Nedskæringer og forringelser

Brev til Region Hovestaden

RYK fremsendte i efteråret et brev til Regionsrådet i Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen med opfordring til at efterleve Sundhedsstyrelsens specialeplan for rygmarvsskader. Det sker ikke i dag.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Som opfølgning på det store bruncharrangement med fokus på fremtidens rehabilitering og kontrol af mennesker med rygmarvsskade i Øst har RYK sendt et brev til Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen.

- Afdeling for Rygmarvsskader skal spare 1,7 million i 2015. Denne besparelse kommer i halen af 20 år med årlige krav om effektivisering og besparelser. Samtidig kommer der stadig flere patienter, fortæller Jens Bo Sørensen fra RYK.
Det indebærer betydelige forringelser af rehabilitering og kontrol af mennesker med rygmarvsskade med efterfølgende konsekvenser; både samfundsøkonomisk og for de indlagtes livskvalitet.
- Derfor har vi sendt et brev med en række spørgsmål til Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen, tilføjer Jens Bo.

Hidtil har man regnet med 130-150 nye patienter med rygmarvsskader årligt på landsplan, men alene i 2013 tog Afdeling for Rygmarvsskader imod 130 nye patienter. Dette skyldes bl.a., at flere overlever sygdomme som kræft, men rygmarvsskades af behandlingen. Ydermere er patientgruppen blevet ældre og ældre, hvilket gør rehabiliteringen mere kompleks. Alligevel skal der spares og effektiviseres for 1,7 million næste år.
- Men rehabilitering af rygmarvsskadede lader sig dårligt effektivisere. Hvordan kan man eksempelvis effektivisere balancetræning i fysioterapien eller en samtale med psykologen 2% årligt, spørger Jens Bo Sørensen.

RYK efterspørger i brevet, hvad Sundhedsstyrelsen og Regionsrådet har gjort i forhold til at sikre tilstrækkelige ressourcer ved specialeplanlægningen hos patienter med rygmarvsskader jf. Sundhedsstyrelsens redegørelse.
- Vi må jo konstatere, at Østdanmark efter 20 år med nedskæringer ikke længere gør det muligt at rehabilitere mennesker med rygmarvsskade godt nok. Det vil vi gerne gøre klart over for politikerne og Sundhedsstyrelsen.

RYK deltog i spørgetiden ved Regionsmødet den 18. november. RYKs repræsentanter stillede bl.a. spørgsmål til, hvad Sundhedsstyrelsen og Regionsrådet har gjort i forhold til at sikre tilstrækkelige ressourcer ved specialeplanlægningen hos patienter med rygmarvsskader jf. Sundhedsstyrelsens redegørelse.

FAKTA

I Sundhedsstyrelsens stadig gældende redegørelse for behandling og kontrol af para- og tetraplegi (rygmarvsskader) fra 1994 skrives, at ”… patienterne må sikres et genoptræningstilbud af høj kvalitet”, og i et notat fra Sundhedsstyrelsens notat i 2008 vedr. generelle principper, krav og anbefalinger for specialeplanlægning skrives: ”Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning skal tage højde for, at der ved varetagelse af en højt specialiseret funktion er et tilstrækkeligt volumen, og at de nødvendige, særlige ressourcer er tilgængelige.”