Leder: Brug din stemme – giv din mening til kende

Et liv som rygmarvskadet bringer masser af udfordringer med sig. Én af forudsætningerne for et godt liv er sikkerhed for, at vi har adgang til specialiseret behandling og rehabilitering, ligesom livslang kontrol. Siden RYKs stiftelse har vi gennem alle årene rettet fokus mod det sundhedspolitiske felt for at sikre fortsat specialiseret behandling for landets rygmarvsskadede. Også fokus på forskning har altid haft en høj prioritet i RYK, ligesom RYK har øje på forringelser i de sociale ydelser, der påvirker vore medlemmers hverdag. Dertil har vi oparbejdet et godt samarbejde med behandlingssteder, sponsorer og firmaer, hvorfra vi henter god støtte.

Parallelt med det politiske arbejde har det været RYKs ”varemærke” at tage vare på den så vigtige erfaringsudveksling og vidensdeling, som særligt kommer nyskadede til gode, men som generelt er af stor værdi og afspejles i RYKs arbejde. Vores forening bygger på erkendelsen af, at vi i fællesskab kan bryde grænser og åbne nye muligheder for os selv og hinanden. Det er omdrejningspunkt for vores aktiviteter: udgivelse af RYK! magasin og en lang række bøger og foldere og afholdelse af seminarer og sommerkursus. Gennem alle årene har RYK således givet sine medlemmer en platform at støtte sig til.

Set i lyset af, at RYK består af frivillige, er det imponerede, hvad foreningen har udrettet siden sin stiftelse. Men RYK har mange bolde i luften, og der er forholdsvis få til at gribe dem – man kan populært sige, at vi presser citronen i forhold til vores arbejdskraft. For at kunne fortsætte det vigtige arbejde i RYK er der derfor altid behov for nye frivillige, der har tid og lyst til at løfte de mange opgaver. Det er vigtigt, at vi organisatorisk står sammen og kæmper for de ting, der berører os.

Heldigvis har vi mange frivillige ildsjæle, der i dag bruger mange timer på at gøre en forskel for os alle, men RYK har brug for flere. Det handler ikke om at kunne afse mange timer, men om at yde det bidrag, man har lyst og overskud til. Det frivillige arbejde omhandler alt fra bestyrelsesarbejde og sundhedspolitiske poster til arrangering af temadage, pasning af vores hjemmeside eller en håndsrækning, når vi har et arrangement.

Vores årlige generalforsamling står for døren (se indkaldelsen på side 36), og som medlem af RYK er den din mulighed for at få indflydelse på, hvad der skal ske i foreningen, hvilke områder der skal fokuseres på, og hvilke aktiviteter RYK skal prioritere. Du har mulighed for at komme med idéer og forslag samt give din mening til kende. Generalforsamlingen er også din mulighed for at mødes med bestyrelsen og andre medlemmer. Her udveksler vi synspunkter og debatterer, så vi i fællesskab får taget de rigtige beslutninger for RYK.

Ikke mindst er det på generalforsamlingen, at bestyrelsen vælges, og du kan gøre din stemme gældende. RYK har brug for en bestyrelse med engagerede medlemmer, som både har tid, lyst og evner til at varetage de opgaver, som arbejdet i foreningen kræver. Du kan være med til at beslutte, hvem der skal sidde i bestyrelsen, og du kan selv stille op.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen den 28. maj. Langhøj i Aarhus har velvilligt sagt ja til at være vores værter igen i år. Som optakt til dagen har vi inviteret Tommy Krabbe, som vil holde et spændende foredrag, ”Tænd ildsjælen og gør en forskel”, ligesom De Bedste igen i år kommer og spiller for os.
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen, og mød op, så vi i fællesskab kan give RYK de bedste rammer for det kommende års arbejde.

Vel mødt.

Ønsker du at stille op til valg, men har du ikke mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, kan du stille op pr. fuldmagt. Du kan læse mere på ryk.dk, og du er også velkommen til at kontakte bestyrelsen for yderligere oplysninger.