Leder - Et valg banker på

Året går på hæld, og rundt om i landet forbereder store som små sig på julen og nytåret. Et nyt år, der også er et valgår, og som derfor får stor betydning for os alle. Det burde være en fredfyldt tid med forventningens glæde, men når jeg ser i krystalkuglen, finder jeg også anledning til bekymring og frustration.

Det danske velfærdssamfund er under pres, og nedskæringer præger i den grad hverdagen inden for sundhedsvæsenet og dermed også vores højt specialiserede område. 

RYKs medlemmer giver udtryk for, at de bliver glemt, ikke indkaldt rettidigt til kontrol, ikke får lovede tilbagemeldinger, og at deres tider bliver aflyst på ubestemt tid. Det er naturligvis ikke acceptabelt. RYK er derfor gået i dialog med ledelsen på Hornbæk, der anerkender, at de har en del udfordringer, og at de arbejder på en holdbar løsning.

Det er ingen hemmelighed, at RYK ser med bekymring og alvor på det faktum, at ambulatoriet i Glostrup og vores rehabiliteringscenter i Hornbæk pt. er under voldsomt pres. Lægestaben har i en lang periode været ramt af sygdom, ligesom nye arbejdsgange har gjort, at en del administrative opgaver, som før blev varetaget af bl.a. sekretærerne, er overgået til lægerne, som derfor ikke kan nå så mange patienter som før.  

Men vi bliver også nødt til at kigge indad, for der er desværre rigtig mange, der udebliver fra indkaldelse til kontrol og de tilknyttede nyrefunktionsundersøgelser uden at melde afbud, hvilket også er med til at forlænge ventelisterne (se artikel på side 14). 

RYK vil følge situationen tæt og gøre sit ypperste for at være med til at finde de bedste løsninger, men vi må forvente, at presset vil fortsætte nogle måneder endnu. 

Jeg vil gerne understrege, at den behandling, der foretages på vores rehabiliteringscentre, er af høj klasse. Uden klinikkerne og det velkvalificerede personale var vi ilde stedt. De er eksperterne! Men det er et stort problem, når der er for få hænder til at varetage vores behandling. Personalet kæmper, men de er kun mennesker, og den bekymring, der står og blinker i neonlys på min væg, er, hvor længe kan de holde til presset? 

Det er ikke blot ambulatoriet i Glostrup og klinikken i Hornbæk, der er presset. Et andet hastigt stigende problem er den lange ventetid til botoxbehandling på Riget. Det forlyder blandt vores medlemmer, at der er 4-5 måneders ventetid i Øst, hvilket er til stor frustration og giver mange gener i dagligdagen i forhold til job og socialt liv. 

Så på flere fronter halter behandlingen efter pga. manglende ressourcer i et omfang, der er alarmerende.

Folketingsvalget banker på, og det er mit ønske, at politikerne vil få øjnene op for, at det samfundsøkonomisk ikke altid kan betale sig at foretage nedskæringer. 

Hvordan kan vi være med til at gøre noget ved situationen?

Politiske valgmøder er en vigtig del af valgkampen, og det er her, vi kan skabe opmærksomhed omkring de bekymrende forhold i sundhedsvæsenet. Det er noget, vi ved noget om, for det handler om os – vi er eksperter i vores liv og kan være med til at gøre politikerne opmærksomme på forhold, de måske ikke er vidende om, eller som de ikke forstår har stor betydning for vores helbred og dermed livskvalitet.

RYK vil i det kommende år tale de rygmarvsskadedes sag gennem bl.a. at genoptage kontakt til Sundhedsstyrelsen mhp. revidering af retningslinjerne og højne området. Vi vil kontakte ny regionsdirektør, der tiltræder i Region Hovedstaden, banke på regionspolitikernes døre (hvad RYK har gjort ofte) og sætte fokus på rygmarvsskadedes særlige rehabiliteringsbehov i det kommende i Neurorehabiliterings Hus. Og vi vil naturligvis fortsætte det tætte samarbejde med vores to rehabiliteringscentre.

Kære medlemmer – det gælder vores helbred. Lad os sammen konfrontere politikerne med de lange ventelister, udsættelser og aflysninger. Lad dem f.eks. vide, hvad konsekvensen er, når man skal vente 4-5 måneder på botoxbehandling. 

Jo mere synlige vi er, jo større indflydelse får vi. Lad os i fællesskab sætte et stort og positivt sundhedspolitisk aftryk på den kommende valgkamp. 

Med disse ord, vil jeg gerne ønsker alle bladets læsere en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår, ligesom jeg gerne vil sende en tak til alle, der på en eller anden måde i årets løb har bidraget til RYK.