Møns klint får tilgængelig sti

Tekst Birgitte Bjørkman
 
Møns Klint er Danmarks højeste klint og et enestående naturom-råde. De lyse kridtskrænter strækker sig mere end 100 meter lodret op mod himlen og skaber en dramatisk afslut-ning på Møns blide landskab.
 
 Dispensation fra fredningsafgørelse
Denne storslåede natur har endnu ikke været mulig at opleve for kørestolsbrugere, men nu har Skov- og Naturstyrelsen i Storstrøm fået dispensation fra fredningsafgørelsen til at etablere en 267 meter træbelagt sti samt tre lysåbninger i skovbevoksningen langs stien. Formålet er at give besøgende i kørestol en mulighed for at få et indtryk af Møns Klint med udsigt til klint og hav.
 
En stor sejr
Handicaprådet i Vordingborg Kommune har anbefalet de ansøgte initiativer, som Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet gennem en dispensation. Med stadfæstelsen kan Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen til bevaring af kulturmiljøet og naturen på Høje Møn, som begge har påklaget dispensationen, således ikke klage til højere instans. - Det er en meget stor sejr for os. Hensynet til bevægelseshæmmede er meget tungtvejende i begrundelsen, fortæller Anders J. Andersen, der er formand for Handicaprådet og glæder sig over, at et af Danmarks smukkeste naturscenarier nu bliver mulig at se fra en kørestol.
 
Træsti og lysåbninger
Den træbelagte sti vil gå fra GeoCen teret til udsigtspunktet Freuchens Pynt, og undervejs vil lysåbninger i vegetationen give mulighed for kig til både klint og hav. Etablering af stien, der forudsætter et omfattende anlægsarbejde, vil efter planen ske i 2012. Det er vi mange, der glæder os til. Tak til initiativtagerne.
 
GeoCenter Møns Klint.
Møns Klint fik i 2007 det nye GeoCenter Møns Klint, der rummer en fin udstilling og publikumsfacili-teter, der er tilgængelige. Elevatorer forbinder de forskellige planer i cen-tret, og der er handicaptoilet. Ved hovedindgangen er der fire afmær-kede handicap p-pladser.