Lov om forbud mod forskelsbehandling

ET LOVFORSLAG OM AT GØRE DET ULOVLIGT AT DISKRIMINERE MENNESKER MED HANDICAP ER LIGE NU I HØRING.

Dansk Handicap Forbund har afgivet høringssvar vedrørende lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Forbundet synes overordnet, at det er et godt initiativ, men at tilgængeligheden ikke er med i et eller andet omfang, og det er meget utilfredsstillende, da det ofte er i mødet med kantsten, trapper, kollektiv trafik osv., at mennesker med bevægelseshandicap føler sig diskriminerede.

Tilgængelighed burde være med i et eller andet rimeligt omfang og uden at ruinere ejerne af utilgængelige steder. Eksempelvis kunne man gå i gang med at gøre offentlige uddannelsesinstitutioner mere tilgængelige, end de er i dag.

Læs Dansk Handicap Forbunds høringsvar Høringssvar vedr lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap 200917.pdf!