Mentorordningen

Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk, Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg og RYK har etableret en mentorordning, som indledningsvis kører som et projekt.

Vi håber at projektet kan danne grundlag for et permanent tilbud om mentorordning i øst og vest. Mentorordningen giver indlagte i Hornbæk og Viborg mulighed for at tale med et livserfarent menneske, der har/har haft sammenlignelige livsvilkår. Projektet skal dokumentere nyttevirkningen af dels en mentorordning, dels en ansat rygmarvsskadet mentor-kontakt.

En at tale med

Læs mere om mentorordningen her.

Meld dig som mulig mentor her. Projektgruppen vil give dig besked om din eventuelle optagelse.