Love & regler

På Socialministeriets hjemmeside findes al lovgivning inden for det sociale område. Det gælder lovtekster, bekendtgørelser, vejledninger, afgørelser m.m.

Lovgivningen kan også findes på retsinformation.dk.

På DUKHs (Den uvildige konsulentordning på handicapområdet) hjemmeside kan der findes svar på rigtig mange spørgsmål vedrørende den sociale lovgivning.