Mindfulness: At leve i nuet

Mindfulness-kursus:

Lev i nuet! 

Tekst: Rie Bønding

 Forventninger, forhåbninger og forklaringer var primært de ord, der i starten gav genlyd gennem lokalet, da Mindfulness-underviseren Geske Glahn afholdt sit introduktionskursus om opmærksomhedsmeditation på en særdeles smuk og snebeklædt 1. december. Da dagen efterhånden gik på hæld, og de deltagende skulle tilkendegive deres udbytte af kurset, var det derimod en helt speciel ro og fortrøstningsfuldhed, der prægede stemningen.

Geske Glahn begyndte dagen med at læse et Piet Hein digt op, som handler om, at vi skal leve i nuet. Og at leve i nuet var lige præcis det, der definerede dagens emne. Flere af de deltagende var enige om, at Mindfulness er et lidt flyvsk begreb, som de færreste ved ret meget om. Derfor var alle særdeles spændte på at høre, hvad det går ud på. Særligt om dagens tema ”at leve i nuet”. Er det overhovedet en brugbar teori at præge tilværelsen med? Og hvorfor er Mindfulness særligt anvendeligt for rygmarvsskadede?

Lad det ske, som sker

Smerter er ofte en af hovedbivirkningerne ved en rygmarvsskade. Og den fysiske smerte har stort set altid konsekvenser for andre centrale aspekter af livet, såsom sindet, følelserne og det sociale sammenværd. Men uanset hvilken form for fysisk eller psykisk smerte, den enkelte har, så kan Mindfulness i mange tilfælde medvirke til at afhjælpe dette ubehag. Og selvom det i princippet lyder en anelse overnaturligt, så handler det faktisk bare om at være åben og nysgerrig, når smerterne er der, frem for at forsøge at skubbe dem væk. Som Geske formulerede det: ”Mindfulness er langt mere ukompliceret end mange tror, faktisk handler det blot om at være nærværende sammen med vores liv i verden”.

Men hvordan kan dette lindre den irriterende og hæmmende smerte? Det kan det, fordi vi, i en travl hverdag med mange gøremål, ofte har tendens til at skubbe vores smerter, og egentligt også problemer generelt, væk, i stedet for at forholde os til dem. Vi mennesker er kontrollerende væsner, men vi bliver nødt til at acceptere, at vi ikke kan styre alting, omend vi gerne ville. Og ved at acceptere, at vi ikke kan kontrollere eksempelvis smerter - fysiske såvel som psykiske - så vil vi opleve, at smerterne heller ikke vil kontrollere os i samme omfang. Det er naturligt, at når vi oplever noget ubehageligt, så ønsker vi at komme af med det igen. Men skub ikke smerten væk, prøv i stedet at forholde dig til den med venlighed. Geske beskrev det som: ”Åbenhed – Hav tålmodighed og accepter den situation, du befinder dig i”.  

Hvorfor skal dårligdom og smerter accepteres?
Det skal det heller ikke! Med accept menes det ikke i ordet traditionelle forstand, men at vi skal modtage og forholde os til problemerne, herunder også smerterne. Det betyder ikke, at vi skal være ligeglade eller give op, tværtimod, vi skal blot acceptere de følelser, vi mærker. Frem for at sætte en facade op og lade som om, alting er fantastisk, så accepter eksempelvis smerten, tristheden eller trætheden. I stedet for at lade de menneskelige instinkter tage over og enten stikke af eller kæmpe, så leg, at du er opdagelsesrejsende og bliv i følelsen og tag imod og iagttag, hvad det end er. Det er en helt anden måde at tackle livet på end den, de fleste mennesker praktiserer til hverdag.

Det virker
Med Mindfulness er der intet facit – intet er rigtigt eller forkert. Og som mange af de deltagende opdagede ved de første meditationsøvelser, så kan det være meget svært at holde fokus. Én kom til at tænke på de stakkevis af lektier, som lå derhjemme og ventede, andre på, at de havde glemt at vande blomsterne og nogle på noget helt tredje. Men fælles for de fleste var, at de i løbet af dagen fandt det mindre og mindre vanskeligt at fastholde opmærksomheden på Geskes instrukser, desto mere de forstod princippet ved Mindfulness.
Særligt 26-årige Niels, der normalt er plaget af næsten konstante, neurogene smerter, gjorde sig positivt bemærket ved pludselig at udbryde: ”Jeg har slet ikke tænkt på mine smerter så meget, som jeg plejer – Selvom jeg undres, så er det en fantastisk følelse”.
Geske virkede langt fra lige så overrasket som Niels og de øvrige deltagere. Men efter Geskes mange års undervisning og personlige erfaring med Mindfulness, så er hun efterhånden nok også vant til, at folk bliver overraskede over, at metoderne rent faktisk virker.

