Leder: Tid til at stå sammen

Det var med stor gru og bekymring, at bestyrelsen i begyndelsen af oktober erfarede, at der var indtrådt en akut krise på Klinik for Rygmarvsskader i øst med opsigelser og sygemeldinger blandt klinikkens læger og psykolog samt lukning af ambulatoriet. En situation man kan beskrive med et ord – ragnarok.
RYK har gennem krisen været i dialog med ledelsen, politikere i Region H og andre relevante samarbejdspartnere, hvor vi har presset på for at få løst denne uholdbare situation.
Glæden var da også stor, da to overlæger trak deres opsigelser tilbage. Dermed er vi sikret, at deres store viden, ekspertise og erfaring bibeholdes.

RYK var med til at gøre opmærksom på en krise, og RYK var med til at påvirke situationen, så en væsentlig del af den blev afværget.
Den glædelige nyhed er dog delvis overskygget af, at Klinik for Rygmarvsskader står foran store udfordringer. Med implementering af Sundhedsplatformen har ambulatoriet i Glostrup været lukket i november måned. Samtidig er køen til den livsvigtige kontrol blevet alt for lang, og krisen har kun gjort den længere. Desuden lider både rehabiliteringen og den ambulante funktion under de mange års besparelser og svært gennemførlige effektiviseringer.
RYK har god kontakt til politikere i Region H og har blandt meget andet diskuteret de mange besparelser/effektiviseringer, som alt for ofte foretages efter salamimetoden. Dette holder ikke! Vi vil have tilført Klinik for Rygmarvsskader flere ressourcer i stedet for besparelser – udvikling i stedet for afvikling! Læs også artikel på side 36-37.

Det er vigtigt, at vi i RYK står sammen, og jeg blev vældig glad over RYKs medlemmers opbakning til bestyrelsen og arbejdsgruppen under krisen. Det er af største vigtighed at stå sammen og vise omverdenen, at vi er en enhed - ragnarok eller ej. Tusind tak for jeres støtte, input og tilkendegivelser, som har været en stor motivationsfaktor.

Men det er ikke kun i krisetider, vi må på barrikaderne. Vi skal drage god egenomsorg, og det gør vi blandt andet ved at tilegne os viden om og kendskab til de risici, som man med en rygmarvsskade lever med.
Det er derfor vigtigt, at I som menige medlemmer råber vagt i gevær, hvis I ikke får den rette behandling og nødvendige opfølgning.
Vi skal kende de internationale anbefalinger for behandling og kontrol, så vi kan kræve og kæmpe for den rette indsats, som er så vigtig for vores livskvalitet. Sundhedsstyrelsen og internationale eksperter anbefaler ambulant kontrol mindst hvert andet år. I en nylig landsdækkende brugerundersøgelse blandt RYKs medlemmer svarer 40%, at ambulant kontrol sker med tre års mellemrum eller sjældnere. Hele 23% svarer, at de slet ikke er omfattet af livslang kontrol. Det er bare ikke i orden!

RYKs bestyrelse vil altid arbejde for medlemmernes interesse, men det er det enkelte medlem, der ved, hvor skoen trykker. Vi skal derfor dele viden og erfaring, så vi i fællesskab kan påvirke det politiske system, så de forstår alvoren i de manglende ressourcer. Lad os sammen kæmpe og vise beslutningstagerne, at bag en rygmarvsskade er et menneske, der har krav på livsvigtig behandling og kontrol.

Vi har behov for jer medlemmer, og jeg håber, at vi også i det vigtige arbejde fremover kan regne med jeres energi og støtte.

Jeg vil til slut også benytte lejligheden til at udtrykke min tak til tillidsrepræsentanterne – I er alle rygraden hos RYK, og det er jer, der med opbakning fra vores medlemmer gør en forskel med jeres store frivillige arbejde. TUSIND TAK.

Helle Schmidt

Formand

PS. Jeg vil opfordre alle medlemmer til at gå ind på vores hjemmeside og registrere jer med jeres e-mail adresse.