Ledsageordning

Hvad må en ledsager til voksne hjælpe til med?

Ved ledsagerordninger efter servicelovens § 97 kan der opstå tvivl om, hvilke opgaver ledsageren må tage sig af i forbindelse med ledsagelsen af borgeren. I DUKH får vi således en gang imellem spørgsmål fra både borgere og ledsagere om, hvilke retningslinjer der gælder for ledsageopgaver, herunder afgrænsningen til opgaver, der kan betegnes som socialpædagogiske aktiviteter, der falder uden for området for opgaver efter § 97. Denne udgave af praksisnyt omhandler ledsageropgaver efter § 97.

Det står klart, at ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de med denne direkte forbundne funktioner, der ikke må være af socialpædagogisk, plejemæssig eller behandlingsmæssig karakter, som typisk kræver særlig/faglig indsigt. Ligeså klart er det dog, at der er en række grænsetilfælde, hvor den individuelle og konkrete vurdering må afklare, om det er en ledsageopgave omfattet af § 97.

Læs mere herom i Praksisnyt nr. 67 om ledsageopgaver (http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/vokseomradet/ledsagelse-voksne/praksisnyt-artikler-om-ledsagelse-til-voksne/praksisnyt-nr-67-ledsageopgaver/) .