Leder

Det burde være en om'er

For nylig blev der vedtaget en beslutning, der vil få betydning
for de kommende 50 års rygmarvsskadede. Et bredt politisk
forlig i Region Hovedstaden afgjorde, at Klinik for
Rygmarvsskader i Hornbæk skal flyttes til Glostrup.

Forslaget om Glostrup kom bag på alle. Med Sundhedsstyrelsens
(SST) redegørelse fra 1994 i baghovedet ville den logiske
placering være ved Rigshospitalet. Der har været offentlige høringer,
der har været mulighed for at komme med skriftlige kommentarer
til regionens forslag og regionen har haft en debatside,
hvor man ligeledes kunne kommentere forslaget.
RYK deltog aktivt ved samtlige borgerhøringer, har skrevet et
grundigt høringssvar og en hel del enkeltpersoner fra foreningen
har skrevet indlæg på debatsiden. Ingen politikere eller embedsfolk
er i tvivl om RYKs holdning, at vi mener, at Klinik for
Rygmarvsskader ikke bør ligge i Glostrup. Vi har skrevet til samtlige
medlemmer af Region Hovedstaden, og vi har haft tætte
drøftelser med mange af de politiske ledere. Med SSTs redegørelse
og med støtte fra to sundhedsfaglige råds høringssvar
har vi derimod argumenteret for, at der blev bygget et spinalcenter
i forbindelse med Rigshospitalet. (Se ryk.dk/sundhed).
Vi lavede en aktion ved Rigshospitalet med skovle, murerske og
rendegraver for at vise, at hvis politikerne ikke vil lave et spinalcenter,
så gør vi det selv (se omtale andetsteds i bladet, red).

Derfor blev vi noget forbløffet og skuffede over forligsresultatet.
I forligsaftalen står: ”En målrettet forskningspolitik og opbakning
og udviklingen i det faglige samarbejde både i Europa
og i den øvrige verden er en forudsætning for at sikre at være
opdateret og med nyskabelser til gavn for patienterne. [..] Høj
kvalitet i behandlingen kræver stærke faglige miljøer med forskning,
udvikling og uddannelse. [..] Rigshospitalet skal fortsat være
landets spydspids”.

Alle disse argumenter taler for et spinalcenter ved Rigshospitalet,
og alligevel er deres konklusion, at klinikken skal flyttes til
Glostrup! De ville ikke kunne bestå en eksamen i logik. Det burde
være en om'er til Region Hovedstaden.
Så hvad gør vi nu? Vi er ved at undersøge, om det er realistisk
at rejse midler til at betale et spinalcenter, og om det er realistisk,
at det vil ændre beslutningen om Glostrup.

Næste slag kommer til at stå i Vestdanmark. Her er der tre
scenarier. Enten forbliver Paraplegifunktionen
i Viborg, eller det
bliver flyttet til Hammel, hvor det
bliver slået sammen med Hammel
Neurocenter, der er et genoptræningscenter
for senhjerneskadede,
eller det placeres i Skejby
som et spinalcenter i forbindelse
med det kommende megasygehus. Sidstnævnte vil være visionært,
og det har RYK skrevet til Region Midtjylland i april. Vi
ønsker akutbehandling, rehabilitering, livslang kontrol og forskning
i nærheden af alle de specialer, vi er afhængige af - en fremtidssikret
løsning der kan leve op til de næste mange års krav.
Tilsvarende den løsning vi havde håbet på Rigshospitalet.
Hammel vil være en katastrofe. Der er ikke engang et sygehus
i nærheden.
Men først står Paraplegifunktionen heldigvis for at gennemgå
en tiltrængt renovering. Og den er bestemt ikke spildt hvad enten
der bliver besluttet det ene eller det andet, for til den tid
vil det trænge til en ny renovering.

I Hornbæk og Viborg har personalet
gennem mange år opbygget en
uvurderlig erfaring og ekspertise.
Det er vigtigt, at der bliver gjort
mest muligt for at fastholde erfarent
personale og dermed bevare
og videreføre ekspertisen ved en
flytning.

Stort set alle vores medlemmer
har været indlagt enten i Hornbæk
eller Viborg. Mange af os er tæt
knyttet til et af stederne. Der ligger
følelser bag, og det har vi kunnet se
på debatten på bl.a. vores hjemmeside.
Omgivelserne kan man ikke
tænke sig bedre.
Men ser man rationelt sundhedsfagligt
på det, vil den bedste løsning
for vores fremtidige medlemmer
være spinalcentre.

Mikkel Bundgaard, formand