LION Pacemaker operation

Deltagere efterlyses til LION Pacemaker operation 

Der er givet grønt lys fra Lægemiddelstyrelsen og Videnskabsetisk Komité til at VCR kan påbegynde forskningsprojekt med indoperation af pacemaker og elektroder til rygmarvsskadede. I alt 10 forsøgsdeltagere opereres i foråret 2018, de første fem allerede i slutningen af februar 2018, og de næste fem midt i marts 2018. Forsøgsdeltagerne bliver fulgt af phd studerende Søren Bruno Elmgreen og forskningsleder Helge Kasch fra VCR Forskningsenheden. 
Hvis man er interesseret i at deltage i lodtrækningsundersøgelsen skal man skrive til Søren Bruno Elmgreen: sb.elmgreen@rm.dk. Man får derefter tilsendt informationsmateriale.