Leder: Udfordringer og opgaver venter - store som små

Leder

Årets generalforsamling er veloverstået, og en ny bestyrelse er klar til at tage hul på et år fyldt med udfordringer og opgaver, store som små. Det var en sand fornøjelse at møde alle de engagerede deltagere til generalforsamlingen, som med entusiasme deltog og bidrog med kommentarer, input og gode idéer.

Der er ikke grænser for, hvad vi som medlemmer af RYK ønsker at lave og deltage i, men vi er nødt til at prioritere og bruge vores sparsomme ressourcer på den gruppe, der er allervigtigst i vores arbejde, nemlig de rygmarvsskadede. Bestyrelsen vil derfor igen i år koncentrere sig om at gøre en indsats for at forbedre levevilkårene for mennesker med rygmarvsskade, ved bl.a. at lave arrangementer for RYK-medlemmer, og ikke mindst kæmpe for den nødvendige højtspecialiserede behandling, rehabilitering og livslange kontrol, der betyder så meget for vores livskvalitet.

Den seneste opdatering fra landets to rehabiliteringscentre, VCR – Vestdansk Center for Rygmarvskader og Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet, Neurocentret, , viser, at man nu for alvor begynder at mærke besparelserne på sundhedsområdet og dermed begrænsningerne for at give den rehabilitering, som vi kender i dag. I Hornbæk er man i år specifikt blevet pålagt at spare personaletimer.

Det er stærkt bekymrende, da risikoen for alvorlige senskader efter en rygmarvsskade er et faktum, men også fordi antallet af rygmarvsskadede er stigende. Det hænger bl.a. sammen med, at vi lever længere, og at der bliver flere non-traumatisk rygmarvsskadede. Erfaringerne viser, at den livslange kontrol med fornuftige intervaller foregriber alvorlige senskader såsom siddesår, problemer med blære, nyre, tarm, etc. Desuden har vi som gruppe øget risiko for sukkersyge og knogleskørhed, hvilket man selv bør være opmærksom på, da det  ikke er en fast del af den rutinemæssige kontrol. Disse skader kan have invaliderende konsekvenser, og det almindelige sundhedssystem har ikke det fornødne kendskab til vores udfordringer som rygmarvsskadede.

RYK vil derfor politisk fortsætte med at gøre opmærksom på vigtigheden og konsekvenserne af besparelserne. Dette gøres ved hårdt arbejde og kræver en stor indsats af såvel bestyrelsen som de frivillige, der gør en uvurderlig indsats ude i marken.

Bestyrelsen vil ligeledes samarbejde med andre organisationer, når det kan være til gavn for RYK, men vi har ikke kræfter til at kæmpe alles sag, hvorfor det er vigtigt at prioritere vores kræfter og bruge dem, hvor de gør mest nytte for rygmarvsskadede. Det har ikke noget at gøre med, at vi ikke kan gøre noget sammen med andre, men rygmarvsskadede er en minoritet med helt specielle udfordringer, og det er her, vores energi rent foreningsmæssigt skal lægges.

På generalforsamlingen blev der sat fokus på det at være frivillig og det store behov for flere hænder til at trække læsset. Det var derfor en stor glæde, at der var tilsagn fra 11 medlemmer, der gerne vil give en hånd til forskellige arbejdsopgaver, og jeg håber, at endnu flere melder sig, så vi kan fortsætte det store aktivitetsniveau, som vi har i RYK.

Men et er bestyrelsen og de frivillige, noget andet er den fantastiske håndsrækning, som vi får fra vores sponsorer, fonde og privatpersoner – uden dem ville vi i RYK ikke have mulighed for at lave alle de arrangementer og øvrige tiltag. Så tusind tak til alle, der på en eller anden måde har bidraget til RYK.

Glæder mig til det kommende år og til at møde hver især ude i landet.

God sommer.

Helle Schmidt

Formand