Mere viden

Du kan søge mere viden hos:

  • personalet på VCR og AFR

  • socialrådgiver, fysioterapeut eller andet personale på sygehus

  • kommunen.

Der kan også indhentes viden og erfaringer hos andre mennesker med rygmarvsskade, f.eks. på: