Nedskæringer i hjælp

SPECIALE BESKRIVER DE HÅRDE KONSEKVENSER, NÅR DER SKÆRES I HJÆLP TIL MEDLEMMER

Et nyt speciale fra Roskilde Universitet sætter fokus på konsekvenserne af forringelser og nedskæringer i BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance. Dansk Handicap Forbund er glade for, at der kommer fokus på problemerne gennem personlige fortællinger; det er første skridt til at få det ændret, mener landsformand Susanne Olsen.

19. aug. 2020

Dansk Handicap Forbund arbejder hver dag for at hjælpe de mange medlemmer, som oplever nedskæringer og i nogle tilfælde frakendelser af deres BPA-ordninger.
Ordningerne er de berørte medlemmers livsgrundlag, og når de udhules medfører det en voldsom forringelse af dagligdagen og ofte social isolation mv.
Over den seneste tid, har vi i forbundet rådgivning oplevet en stigende tendens til, at BPA-sager påklages på grund af forringelser eller nedskæringer. Og det er et arbejde, forbundet tager meget alvorligt, siger landsformand Susanne Olsen.
”Det er en kamp fra hus til hus på de enkelte ordninger, som sættes under pres og det er kontinuerligt et emne, som vi arbejder på at få politikere og administratorer til at forstå,” siger hun.

Handicap-nyt nummer 4 2020, som udkommer til september, kan man læse en historie fra Skive Kommune, som over den seneste tid har påkaldt sig opmærksomhed for deres øgede fokus på BPA-området og den deraf følgende stigning i klagesager i kommunen. Den giver ét billede af, hvad det betyder for et menneske, når en ordning, som man er helt afhængig af, forringes.

Historierne skal frem i lyset 
Men hver sag er individuel, og derfor er det vigtigt, at få flere perspektiver på, hvad det betyder, for på den måde kan vi bedre beskrive problemerne på området, siger landsformand Susanne Olsen.
"Jo flere, der fortæller deres historie om forringelser, jo bedre er det for sagen. Kun på den måde, kan vi overbevise beslutningstagerne om, at der er grund til at skride ind over for problemerne på området, siger hun.

Specialeafhandlingen: ”En undersøgelse af hvordan besparelser i borgerstyret personlig assistance opleves af mennesker med bevægelseshandicap, hvis BPA-ordningen nedskæres eller fjernes”, giver noget af den nødvendige indsigt i, hvordan det opleves at få vendt op og ned på sig liv, når en BPA-ordning fjernes eller forringes.
Gennem en række interview indføres læseren betydningen af ordningen for fysik, psyke, socialt liv og samfundsmæssige konsekvenser, når en ordning forringes.
”Det giver os endnu en mulighed for at pege på problemerne via fortællinger fra de mennesker, det handler om, og det er vigtigt i det politiske arbejde, vi udfører,” konstaterer hun.

 Specialet er udarbejdet af Camilla Lund, Cand. Soc. i socialvidenskab, i samarbejde med Dansk Handicap Forbund.

LÆS SPECIALET