Netværk

Foto: Lunby Foto

De fleste mennesker har brug for hjælp og støtte, når de får eller har en rygmarvsskade. Denne hjælp fås typisk fra familie og venner og/eller fra det offentlige system, f.eks. kommunale sagsbehandlere og sundhedsfagligt personale.

Nogle rygmarvsskadede har ikke brug for mere hjælp og støtte, men for mange kan samvær og fællesskab med ligestillede dække et behov, som familien og det offentlige ikke kan dække.

Det skyldes, at de fleste mennesker har brug for at kunne spejle sig i andre mennesker, der ligner dem selv, for at kunne føle sig ”normale”.

Derudover kan ligestillede bidrage med uvurderlig erfaring og viden, som man kun er i besiddelse af, hvis man selv er eller har været i samme situation.

Det betyder, at man hos andre mennesker med rygmarvsskade eller handicap kan få troværdig støtte, trøst og inspiration og blive klogere på, hvordan man i praksis lever med en rygmarvsskade eller funktionsnedsættelse.

Hygge på strandenI RYK kan man få dækket flere behov. På RYKs arrangementer oplever man følelsen af ikke at være alene, og erfaringsudvekslingen finder sted både bevidst og ubevidst og næsten uanset, hvad arrangementet ellers i øvrigt handler om.

Man kan i RYK møde andre, hvis situation ligner ens egen meget, men man skal være opmærksom på, at samvær med kørestolsbrugere også kan være givtigt, fordi gående rygmarvsskadede har rigtig mange problemstillinger til fælles med rygmarvsskadede, der ikke kan gå. Det gælder f.eks. i forhold til problemer med blære- og tarmfunktionen samt smerter.

Derfor skal man endelig ikke holde sig tilbage fra at deltage i arrangementer, der ikke kun henvender sig til rygmarvsskadede med gangfunktion.

Gående rygmarvsskadede kan også have mange problemstillinger til fælles med mennesker med andre handicaps, og aktiviteter i f.eks. Dansk Handicap Forbund eller Dansk Handicap Idræts-Forbund kan være til stor glæde.

De personlige beretninger i ”Min historie” indeholder forskellige erfaringer med at være sammen med ligestillede.

Vil du vide mere om RYK, kan du naturligvis finde meget mere information her på hjemmesiden. Læs f.eks. Ofte stillede spørgsmål”.

Har du lyst til at være en del af RYKs fællesskab, kan du melde dig ind her.