyde dig selv i foden med det du skriver at ”der er videnskabeligt bevis for, at omgivelserne påvirker rehabiliteringen”. Ja selvfølgelig betyder det noget – det ved alle men at tro der bliver forhold der bare vil nærme sig hvad der er i Viborg synde jeg godt nok er for rosenrøde! Jeg har selvfølgelig også fulgt lidt med i medierne om de planer der ligger for en udvidelse af Skejby men at tro på dem gør jeg ikke – specielt ikke i den nuværende situation. Så hvorfor ikke få en løsning der ligger lige til højrebenet og indenfor rækkevidde? (forhåbentlig!!)

Jeg ved ikke hvor du får tallene 20 – 30 år fra når du siger at det er den tids horisont vi skal se frem ved enten den ene eller den anden løsning. Der er ikke nogen der kan se så mange år frem i tiden og da slet ikke når det handler om udviklingen i sygehusenes situation. Se bare hvad der er sket i Øst Danmark. På trods af aftaler der er indgået ser det ud til, at man til sidst laver en løsning som går fuldstændig uden om de ønsker som RYK har fremsat. Jeg skal være den første til at beklage og være ked af det som Anders har et indlæg om i en anden tråd men det bekræfter mig også bare i de bange anelser, at når de endelige beslutninger tages har vi desværre ikke ret meget at skulle have sagt.

Silke spørger tidligere i denne tråd om der er nogen der ved hvornår og i hvilken sammenhæng beslutningerne skal tages? Der er ikke nogen der har svaret så jeg vil da gerne gentage dem – er der nogen tidsplan for de kommende beslutninger?

John
Offline
Joined: 03/07/2008
"Bestyrelsen i årevis har

"Bestyrelsen i årevis har arbejdet for så centraliseret":
Hvad der blev snakket om dengang hvor hele ideen om en centralisering af behandlingen opstod, var en sammenlægning af de to behandlingssteder til et stort behandlingscenter.
At flytte behandlingen til Skejby er ikke en centralisering af behandlingen, det er en FLYTNING,

"Det er begrænset, hvad vi i bestyrelsen har hørt af kritiske kommentarer ":
Det er også begrænset, hvad vi har hørt fra bestyrelsen, før nu og hvis der til generalforsamlingen på forhånd havde været lagt op til en diskussion om flytningen, centralisering af behandlingen og fremtidige behandlingsformer som RYK vil pege på overfor myndighederne ville der højest sandsynligt også været flere der havde mødt op for at diskutere det.

"Der er videnskabeligt bevis for, at omgivelserne påvirker rehabiliteringen":
Hvis omgivelserne er et stort SYGEhus, bliver folk så ikke mere syge ?

"Jeg er enig i, at omgivelserne ikke bliver bedre end de er i Viborg":
Der er videnskabeligt bevis for, at omgivelserne påvirker rehabiliteringen.

Redaktør
Offline
Joined: 20/03/2012
Da jeg har været bortrejst

Da jeg har været bortrejst nogle dage, kan jeg se, at der i mellemtiden er kommet flere indlæg, jeg vil kommentere.
Det er ikke nogen hemmelighed, at bestyrelsen i årevis har arbejdet for så centraliseret behandling
som muligt. Så vidt jeg ved, også dengang du Søren var med i bestyrelsen. Til generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen oplæg til fremtidigt arbejde, hvori der også blev gjort klart udtryk for vores hensigt. I den forbindelse var der én kritisk kommentar fra forsamlingen, der talte for at paraplegien skulle blive i Viborg.
Det er begrænset, hvad vi i bestyrelsen har hørt af kritiske kommentarer til vores holdning, så jeg synes det er rigtig fint, at vi nu får en åben debat.
De 20-30 år jeg nævnte i mit tidligere indlæg, er ikke så lang tid det vil tage at få bygget et evt. spinalcenter. Det er den tid, vi som minimum skal regne med et spinalcenter eller en renovering af Paraplegien skal holde. Min pointe er, at hvis Paraplegien bliver renoveret i det omfang, der er lagt op til, tror jeg det skal holde minimum den årrække. Alle er enige om, at Paraplegien er nedslidt og derfor presser vi også på, for at der, uanset hvad, kommer en afgørelse snarest muligt.
Oplægget til planen for renovering er ikke som sådan hemmelig, så vidt jeg ved. Ifølge oplægget skal der være 40 enestuer (der er 26 sengepladser i dag). Det er det der kan blive plads til på nuværende matrikel. Men det er efter min overbevisning stadig ikke nok. I det 1. oplæg var det meningen, at de reumatologiske patienter, der nu kommer til Skive, skulle flyttes til Paraplegien. Det er så åbenbart ændret nu, så alle 40 sengepladser bliver til rygmarvsskadede. Til sammenligning med Østdanmark og befolkningsgrundlaget der, skulle det op på 50 sengepladser. Og sengene står ikke tomme i Hornbæk. Derudover er der grund til at tro, at behovet for kontrolindlæggelser bliver større, fordi vi rygmarvsskadede lever længere i fremtiden.
Jeg er enig i, at omgivelserne ikke bliver bedre end de er i Viborg, men jeg mener der er andre mere tungtvejende grunde for at flytte til Skejby. Der er videnskabeligt bevis for, at omgivelserne påvirker rehabiliteringen (videnskabeligt bevis – det er noget beslutningstagerne kan forstå), så jeg tror godt vi kan få gode rekreative omgivelser i Skejby. Det vil også blive ”et andet hjem” for fremtidige rygmarvsskadede, som Paraplegien er det i dag for nuværende indlagte.

