Leder - Julen varer lige til påske

Julen varer lige til Påske 

Vi kender alle det gamle ordsprog om, at Julen varer lige til Påske. Og i år var der noget om snakken.

I februar 2017 tilsluttede et enstemmigt Folketing sig nemlig regeringens udspil om en lovgivning, der skal sikre personer med handicap imod diskrimination udenfor arbejdsmarkedet. (Indenfor arbejdsmarkedet har der i en årrække eksisteret et diskriminationsforbud). Folketingets enstemmighed blev bekræftet ved en forespørgselsdebat (F 13) den 21. februar 2017, som Dansk Folkeparti havde taget initiativ til.

Selvom vi endnu ikke har set det konkrete lovforslag fra regeringen, kan jeg ikke lade være med at opleve den enstemmige udmelding fra Folketinget som den julegave, handicapbevægelsen har ventet på siden handicapkonventionen blev vedtaget i FN i julemåneden 2006. Det har undret mig, at det er tilladt i Danmark at diskriminere personer med handicap, og at Folketinget hidtil ikke har anerkendt, at der er behov for at lovgive for sikring af ligebehandling af os med et handicap.

Men, som det altid er tilfældet, når Danmark skal leve op til de internationale konventioner, så er der også i denne sammenhæng en særlig holdning i Folketinget til, at Danmark kan gøre det på sin egen måde. Folketinget mener, at Danmark skal udelade manglende tilgængelighed som en diskrimination – til trods for at retten til tilgængelighed er yderst central i handicapkonventionen. 

Tilgængelighed til det fysiske miljø, inde såvel som ude, transport og kommunikation er afgørende, før det bliver muligt for rygmarvsskadede at deltage på lige fod i samfundslivet. For os er det afgørende, at vi kommer af med de fysiske barrierer, der ofte er den eneste årsag til, at vi ikke kan leve og bidrage som andre. Jeg håber og tror på, at Folketinget også vil erkende dette, når de har tænkt sig om på Tinget.

RYK vil gøre sit til, at Folketinget vågner op og tager lovgivningen i hånden og sikrer vores rettigheder til at kunne blive velfungerende og bidragende borgere. I dag oplever vi tusindvis af steder, at vi ikke kan komme ind, rundt eller ud, og hvor vi heller ikke kan komme på toilettet – overhovedet ikke. Selv mange steder, hvor tilgængelighed forventes at være til stede, oplever vi, at vi ikke har ligeværdig adgang, hvor vi kan følges med andre.

Jeg ved godt, at vi ikke kan forvente, at alle fysiske barrierer til eksisterende bygninger og steder elimineres umiddelbart med vedtagelse af en lov om forbud mod diskrimination, der også omfatter tilgængelighed.
Men det er afgørende, at politikerne vedtager en konkret handlingsplan med økonomi, der kan sikre, at barriererne nedbrydes inden for en rimelig tidsramme, som det står skrevet i handicapkonventionen, ligesom de skal sikre, at alle om- og nybygninger og investeringer på transportområdet skal være tilgængelige.

Komiteen i FN, der holder øje med landenes implementering af handicapkonventionen, har, i den såkaldte generelle kommentar nr. 1, udtalt sig om, hvordan Danmark skal forholde sig, når retten til tilgængelighed skal omsættes i politik og lov. Den bør politikerne og deres embedsfolk læse og følge for at undgå yderligere undertrykkelse af vores rettigheder.

RYK har mange eksperter, der både kan og vil være med til at udforme den kommende lovgivning, og som Folketinget blot skal kalde på – og her vil jeg særligt huske politikerne på, at et af vores medlemmer, Stig Langvad, sidder i den førnævnte komité i FN, og derfor kan og bør involveres i arbejdet. 

Jeg glæder mig til at se og opleve resultatet af den nye lovgivning – jeg glæder mig ligesom juleaften til at åbne pakken, og jeg vil håbe, at det bliver mere end 10 fugle på taget, hvor de otte falder døde om og de sidste to rammes af en alvorlig sygdom.

Helle Schmidt, formand

På RYKs generalforsamling den 10. juni går vi i dialog med en række inviterede politikere om regeringens udspil.