Lovforslag mod forskelsbehandling

NYT LOVFORSLAG med forbud om forskelsbehandling af mennesker med handicap. 

Det er med stor glæde, at Børne- og socialminister Mai Mercado (K) vil stille et lovforslag mod diskrimination af mennesker med handicap, der skal træde i kraft 1. juli 2018. 
I følge lovforslaget, der kommer i 1. behandling den 4. maj, forbydes det bl.a. at krænke værdigheden hos mennesker med handicap eller chikanere med et "truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima", ligsom det bliver muligt at klage over overtrædelse af forbuddet. 

RYK glæder sig over forslaget. 
- Det er en milepæl for mennesker med en funktionsnedsættelse, der gerne vil leve et liv på lige fod og deltage i samfundet som andre borgere, udtaler RYKs formand, Helle Schmidt. 

Se lovforslaget og baggrunden på nedenstående link. 
http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l221/20171_l221_som_fremsat.pdf