Leder - Det er ganske vist

Jeg elsker julen, hvor nostalgien er til at tage og føle på. Alt skal være ved det gamle - vi minder hinanden om vores barndoms jul, dengang sneen altid dalede stille ned, børnene blev glade for selv de blødeste pakker - og familien blev samlet fra nær og fjern. 

Men nostalgi kommer desværre til kort, og selv ikke det mest glittede papir og de største julegaver kan skjule, at der ligger store opgaver i pipelinen for RYK. Nedskæringer, sparekrav og øgede udgifter på vores område gør, at vi må smøge ærmerne op og tale vores sag i fora, som har indflydelse.

Vi skal blandt andet fortsat kæmpe for den rette indsats umiddelbart efter skaden eller når sygdommen opstår. Vi skal kæmpe for den rette rehabilitering, den livslange kontrol, behandlingen af tilstødende komplikationer og meget vigtigt: samarbejdet omkring patientgruppen mellem regionerne og kommunerne. 

Strukturelt er der i mine øjne i dag nogle udfordringer, som er med til at formindske vores medlemmers adgang til den rette og nødvendige behandling på tværs af regionerne, men også mellem regionerne og kommunerne og ligeledes de regionale hospitaler og afdelinger indbyrdes. Disse tværgående problemstillinger vil RYK gøre sit bedste for at være med til at afhjælpe.

Et andet issue er den store faglige forskel i såvel indsats som kvalitet på tværs af det regionale sundhedsvæsen. Denne viden bliver ikke umiddelbart gjort tilgængelig for RYKs medlemmer, som derfor for ofte træffer deres valg om, hvor de vil behandles, på et ufuldstændigt grundlag. RYK vil derfor også her forsøge at gøre vores indflydelse gældende.

Jeg hører alt for ofte uformelle bemærkninger om, at den måde, regionerne finansierer en del af de behandlingsredskaber, som vi er 100% afhængige af, er med til at gøre det mere besværligt for den enkelte mht. at opnå den rette behandling. I dag er der mange udgifter vedrørende vores behandling, der varigt bliver pålagt finansieret af henholdsvis Hornbæk og VCR, der udskriver redskabet til behandlingen. Netop det faktum, at vi kan blive set som undergravende i forhold til de enkelte afdelingers budgetter, kan være med til at forhindre eller udskyde den nødvendige behandling. Det er derfor vigtigt, at der findes en løsning, der kan tilgodese den enkelte og vores rehabiliteringscentre. Finansieringen af behandlingen skal simpelthen ændres, så den ikke står i vejen for den højest opnåelige kvalitet i behandlingen.

Endelig er der problemstillingen omkring samarbejdet mellem regionerne og kommunerne, eller rettere behovet for at få moderniseret og opdateret grundlaget for samarbejdet. Der er gennem tiderne udviklet en praksis og et regelgrundlag, der alt for ofte efterlader vores medlemmer i et ingenmandsland, hvor regionerne siger, at den enkelte kan have behov for en konkret indsats, men kommunerne vil ikke imødekomme denne indstilling/visitation. Dette er uholdbart og noget, RYK vil påpege. Afgrænsningen mellem regionerne og kommunerne i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler skal ændres, så den enkelte får den hjælp og behandling, som er nødvendig - uden skelen til, hvem der skal betale. Det må aldrig blive økonomien, der afgør, om man giver den rette hjælp til mennesker, som har behov for det.
Vi skal også fortsat arbejde for at Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 1994 ajourføres. Det er et stort og krævende arbejde, men vigtigt for vores fremtidige behandling. Der er sket en markant udvikling siden 1994, hvilket skal afspejles i retningslinjerne. RYK sidder med i arbejdsgruppen.

Jeg vil sammen med RYKs bestyrelse og ildsjæle gøre mit ypperste for at bringe os godt igennem vores udfordringer og opgaver – ikke alting bliver nemt, men vi smøger ærmerne op og tager arbejdshandskerne på. 

Der er, selv med nostalgien udfordret, også i sækken gaver, der bringer glæde og lettelse. Der er kommet en ny klinikchef på VCR og ligeledes en ny læge på Hornbæk, hvilket jeg ser som et stort lyspunkt. Begge ønskes et stort tillykke med deres nye virke - vi i RYK glæder os til det fremtidige samarbejde.

Julen står for døren, og jeg vil til slut ønske alle medlemmer og pårørende en glædelig jul og et godt nytår og samtidig takke vores sponsorer og alle andre, der på en eller anden måde har bidraget til RYKs virke. Det er i fællesskabet, vi gør en forskel. Det er ganske vidst …

Helle Schmidt, formand