Søren Ingvardsen
Offline
Joined: 26/05/2008
Den slags projekter er

Den slags projekter er offentlige tilgængelige så der er vel ikke noget i vejen for at vise / informere om hvad der er gang i af forandringer – en naturlig ting vil jeg da mene for en interesseorganisation for hvis medlemmer disse tiltag kan få gennemgribende forandringer. Selvfølgelig ligger der et prospekt der sagtens kan tåle at blive vist frem og ikke behøver være genstand for en kæmpe diskussion.

Jeg skal undskylde jeg brugte ordet kraftig i forbindelse med antal senge og skulle hellere kun have skrevet at der vil ske en udvidelse af antal senge. Jeg ved faktisk intet om hvor mange semnge det er det drejer sig om.

Og Thomas – hvad er det for nogle planer der er ændret så der kommer flere sengepladser end først beregnet? Hvorfor er det hele så hemmeligt?

silke
Offline
Joined: 22/06/2008
Er der nogen, der ved,

Er der nogen, der ved, hvornår beslutningen bliver taget?

admin
Offline
Joined: 09/02/2012
Planerne for renovering er

Planerne for renovering er jo ikke RYKs, men noget et arkitektfirma har fremstillet for Viborg Sygehus mod betaling.
Planerne er interne arbejdspapirer, som skal bruges af sygehusets ledelse til at vise politikerne, hvad det er der skal bevilges en stak penge til.
Planerne er ikke et åbent diskussionsoplæg.
Dette er bare nogle af årsagerne til at planerne ikke er tilgængelige her på hjemmesiden og heller ikke bliver detaljeret omtalt i RYK!

Men, nej, der var ikke i de oprindelige planer for renovering tale om en kraftig udvidelse af antallet af senge, det var der ikke plads til. Det lader dog til, at planerne er ændret lidt, så der alligevel bliver flere senge, desværre ikke nok til at komme på samme kapacitet som i Øst (i forhold til befolkningstal).

Søren Ingvardsen
Offline
Joined: 26/05/2008
Mikkel – jeg har læst dit

Mikkel – jeg har læst dit indlæg i debatten og er altså nødt til at kommentere det.

Du vil gerne have en ændring / forbedring af forholdene men som du selv skriver er der måske udsigt til dette over en periode på 20–30 år – hvorfor ikke støtte op om noget der kan forbedre forholdene indenfor ganske få år? Jeg ved godt at man skal tænke langsigtet når det gælder forskning og planlægning men 20 – 30 år ud i fremtiden er godt nok lang tid! Vi kan på ingen måde se hvordan vores situation ser ud om 30 år og kan vi overhovedet stole på det de lover om sanse hospital og jeg ved ikke hvad? Som verdenen ser ud lige nu kan jeg i hvert tilfælde godt have mine tvivl om Skejby Sygehus bliver som de taler om.

Du skriver der er plads mangel i Viborg hvad der sikkert også er lige nu men så vidt jeg ved, er der i det forslag der foreligger for en renovering også planer om en ret kraftig udvidelse at antal senge. Hvorfor må vi som brugere og medlemmer ikke se disse planer?
De burde da være tilgængelige her på RYKs hjemmeside i form af pdf filer eller hvad ved jeg så vi har mulighed for at se hvad det er for tanker der bliver gjort i forbindelse med en renovering / udbygning af Paraplegifunktionen. Magasinet RYK bør / burde da også have været på banen med tegninger og beskrivelse men måske er de på vej.

Og endnu engang Mikkel – dette har intet med følelsesmæssige argumenter at gøre. Rehabilitering er en stor paraply hvorunder der er nogle delelementer og hvor jeg tror på vigtigheden af at få sanseoplevelserne fra det virkelige liv lige udenfor døren og ikke en hospitals by på en mark i det nordlige Århus!

