Mere viden

Denne artikelsamling er ikke udtømmende med hensyn til viden om at leve som rygmarvsskadet med gangfunktion.

Der er mange andre kilder til viden, inspiration og erfaringer. Der er ikke mange, hvis overhovedet nogen, bøger og hjemmesider, der henvender sig direkte til gående rygmarvsskadede, men information og viden om/for rygmarvsskadede og mennesker med handicap generelt kan naturligvis også være meget relevant for gående rygmarvsskadede.

 

I menuen til venstre finder du flere kilder til viden.