Mød op - kateterbevillinger i København

Samråd om konvertering af kateterbevillinger i København
Nu har du muligheden for at se magtens korridorer på Christiansborg og samtidig overvære et samråd om kateterbevillinger som kan få betydning for alle kateterbrugere.
Samrådet finder sted d. 17. august kl. 12.15 hvor Social-, Indenrigs- og Børneudvalget har kaldt børne- og socialminister Mai Mercado i samråd om bevilling af hjælpemidler.

Udvalget har bedt børne- og socialministeren vurdere, om hun mener, at Københavns Kommune lever op til loven om en konkret og individuel vurdering i den sag, som beskrives i artiklen "Det er ufatteligt hæmmende ikke at have et kateter, der fungerer", som blev bragt i Politiken den 5. maj 2017, hvor en række borgere er bevilget en ny type kateter, uden at kommenen først har undersøgt, om de kan bruge det.
Endvidere har udvalget spurgt, om ministeren mener, at det er en rimelig og hensigtsmæssig behandling af borgerne i den beskrevne sag.
Læs mere her: http://ft.dk/udvalg/udvalgene/ SOU/kalender/29138/samraad.htm

RYK opfordrer alle interesserede medlemmer til at møde op og overvære samrådet. Hvis flere medlemmer er til stede, vil det give politikerne et stærkt signal om, at de ikke kan sidde vores problemer overhørigt og en fornemmelse af hvor vigtig en sag det er for os.

Tilmelding sker direkte på tlf. 3337 3275 senest kl 11 dagen før. Kom i god tid, da der er sikkerhedstjek og oplys hvis du har brug for at komme ind af elevatorindgangen.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage, kan samrådet følges live fra Folketingets hjemmeside: http://ft.dk/aktuelt/webtv/ video/20161/sou/td.1415749. aspx

I april var RYK til foretræde i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget. Her gjorde vi opmærksom på, at nogle kommuner (med henvisning til København) ikke overholder loven ved at de udelader at lave en konkret individuel vurdering.