Super vi har fået startet debatten!! :ø)

holbergrie
Offline
Joined: 12/06/2008
Hej allesammen. Jeg har

Hej allesammen. Jeg har også lige behov for at give mit besyv med. Jeg har set planerne - eller nogle af dem - i form af tegninger. Inger Lauge (adm. overlæge på Paraplegien i Viborg) viste mig dem. De var intet mindre end fantastiske. Mon ikke vi kan bede om at se dem og så få dem ud på hjemmesiden. Det vil jeg gerne prøve at undersøge. Jeg er også af den mening, at Paraplegien skal blive i Viborg. Et af mine hoved argumenter er, at vi ikke er syge når vi kommer på rehabilitering - sådan da - men er på rehabilitering. I Viborg er der, som skrevet, nogle vidunderlige omgivelser, medarbejdere, læger, ja, jeg kunne blive ved. Bare det, at det ikke er et decideret sygehus, er efter min mening genialt. Jeg var på stedet 1 måned og de undersøgelser jeg skulle til, blev klaret ved at jeg blev afhentet og kørt over på Viborg sygehus - under 1 km fra Paraplegien. Jeg er godt klar over, at ikke alle undersøgelser kan foretages af Viborg, men jeg vil tro, at det er hovedparten af dem? Resten skal så foretages andetsteds. Men denne ulempe, er jeg overbevist om, er opvejet af de fordele, der er ved placeringen i Viborg. Der bliver andetsteds her på siden henvist til 20-30 årige planer. Det synes jeg er en meget lang horisont. Måske man skulle dele opgaven i 2. Her og nu med f.eks. en 5 årig horisont, og så de meget langsigtede planer. Sansehospital etc lyder rigtig godt, men jeg tror desværre at det er meget langt ude i fremtiden. Hvis vi kigger på hvad der laves i dag, så bliver der så vidt jeg kan se ikke givet penge til andet end det allerhøjst nødvendige - eller mindre! Ikke engang legetøj til børnene på børneafdelingerne er der penge til. Så at tro at der bevilliges penge til sanserne osv er jeg ikke sikker på at jeg tror på.

holm
Offline
Joined: 04/10/2008
At flytte

At flytte paraplegifunktionen ud til Skejby mark, er en dårlig ide. Paraplegifunktionen har en perfekt beliggenhed, lige ud til skøn natur, og meget kort afstand til bymidte, med butikker, og bus-og togstation, som også er en vigtig faktor, for de pårørende, som er anvist til at benytte offentlig transport. Jeg har selv været på paraplegien i 4 mdr. det har været som mit andet hjem. Jeg var fra dag 1 tilknyttet fast behandlingsteam, som gav mig tryghed. Alle har været yderst kompetent til at varetage de arbejdsopgaver de hver især har. Det kan godt være at bygningen er slidt hist og pist, men der oser af hygge, rar atmosfære, man kommer hinanden ved. Det er af meget stor fordel, at paraplegien ligger lige ud til det pulserende liv, bymidten, med de mange butikker, spisesteder, rådhus, m.m.. Med den nuværende placering er der meget der kan kombineres, den daglige træning, øvelse i at begå sig i det virkelige liv, i sin nye livssituation, den friske luft, og den skønne natur, er lige uden for døren, de fleste værelser har udsigt ud over søen, det samme er gældende for diverse terapilokaler. Og skulle man få behov for, at skulle til Skejby, for evt. behandling, undersøgelse, ligger det jo kun 1 lille times kørsel fra Viborg. LAD PARAPLEGIEN LIGGE HVOR DEN LIGGER.

silke
Offline
Joined: 22/06/2008
De grønne omgivelser havde

De grønne omgivelser havde vi i Hald Ege, men det var da et forfærdeligt kedeligt sted at være.

Sansernes hospital har vi i Viborg. Der er ikke mange steder, man kan hamle op med den beliggenhed, lige ned til et aktivt stiområde, mulighed for sejllads og udsigten over den smukke Søndersø. Desuden er der let adgang til en levende by.

Jeg synes, det er vigtigt, at komme ud af sygehusmiljøet, når man er klar til genoptræning. Når man så skal til én af specialisterne, så er man altså i Skejby i løbet af 50 min.

Der er ikke meget sanseligt over markerne i Skejby, så lad os da nu få Paraplegien renoveret.

skovtrold
Offline
Joined: 22/06/2008
Hej Silke Jeg tilslutter mig

Hej Silke

Jeg tilslutter mig helt dig. Det ikke at komme på et hospital er befriende. Omgivelserne er befriende smukke, og byen er tæt på når man har brug for den. Jeg vil gerne se en manuel kørestolsbruger "køre" til Århus. Også dejlige betingelser når man er indlagt i Viborg og får besøg.

