Leder: Skal man yde, før man kan nyde?

”Man skal yde, før man kan nyde”, siger et gammelt ordsprog. Hvis vi alle efterlever det, skulle det ikke være så svært at finde de kandidater, som RYK pt. har brug for til bestyrelsen.

Helt så enkelt er det dog desværre ikke!

For mange af os er hverdagen benhård prioritering. Også her hos mig, hvor prioriteringen desværre betyder et farvel til formandsarbejdet i RYK til fordel for andre aktiviteter, der for længe har været nedprioriterede (læs mere længere inde i bladet).

Vi kan jo ikke det hele. Det er der ingen mennesker, der kan, men har man en funktionsnedsættelse, er ressourcerne ofte endnu mere begrænsede. Det kan være svært at forstå, fordi det er meget individuelt, men det er et faktum, vi er nødt til at respektere. Når et medlem siger, at han/hun ikke kan magte at være bestyrelsesmedlem i RYK, handler det forhåbentlig ikke om manglende vilje, og derfor skal der ikke stilles spørgsmålstegn ved det. Det er jo fair nok, hvis det manglende overskud til RYK skyldes, at al energien brændes af i børnenes idrætsklub, i beboerforeningen, på jobbet eller i forbindelse med de daglige gøremål i hjemmet.

Det, der er vigtigt, er, at alle laver en bevidst prioritering og er opmærksomme på, at nok koster alle aktiviteter tid, men ikke nødvendigvis energi. Faktisk kan man måske omformulere ordsproget lidt, så det lyder: ”Man nyder, mens man yder”.

Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at der ikke er opgaver i RYK, som udelukkende er ”skal-opgaver”. Sådan er det bare, og derfor har RYK brug for idealister, der vil ”ofre” sig lidt for sagen. Men når det er sagt, vil jeg gerne sætte fokus på alt det, man faktisk får ud af at være frivillig.

Frivilligt arbejde kan give socialt samvær og fællesskab. Det giver mening,  og man får indflydelse på sin egen situation, og så kan det give kompetencer og erfaring.

Disse meget positive følger kan have vigtig betydning for både livskvalitet og muligheder på jobmarkedet.

Hvis man som udgangspunkt mener, at man ikke har overskud til RYK, bør man overveje, om det er nødvendigt at have overskud, eller om arbejdet måske ligefrem kan tilføre energi. Kan det være, at det meningsfulde arbejde fjerner fokus fra smerter, og det sociale element giver humøret et nøk opad?

Det skal også indgå i overvejelserne, at det at yde kan være mange ting. Støtte til RYK er ikke kun flere timers arbejde om ugen. Det kan også være få timer en gang imellem, økonomisk støtte eller et skulderklap.

Denne form for støtte fordeler den samlede arbejdsmængde i RYK, og kan være afgørende for, om andre kan klare den lidt mere ressourcekrævende opgave det er at være en del af RYKs bestyrelse.

Hvis vi alle sætter fokus på alt det, vi hver især kan få ud af at være frivillig i RYK, tror jeg på, at vi også fremover får løst alle vores opgaver.

Man skal yde for at kunne nyde – ikke for RYKs skyld, men for sin egen.

Lotte Tobiasen

Formand