Pausesnak
I frokostpausen drøftede deltagerne både almindelig hverdagsting, men specielt også erfaringer vedrørende livet som rygmarvsskadet. Flere af deltagerne fandt det svært at håndtere, at det ofte opleves som om andre mennesker kigger på én som en person med et handicap, frem for at se på den enkelte som et unikt individ. Denne frustration affødte en lidt dybere drøftelse af Mindfulness’ anvendelsesmuligheder. En drøftelse, som fortsatte efter pausen, og som gjorde det endnu tydeligere, at Mindfulness er meget mere end blot en meditationsform. Det er nærmere en livsstil, der kan bidrage til en bedre livskvalitet: For at andre mennesker forstår og anerkender dig, må du først forstå og anerkende dig selv. Lærer man at håndtere sine følelser og tanker og stole på sin egen intuition og autoritet, opnår man en eksistentiel, indre balance. Et nyttigt redskab, der - når man føler sig beskuet af andre – kan hjælpe én til at bibeholde den positive balance.

Nysgerrig efter mere
Mindfulness kræver en del øvelse, og dagens kursus var blot en smagsprøve på, hvad Mindfulness er. Efterfølgende er det altafgørende, at de, der ønsker at opleve den fulde effekt, går hjem og afprøver Mindfulness og danner sine egne erfaringer. Geske kaldte det individuel erfaring: ”Det er så individuelt, hvad der virker bedst for den enkelte – nogle har brug for at være i bevægelse og andre at være liggende, mens de mediterer, vigtigst af alt er dog, at den positive og nysgerrige indstilling bevares”.
Sådan har den 32-årige Anne det. Hun vil have mere Mindfulness:
- Det har været en spændende og lærerig dag, faktisk er det noget helt andet, end jeg troede. Men på den positive måde. Mindfulness kan jo bruge til nærmest alting. Jeg kan rigtigt godt lide denne her positive indstilling til livet, at man skal have et åbent sind. Mine smerter er der 24 timer i døgnet, så jeg vil helt klart gå hjem og øve mig i at praktisere Mindfulness. Tænk, hvis det bliver dét, som lindrer mine smerter og gør mit liv endnu bedre.
Den 64-årige Jørgen, der i begyndelsen var lidt skeptisk, er også glædeligt overrasket over dagens udbytte: ”Jeg troede, det hele ville være lidt mere hippie-agtigt, men det har jo vist sig at være ganske brugbart. Selvom jeg, som en af de få heldige, normalt ikke døjer med smerter, er Mindfulness bestemt noget, som jeg sagtens vil kunne finde brugbart i hverdagen – også blot til at tackle de små problemer”.

Da Geske afslutningsvist delte nogle meditationsark og CD’er rundt ledsaget med ordene: ”I skal ikke tage det, hvis I synes, det hele har været noget volapyk”, lod det til, at der var overvejende enighed angående arrangementets brugbarhed. I hvert fald tog alle de deltagende smilende materialet til sig.

 

FAKTABOKS
Mindfulness – også kaldet opmærksomhedsmeditation – er udsprunget af buddhismen og har i de senere år opnået stigende popularitet i den vestlige kultur. Mange mennesker finder meditationsformen særdeles effektiv til at opleve ro og afspænding, undgå stress og depression, reducere smerter og angst samt skabe mere overskud i hverdagen.
Mindfulness betyder oprindeligt ”erindring” eller ”at huske”, og det er det, som man forsøger med mindfulness; at skabe den indre kontakt med sig selv.
Mindfulness er en øvelse i hele tiden at være bevidste og nærværende med det, der omgiver os lige nu, samtidigt med at vi går til det med en fuld accept og en energi af venlighed.
Mindfulness giver en række redskaber til at håndtere hverdagens problematikker – både fysisk og psykisk, og både udadtil, men i særdeleshed også indadtil.
Mindfulness’ overordnede pointe er, at når vi er i fuld kontakt med os selv og virkeligheden, så kan vi bedre rumme vores følelser og tanker. Hvilket afføder en anden, positiv konsekvens, nemlig at vi derved også bedre kan forstå og mærke andre menneskers virkelighed, og derved opnå større medfølelse for andre, men ligeledes for os selv.

Afklarethed - Afslappelse - Positiv accept

At leve i nuet er livets teknik

og alle folk gør deres bedste,

men halvdelen vælger det nu, som gik,

og halvdelen vælger det næste.

Og det forrige nu og det kommende nu

bliver aldrig i livet presente,

og alle folks levetid går sågu

med bare at mindes og vente.

For det nu, som er gået, er altid forbi,

og det næste bliver aldrig det rette.

Næ, sørg for, at det nu, du lever i,
én gang for altid er dette.  

Piet Hein, At leve i nuét