Hilsen Skovtrold

John
Offline
Joined: 03/07/2008
Jeg støtter fuldt op om

Jeg støtter fuldt op om Mikkels tanker og fantasi om et sansernes hospital med stressfri, stimulerende omgivelser - smuk arkitektur, park og grønne omgivelser og en letbane i pendulfart ind til Århus fredelig og rolige by uden vold som er fyldt af kærlighed - Jeg tro også på fred og harmoni i hele verden!!!

Men er også så realistisk at jeg ved at sådan bliver det ikke, det bliver endnu engang en halv skidt løsning og for at være endnu mere pessimistisk ender det højest sandsynligt op med at bliver en ”almindelig afdeling” på Skejby, men forhåbentlig i den ene ende af sygehuset så det bliver lidt for sig selv.

Viborg har/havde afsat flere millioner til renovering, ombygning og udvidelse af paraplegifunktionen, men med den udmelding RYK kommer med: at det vil vi ikke have fordi at Skejby er tættere på ”ALT” og er meget bedre til ”ALT”, så forstår jeg godt at der tvivles i Viborg om det virkelig kan betale sig at poste penge i er projekt som ingen alligevel vil ha !!!

og til sidst til "MKC":
Du har helt sikker ret, hvis tetraplegikere behøver ekstra pleje og omsorg fordi de er syge, vil Skejby eller et andet sygehus være et oplagt sted at være indtil man er rask også derefter komme til genoptræning på paraplegifunktionen.

Redaktør
Offline
Joined: 20/03/2012
Også jeg er glad for at

Også jeg er glad for at der er kommet hul på debatten om fremtidig behandling af rygmarvsskadede.

Når jeg tror det vil være godt at flytte til Skejby, støtter jeg mig op af sundhedsfaglig ekspertise – dvs. Sundhedsstyrelsens redegørelse, som bl.a. nævnt i min artikel.

Pladsmanglen i Viborg er et seriøst problem – og jo, jeg tror vi kan få bedre kapacitet i Skejby.

En mere sammenhængende rehabilitering er svær at måle og sætte tal på og man vil muligvis ikke kunne mærke den store forskel i den daglige træning i rehabiliteringsforløbet, men fysisk nærhed til andre specialer og til et universitetshospital vil uden tvivl være en fordel for forskning og udvikling af rehabiliteringen, til gavn for de kommende generationer af rygmarvsskadede. Og man er nødt til at tænke 20-30 år frem når vi taler om hhv. renovering af Paraplegien kontra spinalcenter.

Når jeg tænker på et Spinalcenter i Skejby, tænker jeg ikke en klinisk hvid bygning med udsigt til beton og stemning af sygdom. Jeg tænker et ”sansernes hospital” med stressfri, stimulerende omgivelser - smuk arkitektur, park og grønne omgivelser og en letbane i pendulfart ind til Århus (om sansernes hospital, se http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=dwtrp&pageid=1#/page26/ og hør radioprogram http://www.dr.dk/P1/P1Formiddag/Udsendelser/2007/11/28100957.htm ).

Det er vigtigt at skelne mellem følelsesmæssige og faglige argumenter her.

Samtidig er det vigtigt for mig at understrege, at jeg stadigvæk synes de gør et fantastisk arbejde på Paraplegifunktionen i Viborg. Men jeg tror rammerne kunne være bedre i Skejby.

Personalet i Viborg har en uvurderlig erfaring, som man netop ikke kan få under uddannelse, men som er opbygget gennem lang tids erfaring og bliver videreført på stedet ved ”mesterlære”. De har netop specialviden om rygmarvsskadede og den viden skal nødigt gå tabt, så det er vigtigt det tænkes med i en eventuel flytning.

MKC
Offline
Joined: 26/06/2008
Jeg tror at Viborg

Jeg tror at Viborg Paraplegifunktion er et fuldt ud optimalt tilbud til paraplegikere, men til tetraplegikere som behøver ekstra pleje, omsorg og som oftere bliver syg af infektioner mm. vil Skejby være et oplagt sted at placere en genoptræningsfunktion. Men efter min mening er Viborg ikke så godt et sted som der bliver pralet med. At være hvor ekspertisen indenfor både, kirurgi og forskning befinder sig, vil være en geografisk god ide.

Der findes både sosu assistenter, sygeplejersker, læger og fysioterapeuter i Århus. Jeg er sikker på at de vil kunne udføre opgaven mindst ligeså godt som i Viborg.

De fleste af de ansatte på paraplegifunktionen i Viborg er ikke specialuddannede eller har specialviden om rygmarvsskader. De kunne ligeså godt arbejde med så mange andre patienter. Jeg synes at det virker perfekt at have genoptræning i Århus og København.