Mentorordning: Officiel indvielse ad REFLEX

Tekst: Birgitte Bjørkman

Første dag i september blev mentortilbuddet REFLEX officielt indviet på Klinik for Rygmarvsskader.

Startskuddet til det nye mentortilbud på Klinik for Rygmarvsskader blev fejret med champagne og kransekage og afsløring af REFLEX folderen.

Aftenen bød på et kort program, hvor arbejdsgruppen fortalte om projektets baggrund og REFLEX tilbuddet til de indlagte patienter. Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til personale og mentorer, hvilket en del patienter benyttede sig af. Der blev også tid til uformel ”mentorsnak” omkring bordene mellem patienter og de mentorer, der var mødt frem på dagen.

Blandt patienterne var der stor interesse, og aftenen har helt sikkert givet anledning til, at der allerede er patienter, der har taget imod tilbuddet. Matchet mellem patient og de 24 mentorer, der er tilmeldt REFLEX, vil RYKs repræsentant i arbejdsgruppen varetage. På sigt skal tilbuddet udvides med ansættelse af en brugerkonsulent på klinikken, og det er også arbejdsgruppens håb, at REFLEX vil finde vej vestover til Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg. Både RYK og personalet glæder sig over at have søsat projektet, der har været undervejs længe, og håber at REFLEX vil komme rigtig mange patienter til gode.